Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Husbyggare

Är du intresserad av att bygga och konstruera? Vill du lära dig mer om alla delar som ingår i ett byggprojekt? Gillar du att arbeta med händerna och tillsammans med andra?

Husbyggarutbildningen tillhör utbildningsprogrammet för husbyggare och resulterar i en gymnasieexamen inom byggbranschen. Utbildningen passar dig som vill arbeta med utmanande konstruktionsprojekt. Här får du vara med om hela byggprocessen, inklusive kundkontakt, planering, byggnadstillstånd och uppförande av kompletta byggnader.

Under utbildningen lär du dig:

  • nybyggnad
  • underhåll
  • reparationer.

Du får också kunskaper i exempelvis formsättning, armering, betongarbeten, kakelarbeten och stomarbeten. Du har möjlighet att läsa  grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen som valbart ämne.

Arbetsmöjligheter

Utbildningen ger dig breda baskunskaper för olika uppgifter inom branschen. Som husbyggare arbetar du med att bygga eller renovera hus. Du kan också arbeta med underhåll av fastigheter eller bli försäljare inom branschen. Arbetsplatser finns både inom det privata näringslivet och i den offentliga sektorn. 

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet. Till exempel Högskolan på Åland eller vidarestudier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i både Sverige och Finland.

Många utbildningar i Sverige kräver särskild behörighet. För att möta kraven hos dessa utbildningar kan du välja att komplettera dina yrkesstudier med HUTH, den högskoleförberedande utbildningshelheten. Det betyder att du läser 30 kurser teoretiska ämnen enligt Ålands lyceums läroplan.
Mer information om HUTH-studier

 

 

 

 

 

 

I studierna till husbyggare ingår:

  • grundläggningsarbeten
  • arbeten i stomskedet
  • att arbeta på en byggarbetsplats
  • formarbeten
  • takarbeten
  • tillverkning av byggelement
  • fasadbeklädnad