E-grunder, utbildningsprogrammet verkstadsmekaniker LIA

Manuell bearbetning, 20 kp

Krav på yrkesskicklighet

  Att förutse och förbereda

  Den studerande

  • utför en metodplanering för manuell bearbetning

  Utförande av arbetet

  Den studerande

  • tillverkar komplexa detaljer med olika verktygsmaskiner enligt arbetsritningarna
  • använder verktyg och maskiner samt utföra det grundläggande underhållet på dem
  • utför mätningar och dokumentation som behövs i kvalitetskontrollen

  Säkerhet och miljö

  Den studerande

  • följer arbetslivets verksamhetssätt och beaktar de arbetarskyddskrav som gäller vid manuell bearbetning

  CNC-fräsning, 20 kp

  Krav på yrkesskicklighet

   Att förutse och förbereda

   Den studerande

   • gör metodplanering för NC-fräsning
   • gör ett NC-program för fräsning manuellt med CNC-styrningen och simulera programmet antingen med NC-styrning eller en CAM-programvara
   • utför mätningar och dokumentation som behövs i kvalitetskontrollen

   Utförande av arbetet

   Den studerande

   • sköter driften av en NC-fräsmaskin och med en CNC-fleroperationsmaskin tillverka komplexa detaljer som kräver svängning och som överensstämmer med arbetsritningarna
   • utför det återkommande underhåll och de kontroller som hör till operatörens uppgifter och som behövs på en CNC-fleroperationsmaskin och dess verktyg

   Säkerhet och miljö

   Den studerande

   • följer arbetslivets verksamhetssätt och beaktar de arbetarskyddskrav som gäller vid CNC-fräsning

   Tillverkningsarbete, 25 kp

   Krav på yrkesskicklighet

   Utförande av arbetet

   Den studerande

   • använder tekniska ritningar, handverktyg, verkstadsmätverktyg och olika material i tillverkningsarbeten
   • utför slipning, klippning och kapning
   • tillverkar enkla detaljer genom svarvning, fräsning och borrning
   • gör mekaniska plåtförband, svetsa med trådelektrod och utföra gasskärning manuellt
   • kan grunderna i NC-teknik och kan använda enkla NC-program

   Säkerhet och miljö

   Den studerande

   • följer arbetslivets verksamhetssätt och beaktar de arbetarskyddskrav som gäller i tillverkningsarbete

   Maskinell bearbetning, 30 kp

   Att förutse och förbereda

   Den studerande

   • planerar sitt arbete som består av maskinell bearbetning
   • använder ritningar och tekniska dokument i arbetet

   Utförande av arbetet

   Den studerande

   • tillverkar detaljer med supportsvarv, fräsmaskin och borrmaskin samt en CNC-styrd verktygsmaskin
   • mäter med mekaniska mätverktyg och skriver ett mätprotokoll

   Säkerhet och miljö

   Den studerande

   • följer arbetslivets verksamhetssätt och beaktar de arbetarskyddskrav som gäller vid skärande bearbetning