Styrelsemöte 2018-01

§ 1. Inledning
§ 2. Kallelse och beslutförhet
§ 3. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 4. Budgetfördelning 2018
§ 5. Priser för uthyrning av utrymmen inom Ålands gymnasium
§ 6. Skrivelse angående anställningsförhållande för rektor
§ 7. Rekrytering av rektorer
§ 8. Ersättning till studerande i arbetsgrupper
§ 9. Slutrapport
§ 10. Från LR
§ 11. Förvaltningschefens beslut
§ 12. Extra ärende – Ändrad timfördelning gällande HUTH
§ 13. Nästa möte
§ 14. Avslutning