Närvårdare

Är du intresserad av att jobba inom vården? Vill du lära dig mer om hälsa och sjukvård i livets alla skeden? Gillar du att jobba nära människor och ta hand om andra?

Närvårdarutbildningen tillhör utbildningsprogrammet inom social- och hälsovård och resulterar i en gymnasieexamen inom social- och hälsoområdet. Utbildningen ger dig en god inblick i social- och hälsovårdens mångsidiga verksamhet. Här ryms allt från handikappomsorg och äldrevård till barnomsorg och arbete inom sjukvården.

Under utbildningen lär du dig bland annat att:

  • vårda äldre, handikappade eller sjuka patienter samt göra vård- och serviceplaner inom hemvården och äldreomsorgen
  • ansvara för god basvård av patienter inom den specialiserade sjukvården
  • fostra och ta hand om av barn under skolåldern inom barnomsorgen
  • stöda och rehabilitera inom mental- och missbrukarvården.

Närvårdarens arbete är omväxlande och kännetecknas av kunskap, ansvar och praktiskt handlande. 

Arbetsmöjligheter

En närvårdarexamen öppnar dörren till ett brett arbetsfält med många valmöjligheter inom social- och hälsovården. Du kan arbeta inom hemvård, specialsjukvård, äldreomsorg, barnomsorg samt mental- och missbruk. Som närvårdare arbetar du nära människor i olika åldrar och i varierande miljöer. 

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet. Till exempel vid Högskolan på Åland eller genom vidarestudier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i både Sverige och Finland.

Straffregisterutdrag

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen ska visa upp ett utdrag ur straffregistret inför lärande i arbete-perioder.

Vaccination

Vaccination av social-, hälso- och sjukvårdspersonal är nödvändig. Dels för att skydda klienter/patienter mot smittosamma sjukdomar, men även för att skydda personalen i sitt arbete.

När du deltar i praktik där man vårdar klienter/patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittosamma sjukdomar ska du enligt lagen om smittosamma sjukdomar (1227/2016§) ha ett skydd. Antingen via vaccination eller genomgången sjukdom mot mässling och vattkoppor. Du behöver också vaccination mot säsongsinfluensa och kikhosta om du sköter barn under 12 månaders ålder. Dessutom behöver du vaccination mot stelkramp och difteri samt hepatit-B.

När du ansöker om praktikplats ska du kunna visa upp ditt vaccinationskort. Om du inte vill visa upp dessa uppgifter kan enheten besluta att du inte kan godkännas för att delta i praktik.

Läs mer om vacciner för studerande på institutet för hälsa och välfärd