Närvårdare

Är du intresserad av att jobba inom vården? Vill du lära dig mer om hälsa och sjukvård i livets alla skeden? Gillar du att jobba nära människor och ta hand om andra?

Närvårdarutbildningen tillhör utbildningsprogrammet inom social- och hälsovård och resulterar i en gymnasieexamen inom social- och hälsoområdet. Utbildningen ger dig en god inblick i social- och hälsovårdens mångsidiga verksamhet. Här ryms allt från handikappomsorg och äldrevård till barnomsorg och arbete inom sjukvården.

Under utbildningen lär du dig bland annat att:

  • vårda äldre, handikappade eller sjuka patienter samt göra vård- och serviceplaner inom hemvården och äldreomsorgen
  • ansvara för god basvård av patienter inom den specialiserade sjukvården
  • fostra och ta hand om av barn under skolåldern inom barnomsorgen
  • stöda och rehabilitera inom mental- och missbrukarvården.

Närvårdarens arbete är omväxlande och kännetecknas av kunskap, ansvar och praktiskt handlande. 

Arbetsmöjligheter

En närvårdarexamen öppnar dörren till ett brett arbetsfält med många valmöjligheter inom social- och hälsovården. Du kan arbeta inom hemvård, specialsjukvård, äldreomsorg, barnomsorg samt mental- och missbruk. Som närvårdare arbetar du nära människor i olika åldrar och i varierande miljöer. 

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet. Till exempel vid Högskolan på Åland eller genom vidarestudier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i både Sverige och Finland.