Styrelseprotokoll

Styrelsens protokoll 2023-03

26 apr 2023
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 33. Inledning
§ 34. Kallelse och beslutförhet
§ 35. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 36. Ekonomisk genomgång
§ 37. Personalbokslut
§ 38. Kostnader för avgiftsfri gymnasieskola
§ 39. Antagning vuxenutbildning för barnledare
§ 40. Beräkningsgrunder för uppdragsutbildningar
§ 41. Utredning om hur Ålands folkhögskolas verksamhet kunde utvecklas inom myndigheten Ålands gymnasium
§ 42. Ansökningsstatistik
§ 43. Från LR
§ 44. Förvaltningschefens beslut
§ 45. Nästa möte
§ 46. Avslutning

Styrelsens protokoll 2023-02

15 mar 2023
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 17. Inledning
§ 18. Kallelse och beslutförhet
§ 19. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 20. Ekonomisk genomgång
§ 21. Budgetprocessen
§ 22. Förslag till ändring av tjänstemannalagen
§ 23. Uppdrag att ordna utbildning i digitala färdigheter för arbetssökande
§ 24. Uppdrag att ordna utbildning i lager och logistik
§ 25. Uppdrag att ordna utbildning i branschkunskap inom handel och försäljning
§ 26. Uppdrag att ordna karriärvägledande kurser
§ 27. Examensplan för gymnasieexamen i husteknik
§ 28. Anhållan om ett femte studieår
§ 29. Från LR
§ 30. Förvaltningschefens beslut
§ 31. Nästa möte
§ 32. Avslutning

Styrelsens protokoll 2023-01

01 feb 2023
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 1. Inledning
§ 2. Kallelse och beslutförhet
§ 3. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 4. Campus
§ 5. Studeranderepresentanter 2023
§ 6. Ekonomisk genomgång
§ 7. Budgetfördelning
§ 8. Förvaltningsberättelse 2022
§ 9. Ställföreträdande förvaltningschef
§ 10. Justering av avgifter
§ 11. Försöksansökan
§ 12. Visselblåsarlagen
§ 13. Från LR
§ 14. Förvaltningschefens beslut
§ 15. Nästa möte
§ 16. Avslutning
 

Styrelsens protokoll 2022-09

20 dec 2022
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 115. Inledning
§ 116. Kallelse och beslutförhet
§ 117. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 118. Uppdrag att ordna utbildning inom social- och hälsovård
§ 119. Tillsättande av vikarierande förvaltningschef
§ 120. Avtalslön
§ 121. Nästa möte
§ 122. Avslutning

Styrelsens protokoll 2022-08

15 dec 2022
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 99. Inledning
§ 100. Kallelse och beslutförhet
§ 101. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 102. Hållbart initiativs representanter i Ålands gymnasiums styrelse
§ 103. Ekonomisk genomgång
§ 104. Avgifter vid Ålands gymnasium
§ 105. Yrkesråd
§ 106. Uppföljning av genomförd personalenkät
§ 107. Strategi 2026
§ 108. Förteckning över planer i läroplansgrunderna
§ 109. Tillsättande av vikarierande förvaltningschef
§ 110. Från LR
§ 111. Förvaltningschefens beslut
§ 112. Övriga ärenden
§ 113. Nästa möte
§ 114. Avslutning

Styrelsens protokoll 2022-07

09 nov 2022
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 84. Inledning
§ 85. Kallelse och beslutförhet
§ 86. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 87. Ekonomisk genomgång
§ 88. Personalbokslut år 2021
§ 89. Utbildningsplan 1.8 2022 – 31.7 2023
§ 90. Strategi 2026
§ 91. Antagningsstatistik
§ 92. Rekrytering
§ 93. Läroplan för vuxna, Ålands lyceum
§ 94. Styrelsens mötesdagar under våren 2023
§ 95. Från LR
§ 96. Förvaltningschefens beslut
§ 97. Nästa möte
§ 98. Avslutning
 

Styrelsens protokoll 2022-05

07 sep 2022
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 70. Inledning
§ 71. Kallelse och beslutförhet
§ 72. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 73. Ekonomisk genomgång
§ 74. Ställföreträdande förvaltningschef
§ 75. Anhållan om ett femte studieår
§ 76. Arkivplan
§ 77. IT-säkerhet
§ 78. Från LR
§ 79. Förvaltningschefens beslut
§ 80. Extra ärende: Anhållan om ett femte studieår
§ 81. Nästa möte
§ 82. Avslutning

Styrelsens protokoll 2022-4

08 jun 2022
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 52. Inledning
§ 53. Kallelse och beslutförhet
§ 54. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 55. Ekonomisk genomgång
§ 56. Förslag till dimensionering
§ 57. Ombildning av tjänst
§ 58. Förslag till budget och verksamhetsplan
§ 59. Antagning av studerande
§ 60. Antagning till GritLab
§ 61. Läsårets arbetstider 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
§ 62. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom byggnadsrenovering
§ 63. Examensplan för utbildningsprogrammet inom fordonsbranschen
§ 64. Examenplan för utbildningsprogrammet för restaurang- och cateringbranschen (servitör)
§ 65. Verksamhetsberättelser för Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium
§ 66. Från LR
§ 67. Förvaltningschefens beslut
§ 68. Nästa möte
§ 69. Avslutning

Styrelsens protokoll 2022-3

27 apr 2022
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 40. Inledning
§ 41. Kallelse och beslutförhet
§ 42. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 43. Ekonomisk genomgång
§ 44. Ansökningsstatistik 2022
§ 45. Examensplan för gemensamma examensdelar för grundexamen i sjöfart
§ 46. Alternativ till den högskoleförberedande utbildningsenheten (HUTH)
§ 47. Styrelsens mötesdagar hösten 2022
§ 48. Från LR
§ 49. Förvaltningschefens beslut
§ 50. Nästa möte
§ 51. Avslutning
 

Styrelsens protokoll 2022-2

15 mar 2022
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 22. Inledning
§ 23. Kallelse och beslutförhet
§ 24. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 25. Ny studeranderepresentant
§ 26. Ekonomisk genomgång
§ 27. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande kurser inom teknikbranschen
§ 28. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom restaurang- och cateringbranschen
§ 29. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom företagsverksamhet
§ 30. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom försäljning och logistik
§ 31. Anhållan om avvikelse i språkkunskaper
§ 32. Ersättning av studiesociala förmåner för studerande på yrkesträningsprogrammet – begäran om uppgifter
§ 33. Examensplan för gymnasieexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
§ 34. Ändring i förordning
§ 35. Från LR
§ 36. Förvaltningschefens beslut
§ 37. Extra ärende – tilläggsbudget
§ 38. Nästa möte
§ 39. Avslutning

Styrelsens protokoll 2022-1

02 feb 2022
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 1. Inledning
§ 2. Kallelse och beslutförhet
§ 3. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 4. Nya studeranderepresentanter 2022
§ 5. Ekonomisk genomgång
§ 6. Budgetfördelning
§ 7. Förvaltningsberättelse 2021
§ 8. Utbildning inom rengörings- och fastighetsbranschen
§ 9. Examensplan för gymnasieexamen i informations- och kommunikationsteknik
§ 10. Examensplan för yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik
§ 11. Examensplan för gymnasieexamen inom hår- och skönhetsbranschen
§ 12. Examensplan för gymnasieexamen inom restaurang- och cateringbranschen
§ 13. Läroplan för yrkesträningsprogrammet
§ 14. Examensplan för yrkesträningsprogrammet
§ 15. Anhållan om avvikelse i språkkunskaper
§ 16. Utveckling av vuxenservitörsutbildning
§ 17. Försöksansökan
§ 18. Från LR
§ 19. Förvaltningschefens beslut
§ 20. Nästa möte
§ 21. Avslutning
 

Styrelsens protokoll 2021-08

15 dec 2021
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 105. Inledning
§ 106. Kallelse och beslutförhet
§ 107. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 108. Ekonomisk genomgång
§ 109. Avgifter vid Ålands gymnasium 1.1-31.12.2022
§ 110. Antagning merkonom (vuxen)
§ 111. Antagning närvårdare (Oasen)
§ 112. Skrivelse från lärare vid närvårdarprogrammet
§ 113. KivaQ
§ 114. Vårens mötesdagar
§ 115. Från LR
§ 116. Förvaltningschefens beslut
§ 117. Övriga ärenden
§ 118. Nästa möte
§ 119. Avslutning

Styrelsemöte 2021-07

13 okt 2021
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 94. Inledning
§ 95. Kallelse och beslutförhet
§ 96. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 97. Ekonomisk genomgång
§ 98. Antagningsstatistik
§ 99. Examensplan för servitör (vuxen)
§ 100. Arbetsplatsförlagd vuxenutbildning mot närvårdarexamen (Oasen)
§ 101. Från LR
§ 102. Förvaltningschefens beslut
§ 103. Nästa möte
§ 104. Avslutning

Styrelsemöte 2021-06

08 sep 2021
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 80. Inledning
§ 81. Kallelse och beslutförhet
§ 82. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 83. Ekonomisk genomgång
§ 84. Examensplan för gymnasieexamen i husteknik
§ 85. Examensplan för gymnasieexamen i informations- och kommunikationsteknik (vuxna)
§ 86. Examensplan för gymnasieexamen inom byggbranschen
§ 87. Skrivelse från Demensföreningen på Åland r.f.
§ 88. Ny utbildning i samarbete mellan ÅYG och Paf
§ 89. Från LR
§ 90. Förvaltningschefens beslut
§ 91. Övriga ärenden
§ 92. Nästa möte
§ 93. Avslutning
 

Styrelsemöte 2021-05

10 jun 2021
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 62. Inledning
§ 63. Kallelse och beslutförhet
§ 64. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 65. Styrelsens skrivelse angående besparingskrav på Ålands gymnasium
§ 66. Förslag till dimensionering
§ 67. Förslag till budget och verksamhetsplan
§ 68. Ombildning av tjänst
§ 69. Antagning av studerande
§ 70. Antagning till utbildning för ambulanssjukvårdare
§ 71. Läroplan för Ålands lyceum
§ 72. Examensplan för ambulanssjukvård
§ 73. Examensplan för yrkesexamen för barmästare
§ 74. Examensplan för yrkesexamen inom restaurang- och cateringbranschen
§ 75. Tobakspolicy
§ 76. Från LR
§ 77. Förvaltningschefens beslut
§ 78. Nästa möte
§ 79. Avslutning

Styrelsemöte 2021-04

11 maj 2021
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 48. Inledning
§ 49. Kallelse och beslutförhet
§ 50. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 51. Ekonomisk genomgång
§ 52. Ålands landskapsregerings andra tilläggsbudget 2021
§ 53. Antagning delexamen integrationsutbildning inom kök
§ 54. Anhållan om ett femte studieår
§ 55. Information från skolorna
§ 56. Höstens mötesdagar
§ 57. Från LR
§ 58. Förvaltningschefens beslut
§ 59. Nästa möte
§ 60. Avslutning

Styrelsemöte 2021-03

14 apr 2021
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 30. Inledning
§ 31. Kallelse och beslutförhet
§ 32. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 33. Ekonomisk genomgång
§ 34. Läroplan för Ambulanssjukvårdarutbildning
§ 35. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom e-handel och digital marknadsföring
§ 36. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom restaurang- och cateringbranschen
§ 37. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom försäljning och butiksservice
§ 38. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom försäljning och logistik
§ 39. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom affärsverksamhet
§ 40. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom bokföring
§ 41. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning i arbete som personlig assistent
§ 42. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning i teknikbranschen
§ 43. Ansökan läsåret 2021-2022
§ 44. Från LR
§ 45. Förvaltningschefens beslut
§ 46. Nästa möte
§ 47. Avslutning
 

Styrelsemöte 2021-02

10 mar 2021
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 17. Inledning
§ 18. Kallelse och beslutförhet
§ 19. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 20. Nya studeranderepresentanter för ÅYG 2021
§ 21. Anhållan om medel för ambulanssjukvårdarutbildning
§ 22. Resultatuppföljning 2020
§ 23. Budget 2022
§ 24. Subventionering av datorer
§ 25. Anhållan om avvikelse i språkkunskaper
§ 26. Från LR
§ 27. Förvaltningschefens beslut
§ 28. Nästa möte
§ 29. Avslutning

Styrelsemöte 2021-01

27 jan 2021
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 1. Inledning
§ 2. Kallelse och beslutförhet
§ 3. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 4. Nya studeranderepresentanter 2021
§ 5. Ekonomisk genomgång
§ 6. Budgetfördelning
§ 7. Förvaltningsberättelse 2020
§ 8. Studerandestatistik
§ 9. Förslag till revidering av dimensionering läsåret 2021-2022
§ 10. Tjänsteförändringar 2021
§ 11. Utvärdering av handlingsplan för utveckling specialundervisningen vid Ålands yrkesgymnasium
§ 12. Kursavgifter teknik
§ 13. Från LR
§ 14. Förvaltningschefens beslut
§ 15. Nästa möte
§ 16. Avslutning

Styrelsemöte 2020-07

10 dec 2020
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 84. Inledning
§ 85. Kallelse och beslutförhet
§ 86. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 87. Ekonomisk genomgång
§ 88. Anhållan om utvecklingsprojekt för närvårdarutbildningen
§ 89. Examensplan kundservice på restaurang (barmästare)
§ 90. Antagning barmästare
§ 91. Antagning IT-stödperson
§ 92. Uppdrag att anordna kurs för besiktning av underjordiska oljecisterner
§ 93. Avgifter vid Ålands gymnasium 1.1-31.12.2021
§ 94. KivaQ
§ 95. Vårens mötesdagar
§ 96. Från LR
§ 97. Förvaltningschefens beslut
§ 98. Nästa möte
§ 99. Avslutning
 

Styrelsemöte 2020-06

07 okt 2020
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 68. Inledning
§ 69. Kallelse och beslutförhet
§ 70. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 71. Ekonomisk genomgång
§ 72. Studerandestatistik
§ 73. Examensplan för yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
§ 74. Förslag till upplägg för utbildning till vindkraftstekniker
§ 75. Uppdrag att anordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom affärsverksamhet
§ 76. Utlåtande över föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om särskild behörighet
§ 77. Yrkesråd
§ 78. Anhållan om ett femte studieår
§ 79. Antagning av studerande till närvårdarutbildningen, vuxna
§ 80. Från LR
§ 81. Förvaltningschefens beslut
§ 82. Nästa möte
§ 83. Avslutning

Styrelsemöte 2020-05

02 sep 2020
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 56. Inledning
§ 57. Kallelse och beslutförhet
§ 58. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 59. Presentation av ASA
§ 60. Ekonomisk genomgång
§ 61. Examensplan för gymnasieexamen i informations- och kommunikationsteknik
§ 62. Examensplan inom el- och automationsbranschen
§ 63. Verksamhetsberättelser för Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium
§ 64. Från LR
§ 65. Förvaltningschefens beslut
§ 66. Nästa möte
§ 67. Avslutning

Styrelsemöte 2020-04

11 jun 2020
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 43. Inledning
§ 44. Kallelse och beslutförhet
§ 45. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 46. Antagning av studerande
§ 47. Förslag till budget och verksamhetsplan
§ 48. Ombildning av tjänster
§ 49. Ombildning av kanslisekreterare och studiesekreterare till studiekoordinator
§ 50. Läroplan för vuxna, Ålands lyceum
§ 51. Styrelsens mötesdagar hösten 2020
§ 52. Förvaltningschefens beslut
§ 53. Nästa möte
§ 54. Avslutning

Styrelsemöte 2020-03

27 maj 2020
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 21. Inledning
§ 22. Kallelse och beslutförhet
§ 23. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 24. Ekonomisk uppföljning
§ 25. Ekonomiskt utfall
§ 26. Dimensionering
§ 27. Antagning läsåret 2020-2021
§ 28. Anhållan om tilläggsbudget för lokalvårdarutbildning
§ 29. Anhållan om tjänsteförändringar
§ 30. Val av prorektor för Ålands yrkesgymnasium
§ 31. Anhållan om ett femte studieår
§ 32. Examensplan för husteknik
§ 33. Ändrad läroplan för informations- och kommunikationsteknik
§ 34. Utkast till den nya läroplanen för grundskolan på Åland
§ 35. Uppdatering av gymnasielag
§ 36. Mötespolicy
§ 37. Information från skolorna om distansundervisning
§ 38. Från LR
§ 39. Förvaltningschefens beslut
§ 40. Extra ärende: Förtydligande av beslut §20, 18.3.2020 ”Ändring av bedömningsgrunder vid Ålands lyceum under undantagstillståndet”
§ 41. Nästa möte
§ 42. Avslutning

Styrelsemöte 2020-01

28 jan 2020
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 1. Inledning
§ 2. Kallelse och beslutförhet
§ 3. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 4. Preliminärt utfall för år 2019
§ 5. Budgetfördelning 2020
§ 6. Tilläggsbudget 1
§ 7. Förvaltningsberättelse 2019
§ 8. Prorektorer för Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium
§ 9. Nya representanter i styrelsen för mandatperioden
§ 10. Antagning integrationsutbildning till servitör
§ 11. Examensplaner för sjöfartsutbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium
§ 12. Ändringar i examensplaner
§ 13. Samarbete mellan Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola
§ 14. Subventionering av datorer för studerande vid Ålands lyceum
§ 15. Utlåtande över förslag om att starta obligatorisk musikundervisning vid Ålands lyceum
§ 16. Från LR
§ 17. Förvaltningschefens beslut
§ 18. Extra ärende: enstaka kurser vid Ålands lyceum
§ 19. Avslutning
 

Styrelsemöte 2019-11

09 dec 2019
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 125. Inledning
§ 126. Kallelse och beslutförhet
§ 127. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 128. Ekonomisk genomgång
§ 129. Antagning av studerande till närvårdarutbildning
§ 130. Avgifter vid Ålands gymnasium 1.1-31.12.2020
§ 131. Utlåtande angående rapporten ”Förutsättningar för en bolagisering av Ålands sjösäkerhetscentrums verksamhet”
§ 132. Återblick på styrelsens mandatperiod
§ 133. Förvaltningschefens beslut
§ 134. Nästa möte
§ 135. Avslutning

Styrelsemöte 2019-09

22 okt 2019
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 99. Inledning
§ 100. Kallelse och beslutförhet
§ 101. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 102. Ekonomisk genomgång
§ 103. ÅSUB-rapporten
§ 104. Läroplan för Yrkesträningsprogrammet
§ 105. Handlingsplan för utveckling av specialundervisningen vid Ålands yrkesgymnasium
§ 106. ANDTS-information
§ 107. Styrelsens mötesdag januari 2020
§ 108. Från LR
§ 109. Förvaltningschefens beslut
§ 110. Nästa möte
§ 111. Avslutning
 

Styrelsemöte 2019-08

17 sep 2019
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 87. Inledning
§ 88. Kallelse och beslutförhet
§ 89. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 90. Ekonomisk genomgång
§ 91. Budget 2020
§ 92. Genomströmning av studerande
§ 93. Fastighetsverket
§ 94. Yttrande över Fordonsmyndighetens brev angående brister i utbildningen gällande yrkeskompetensutbildning
§ 95. Från LR
§ 96. Förvaltningschefens beslut
§ 97. Nästa möte
§ 98. Avslutning
 

Styrelsemöte 2019-07

20 aug 2019
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 74. Inledning
§ 75. Kallelse och beslutförhet
§ 76. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 77. Ekonomisk genomgång
§ 78. Prorektor för ÅYG
§ 79. Yrkesråd för sjöfart
§ 80. Antagning till ettårig servitörslinje
§ 81. Antagning hösten 2019
§ 82. Avtal om dataskyddsombud
§ 83. Från LR
§ 84. Förvaltningschefens beslut
§ 85. Nästa möte
§ 86. Avslutning
 

 

 

 

Styrelsemöte 2019-06

18 jun 2019
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 62. Inledning
§ 63. Kallelse och beslutförhet
§ 64. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 65. Förslag till budget och verksamhetsplan
§ 66. Utredning gällande den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesträningsundervisningen
§ 67. Läroplan för Yrkesträningsprogrammet
§ 68. Planering inför ny läroplan för Ålands lyceum 2021
§ 69. Läsårets arbetstider 2020-2021, 2021-2022 och 2022-2023
§ 70. Från LR
§ 71. Förvaltningschefens beslut
§ 72. Nästa möte
§ 73. Avslutning

Styrelsemöte 2019-04

21 maj 2019
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 40. Inledning
§ 41. Kallelse och beslutförhet
§ 42. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 43. Ekonomisk genomgång
§ 44. Utlåtande angående utkast till ny landskapslag om barnomsorg och grundskola
§ 45. Anhållan om ett femte studieår
§ 46. Ansvar för elinstallationer inom Ålands gymnasium
§ 47. Från LR
§ 48. Förvaltningschefens beslut
§ 49. Nästa möte
§ 50. Avslutning

Styrelsemöte 2019-03

16 apr 2019
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 27. Inledning
§ 28. Kallelse och beslutförhet
§ 29. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 30. Ekonomisk genomgång
§ 31. Utvecklingsuppdrag inom sjöfartsutbildningen
§ 32. Information om ansökningar till Ålands gymnasium
§ 33. Utredning över kostnaden för busskort för Ålands gymnasium
§ 34. Öckerömetoden
§ 35. Styrelsens mötesdagar hösten 2019
§ 36. Från LR
§ 37. Förvaltningschefens beslut
§ 38. Nästa möte
§ 39. Avslutning

Styrelsemöte 2019-02

19 mar 2019
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 14. Inledning
§ 15. Kallelse och beslutförhet
§ 16. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 17. Ålands gymnasiums resultat år 2018
§ 18. Ekonomisk genomgång
§ 19. Tidsplan för budgetprocessen 2020
§ 20. Utvecklingsuppdrag inom sjöfartsutbildningen
§ 21. Jämställdhetsplan för Ålands yrkesgymnasium
§ 22. Nytt upplägg av gemensamma examensdelar från hösten 2019
§ 23. Från LR
§ 24. Förvaltningschefens beslut
§ 25. Nästa möte
§ 26. Avslutning

Styrelsemöte 2019-01

12 feb 2019
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 1. Inledning
§ 2. Kallelse och beslutförhet
§ 3. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 4. Ekonomisk genomgång
§ 5. Förvaltningsberättelse 2018
§ 6. Dimensionering för läsåret 2020-2021
§ 7. Utvecklingsprojekt år 2019-2021
§ 8. Utlåtande över betänkande om landskapets offentlighetslagstiftning
§ 9. Från LR
§ 10. Förvaltningschefens beslut
§ 11. Extra ärende: Information om justering av gemensamma ämnen
§ 12. Nästa möte
§ 13. Avslutning

Styrelsemöte 2018-12

10 dec 2018
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 156. Inledning
§ 157. Kallelse och beslutförhet
§ 158. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 159. Ekonomisk genomgång
§ 160. Skrivelse från Ålands fackskollärare r.f.
§ 161. Tema friskvård
§ 162. Från LR
§ 163. Förvaltningschefens beslut
§ 164. Nästa möte
§ 165. Avslutning

Styrelsemöte 2018-11

20 nov 2018
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 143. Inledning
§ 144. Kallelse och beslutförhet
§ 145. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 146. Ekonomisk genomgång
§ 147. Subventionering av datorer
§ 148. Läroplan för gymnasieexamen inom byggbranschen
§ 149. Lärarnas årsledighet läsåret 2018-2019 samt 2019-2020
§ 150. Utlåtande över utredningen om bolagisering av Högskolan på Åland
§ 151. KivaQ
§ 152. Från LR
§ 153. Förvaltningschefens beslut
§ 154. Nästa möte
§ 155. Avslutning
 

Styrelsemöte 2018-10

23 okt 2018
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 131. Inledning
§ 132. Kallelse och beslutförhet
§ 133. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 134. Ekonomisk genomgång
§ 135. Reglemente
§ 136. Läroplan för samhälleligt och socialt yrkesområde
§ 137. Styrelsens mötesdagar våren 2019
§ 138. Från LR
§ 139. Förvaltningschefens förslag
§ 140. Extra ärende: Yrkesråd för sjöfart
§ 141. Nästa möte
§ 142. Avslutning

Styrelsemöte 2018-09

18 sep 2018
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 117. Inledning
§ 118. Kallelse och beslutförhet
§ 119. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 120. Nya lärarrepresentanter i styrelsen
§ 121. Ekonomisk genomgång
§ 122. Utredning över kostnaden för busskort för Ålands gymnasium
§ 123. Redogörelse över pågående projekt inom Ålands gymnasium
§ 124. Nya läroplaner inom ÅYG fr.o.m. 1.8.2019
§ 125. Yrkesråd för social- och hälsovård samt sociala- och samhälleliga sektorn
§ 126. IT-samordningsplan
§ 127. Från LR
§ 128. Förvaltningschefens beslut
§ 129. Nästa möte
§ 130. Avslutning

Styrelsemöte 2018-08

21 aug 2018
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 104. Inledning
§ 105. Kallelse och beslutförhet
§ 106. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 107. Ekonomisk genomgång
§ 108. Prorektor ÅYG
§ 109. Antagning hösten 2018
§ 110. Antagning ettårig servitörslinje
§ 111. Uppdrag att anordna sotarutbildning
§ 112. Läroplan för gymnasieexamen inom  husteknik
§ 113. Yttrande angående kollektivtrafiken
§ 114. Utlåtande angående lag om studentexamen och ändring av gymnasielagen
§ 115. Nästa möte
§ 116. Avslutning

Styrelsemöte 2018-07

19 jun 2018
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 91. Inledning
§ 92. Kallelse och beslutförhet
§ 93. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 94. Ekonomisk uppföljning
§ 95. Förslag till budget och verksamhetsplan
§ 96. Avgifter för kursverksamheten vid teknikenheten
§ 97. Avtalslön
§ 98. Utredning av effekterna av förändrade antagningskriterier till Ålands lyceum
§ 99. Ekonomi och val av utbildning
§ 100. Från LR
§ 101. Förvaltningschefens beslut
§ 102. Nästa möte
§ 103. Avslutning

Styrelsemöte 2018-06

07 jun 2018
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 76. Inledning
§ 77. Kallelse och beslutförhet
§ 78. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 79. Anhållan om ett femte studieår
§ 80. Antagning av studerande till integrationsutbildning inom kök
§ 81. Antagning av studerande till ungdomsutbildningens olika program
§ 82. Tobaksgruppen
§ 83. Friskvårdsgrupp 2018-2019
§ 84. Tillsättande av förvaltningschef
§ 85. Dimensioneringsbeslut
§ 86. Höstens mötesdatum
§ 87. Från LR
§ 88. Förvaltningschefens beslut
§ 89. Nästa möte
§ 90. Avslutning

Styrelsemöte 2018-05

22 maj 2018
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 56. Inledning
§ 57. Kallelse och beslutförhet
§ 58. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 59. Ekonomisk uppföljning
§ 60. Antagning av studerande till företagsekonomi
§ 61. Antagning av studerande till social- och hälsovård
§ 62. Anhållan om ett femte studieår
§ 63. Utlåtande angående förverkligande av ett samarbete mellan Ålands gymnasium och Ålands omsorgsförbund gällande utbildning på gymnasienivå för elever med utvecklingsstörning
§ 64. Flexibelt utbildningssystem inom yrkesinriktad specialundervisning (108 U2)
§ 65. Examensdel för livshantering och livskompetens (110 U2)
§ 66. Samarbete mellan den yrkesinriktade specialundervisningen vid Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola (121 U2)
§ 67. Fortsättningsstudier inom yrkesinriktade specialundervisningen i programform och på yrkesträningsprogrammet (109 U2)
§ 68. Utlåtande angående lagförslag om reform av kommunstrukturen på Åland
§ 69. Avgift för utskrift och översättning av betyg
§ 70. IT-samordning för landskapsregeringen
§ 71. KivaQ
§ 72. Från LR
§ 73. Förvaltningschefens beslut
§ 74. Nästa möte
§ 75. Avslutning

Styrelsemöte 2018-04

17 apr 2018
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 42. Inledning
§ 43. Kallelse och beslutförhet
§ 44. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 45. Utvärdering av Ålands gymnasium
§ 46. Utfall 2017
§ 47. Subventionering av datorer
§ 48. Handlingsplaner vid Ålands yrkesgymnasium
§ 49. Tillägg till läroplaner inom Ålands yrkesgymnasium
§ 50. Ändring av dimensionering 2018-2019
§ 51. Anhållan om ett femte studieår
§ 52. Från LR
§ 53. Förvaltningschefens beslut
§ 54. Nästa möte
§ 55. Avslutning

Styrelsemöte 2018-03

20 mar 2018
Föredragningslista

§ 31. Inledning 
§ 32. Kallelse och beslutförhet
§ 33. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 34. Ekonomisk uppföljning
§ 35. Dimensionering 2019-2020
§ 36. Yrkesråd för social- och hälsovård samt samhälleliga och sociala sektorn
§ 37. Rekrytering av rektorer
§ 38. Rekrytering av förvaltningschef
§ 39. Från LR
§ 40. Nästa möte
§ 41. Avslutning

Styrelsemöte 2018-02

13 feb 2018
Föredragningslista

§ 15. Inledning
§ 16. Kallelse och beslutförhet
§ 17. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 18. Hyra av bygghall
§ 19. GDPR
§ 20. Ekonomisk genomgång
§ 21. Ersättning till studerande i arbetsgrupper
§ 22. Priser för uthyrning av utrymmen inom Ålands gymnasium
§ 23. Förvaltningsberättelse 2017
§ 24. Reglemente
§ 25. Reform 2018
§ 26. Gemensamma examensdelar – utbildningar inom social- och hälsovård samt sjöfart
§ 27. Från LR
§ 28. Förvaltningschefens beslut
§ 29. Nästa möte
§ 30. Avslutning

Styrelsemöte 2018-01

23 jan 2018
Föredragningslista

§ 1. Inledning
§ 2. Kallelse och beslutförhet
§ 3. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 4. Budgetfördelning 2018
§ 5. Priser för uthyrning av utrymmen inom Ålands gymnasium
§ 6. Skrivelse angående anställningsförhållande för rektor
§ 7. Rekrytering av rektorer
§ 8. Ersättning till studerande i arbetsgrupper
§ 9. Slutrapport
§ 10. Från LR
§ 11. Förvaltningschefens beslut
§ 12. Extra ärende – Ändrad timfördelning gällande HUTH
§ 13. Nästa möte
§ 14. Avslutning

Styrelsemöte 2017-14

12 dec 2017
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 162. Inledning
§ 163. Kallelse och beslutförhet
§ 164. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 165. Ekonomisk uppföljning
§ 166. Rekrytering av rektorer
§ 167. Läroplan för gymnasieexamen inom företagsekonomi
§ 168. KOSKI
§ 169. Styrelsens mötesdagar våren 2018
§ 170. Från LR
§ 171. Förvaltningschefens beslut
§ 172. Nästa möte
§ 173. Avslutning

Styrelsemöte 2017-13

27 nov 2017
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 154. Inledning
§ 155. Kallelse och beslutförhet
§ 156. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 157. Prorektor för Ålands yrkesgymnasium
§ 158. Rekrytering av rektorer
§ 159. Avtalslön
§ 160. Nästa möte
§ 161. Avslutning
 

Styrelsemöte 2017-11

14 nov 2017
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 137. Inledning
§ 138. Kallelse och beslutförhet
§ 139. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 140. Ekonomisk uppföljning
§ 141. Avslutande av konto
§ 142. Utlåtande om lagförslag om dataskydd
§ 143. IT-strategi för undervisningssektorn 2018-2020
§ 144. Anhållan om ett femte studieår
§ 145. Jämställdhetsplan för ÅYG
§ 146. Ålands gymnasium – en tobaksfri arbetsplats
§ 147. Effekter av UHR:s uppdaterade bedömningshandbok
§ 148. Från LR
§ 149. Förvaltningschefens beslut
§ 150. Extra ärende – Studerandeärende (konfidentiellt ärende)
§ 151. Nästa möte
§ 152. Avslutning
 

Styrelsemöte 2017-10

24 okt 2017
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 122. Inledning
§ 123. Kallelse och beslutförhet
§ 124. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 125. Rättelseyrkande – konfidentiellt ärende
§ 126. Anhållan om utökning av antalet studieplatser till fristående examen inom social- och hälsovårdsområdet hösten 2017
§ 127. Antagning till fristående examen inom social och hälsovård - hösten 2017
§ 128. Yrkesråd för företagsekonomi, hotell- och restaurang samt informations- och kommunikationsteknik
§ 129. Yrkesråd för teknik och frisör
§ 130. Åda
§ 131. Ekonomisk uppföljning
§ 132. Från LR
§ 133. Förvaltningschefens beslut
§ 134. Nästa möte
§ 135. Avslutning

Styrelsemöte 2017-09

19 sep 2017
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 110. Inledning
§ 111. Kallelse och beslutförhet
§ 112. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 113. Yrkesråd för social- och hälsovård samt samhälleliga och sociala sektorn
§ 114. Yrkesråd för yrkesinriktad specialundervisning
§ 115. Utvärdering av den samåländska antagningen år 2017
§ 116. Uppdaterat förslag till dimensionering
§ 117. De studerandes utgifter vid Ålands lyceum
§ 118. Användningen av finsk kurslitteratur vid Ålands lyceum
§ 119. Från LR
§ 120. Nästa möte
§ 121. Avslutning

Styrelsemöte 2017-08

29 aug 2017
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 97. Inledning
§ 98. Kallelse och beslutförhet
§ 99. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 100. Ny webbplats för Ålands gymnasium
§ 101. Tema friskvård
§ 102. Info från arbetsgruppen ”Tobaksgruppen”
§ 103. Skrivelse från yrkeslärare vid programmet för samhälleligt och socialt yrkesområde
§ 104. Ekonomisk genomgång
§ 105. Antagning till kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård
§ 106. Från LR
§ 107. Förvaltningschefens beslut
§ 108. Nästa möte
§ 109. Avslutning

Styrelsemöte 2017-07

20 jun 2017
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 85. Inledning
§ 86. Kallelse och beslutförhet
§ 87. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 88. Läsårets arbetstider 2018-2019 och 2019-2020
§ 89. Integration och samordning av yrkes-  och vuxenutbildningen
§ 90. Förslag till budget samt dimensionering för år 2018
§ 91. Informationsärende om landskapsregeringens uppdrag till Ålands gymnasium angående den yrkesinriktade specialundervisningen
§ 92. Från LR
§ 93. Förvaltningschefens beslut
§ 94. Begäran om behandling av annullerad ansökan
§ 95. Nästa möte
§ 96. Avslutning

Styrelsemöte 2017-06

07 jun 2017
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 76. Inledning
§ 77. Kallelse och beslutförhet
§ 78. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 79. Antagning till vuxenutbildning, frisör
§ 80. Antagning till mathantverksutbildningen inom projektet Kustens mat
§ 81. Antagning av studerande till ungdomsutbildningens olika program
§ 82. Antagning till vuxenutbildning, servitör
§ 83. Nästa möte
§ 84. Avslutning

Styrelsemöte 2017-05

23 maj 2017
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 60. Inledning
§ 61. Kallelse och beslutförhet
§ 62. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 63. Studerandevårdsplan för Ålands lyceum
§ 64. Val av prorektor för Ålands lyceum
§ 65. Utlåtande angående betänkandet ”Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)”
§ 66. Läroplan för YTP
§ 67. Anhållan om ett femte studieår
§ 68. Anhållan om ett femte studieår
§ 69. Ekonomisk genomgång
§ 70. Utredning angående gemensamt centralkök med ÅHS
§ 71. Styrelsemöten hösten 2017
§ 72. Från LR
§ 73. Förvaltningschefens beslut
§ 74. Nästa möte
§ 75. Avslutning

Styrelsemöte 2017-04

18 apr 2017
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 46. Inledning
§ 47. Kallelse och beslutförhet
§ 48. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 49. Utredning angående ungdoms- och vuxenutbildningens integrering
§ 50. Fastställande av prövningsblanketter för Ålands gymnasium och Sjöfartsgymnasiet
§ 51. IKT-strategi för Ålands lyceum
§ 52. Plan mot kränkande behandling för Ålands lyceum
§ 53. Ålands lyceums studerandevårdsplan
§ 54. Ålands lyceums krishanteringsplan
§ 55. Från LR
§ 56. Förvaltningschefens beslut
§ 57. Nästa möte
§ 58. Avslutning

Styrelsemöte 2017-03

21 mar 2017
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 31. Inledning
§ 32. Kallelse och beslutförhet
§ 33. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 34. Läroplan för yrkesinriktad specialundervisning för gymnasieexamen inom hotell, restaurang- och cateringbranschen
§ 35. Läroplan för yrkesinriktad specialundervisning för gymnasieexamen inom hemarbets- och rengöringsservice
§ 36. Avtalslön
§ 37. Utlåtande om lagförslag om elektronisk förvaltning
§ 38. Ekonomisk genomgång
§ 39. Info från arbetsgruppen ”Tobaksgruppen”
§ 40. Tema för läsåret 2017-2018
§ 41. Från LR
§ 42. Förvaltningschefens beslut
§ 43. Extra ärende – information om tillsättande av arbetsgrupp med uppdrag att utreda förutsättningar för ett gemensamt centralkök för ÅG och ÅHS
§ 44. Nästa möte
§ 45. Avslutning
 

Styrelsemöte 2017-02

14 feb 2017
Föredragningslista

Föredragningslista
§13. Inledning
§14. Kallelse och beslutförhet
§15. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 16. Läroplan för gymnasieexamen inom byggbranschen
§ 17. Läroplan för yrkesinriktad specialundervisning för gymnasieexamen inom fastighetsservice
§ 18. Läroplan i allmänna ämnen med anpassade mål
§ 19. Läroplan för Ålands yrkesgymnasium, allmän del
§ 20. Läroplan för grundexamen inom Sjöfart, inriktningarna däcksbefäl, maskinbefäl, däcks- och maskinreparatör samt eldrift
§ 21. Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
§ 22. Läroplan för gymnasieexamen inom bilbranschen, el- och automationsteknik, husteknik, maskin- och metallbranschen, frisör, företagsekonomi, informations- och kommunikationsteknik, hotell- och restaurangbranschen samt samhälleligt och socialt område
§ 23. Behov av lokal för utövande av idrott
§ 24. Övervakningskameror
§ 25. Förvaltningsberättelse 2016
§ 26. Ekonomisk genomgång
§ 27. Från LR
§ 28. Förvaltningschefens beslut
§ 29. Nästa möte
§ 30. Avslutning

Styrelsemöte 2017-01

24 jan 2017
Föredragningslista

Föredragningslista
§ 1. Inledning
§ 2. Kallelse och beslutförhet
§ 3. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 4. Antagning till vuxenutbildning, läkarsekreterare
§ 5. Ekonomisk genomgång
§ 6. Granskning av yrkesinriktad specialundervisning
§ 7. Övergång mellan grundskola och utbildning på gymnasienivå för elever med utvecklingsstörning
§ 8. Finland 100 år 2017
§ 9. Från LR
§ 10. Förvaltningschefens beslut
§ 11. Nästa möte
§ 12. Avslutning