Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Vad är validering?

Validering vid Ålands gymnasium innebär att vi kartlägger och bedömer din kompetens och kvalifikationer, oberoende av hur du har fått dem.

När vi validerar jämför vi dina kunskaper och erfarenheter med den aktuella utbildningens läroplanskrav och fastställda bedömningsgrunder. Validering kan leda till en examen eller en del av examen.       

Syftet med validering är att få:

  • formella bevis på din kompetens
  • påbörja studier på rätt nivå
  • förkorta utbildningstiden vid fortsatta studier
  • större konkurrenskraft på arbetsmarknaden
  • arbete inom ditt kompetensområde.

Ålands yrkesgymnasium validerar enbart på gymnasienivå.

Validering mot barnledare är möjligt tidigast från hösten 2022

Hur går en validering till?

Fyll i en digital intresseanmälan för validering. 

Då intresseanmälan skickats in, kontaktar utbildningssamordnare Jennika Lindroos dig för att boka in en första träff. Till träffen ska du ta med dig kopior på din dokumentation, som du även bifogat i din intresseanmälan för validering. Det kan till exempel vara:

  • arbetsintyg
  • studiebetyg
  • kursintyg
  • cv

Tänk på att dina handlingar ska vara översatta till svenska av en auktoriserad översättare.

Erkänannde av utländsk högskoleutbildning

Om du har en utländsk högskoleutbildning och önskar ansökar arbeta inom ett reglerat yrke ska du ansöka om erkännande av dina yrkeskvalifikationer hos Ålands landskapsregering. 

Besök Ålands landskapsregering för mer information om erkännande av utländsk högskoleexamen