Helhetsundervisning på Ålands yrkesgymnasium (HÅY)

 

Ett utvecklingsprojekt för samarbete och verklighetsförankring. Målet med helhetsundervisning är att vara så nära arbetslivet som möjligt och att skapa en ny verksamhetskultur som främjar samarbete och kollegialt lärande.

Det handlar om att lära tillsammans, både studerande och personal, och att engagera i samskapande processer. Att inspirera varandra och stödja varandra med samplanering, undervisning och bedömning. Att bli inspirerad kollegialt och professionellt.

BAKGRUND

Visionen var och är att det ska finnas hela undervisningsperioder med helhetsundervisning, där lärarna jobbar i team och uppdelningen i teoretiska kursavsnitt är uppluckrad.

Hörnstenarna för helhetsundervisning är samarbete, samarbete mellan ämnen, upplevelser och läroplanen och ett livligt samarbete med arbetslivet.

VARFÖR

Varför har vi gjort detta? För att vi har sett ett behov och velat ändra på verksamhetskulturen inom lärarlagen och i undervisninge på ett sådant sätt att transparensen och kommunikationen ökar och vi tillsammans kan erbjuda bästa möjliga undervisning för våra studerande.

HUR

Projektet HÅY – Helhetsundervisning vid Ålands yrkesgymnasium har testat fram flera effektiva sätt att samarbeta genom bland annat workshoppar, kalendrar och sätt att vara och kommunicera. Den värdebaserade gemensamma plattformen för helhetsundervisning tar tid att jobba fram, genom diskussioner och samarbete, i smått och stort. Projektets arbete har genomsyrats av mottot ”Vilja varandra väl och göra varandra bra” samt transparens och kommunikation som strävar till en vi-kultur.

RESULTAT

Bra kommunikation och transparens

Bra VI-känsla i teamet

Trygghet i teamet

Fler vuxna inom samma ämne att ty sig till för de studerande

En handbok. Handboken är et urval av de metoder och verktyg som vi har testat och använt oss av under projekttiden för att förbättra kommunikation och transparens. Vi har hämtat inspiration från många olika håll och prövat verktyg och metoder i vår skolvärld som vanligtvis används inom företagsvärlden. Metoderna och verktygen  har framförallt hjälpt oss att skapa en god verksamhetskultur för att arbeta med vårt utvecklingsarbete i kollegiet och gett upphov till ett fint samarbete oss kollegor emellan. Den är främst riktad till de som ska leda utvecklingsarbete och vara  s.k facilitator vild olika möten, lektioner och planeringar. Genom att använda en del av de verktyg som finns i den här handboken sätter man ord på känslor, attityder och det som skapar osäkerhet, samt skapar struktur och en vana att tänka igenom saker.

Nu pratar vi om VI och vi skapar arenor för VI och SAM (projektets egna begrepp för när vi gör saker tillsammans, planerar, genomför, undervisar, bedömer, utvärderar etc). Vi är nu SAM-lärare/pedagoger med gemensam pedagogik.