Vad är validering?

Validering vid Ålands gymnasium innebär att vi kartlägger och bedömer din kompetens och kvalifikationer, oberoende av hur du har fått dem.

När vi validerar jämför vi dina kunskaper och erfarenheter med den aktuella utbildningens läroplanskrav och fastställda bedömningsgrunder. Validering kan leda till en examen eller en del av examen.       

Syftet med validering är att få:

 • formella bevis på din kompetens
 • påbörja studier på rätt nivå
 • förkorta utbildningstiden vid fortsatta studier
 • större konkurrenskraft på arbetsmarknaden
 • arbete inom ditt kompetensområde.

Ålands yrkesgymnasium validerar enbart på gymnasienivå.

Intresserad? Så här går en validering till:

 1. Skicka in en ansökan. De betyg och intyg som du vill ska valideras ska bifogas.
 2. Du bokas in för en första informationsträff  om valideringsprocessen.
 3. Du bokas in för en inledande kartläggning av ditt kunnande. Kartläggningen görs utifrån relevant arbetserfarenhet och tidigare studier.
 4. Om du har tillräckligt kunnande kan du antas som studerande via validering.
 5. Efter antagning görs en personlig plan upp för hur du kan valideras mot den aktuella utbildningen för att få en examen eller delar av examen från Ålands yrkesgymnasium.

Dokument som ligger till grund för erkännande och validering av GEM-ämnen

När Ålands yrkesgymnasium erkänner och validerar GEM-ämnen ska de dokument som ligger till grund för erkännandet och valideringen uppfylla följande krav:

 1. Dokumentet ska vara ett betyg, studieprestationsutdrag eller motsvarande formellt dokument som utfärdats av en behörig myndighet eller utbildningsanordnare.
 2. Dokumentet ska vara en bestyrkt kopia av originaldokumentet.
 3. Utländska dokument ska vara utfärdade av behörig myndighet eller utbildningsanordnare i landet i fråga. Dokumentet ska vara översatt till svenska av en auktoriserad översättare som är verksam på Åland, i Finland eller i Sverige.
 4. Studieprestationerna ska beskrivas tillräckligt exakt i dokumenten gällande ämne, nivå, innehåll och omfattning så att kunnandet kan bedömas i relation till den examensdel eller det delområde som ska erkännas och valideras.
 5. Dokumentet ska innehålla vitsord som kan omvandlas till den bedömningsskala som används i den examen som avläggs.

Om dokumentet inte uppfyller de mål som beskrivs ovan, hänvisar Ålands yrkesgymnasium den studerande till tentamen eller annat sätt att visa kunnandet.

Erkännande av utländsk högskoleutbildning

Om du har en utländsk högskoleutbildning och önskar arbeta inom ett reglerat yrke ska du ansöka om erkännande av dina yrkeskvalifikationer hos Ålands landskapsregering. 

Besök Ålands landskapsregering för mer information om erkännande av utländsk högskoleexamen