E-grunder, utbildningsprogrammet frisör LIA

Vård av hår och hårbotten, 15 kp

Krav på yrkesskicklighet

Den studerande

 • behandlar kunders hår och hårbotten samt massera hårbottnen
 • arbetar i olika kundservicesituationer och i ett arbetslag
 • beaktar arbetarskyddet och kundsäkerheten i sitt arbete
 • utvärderar sitt eget arbete

Färgningstjänster, 20 kp

Krav på yrkesskicklighet

Den studerande

 • gör färgningsbehandlingar på kunder
 • färgar ögonfransar och ögonbryn samt forma ögonbrynen på kunder
 • arbetar i olika kundservicesituationer och i ett arbetslag
 • beaktar arbetarskyddet och kundsäkerheten i sitt arbete
 • utvärderar sitt eget arbete

Försäljningsarbete och kundfokuserade tjänster inom hår- och skönhetsbranschen, 15 kp

Krav på yrkesskicklighet

Den studerande

 • ger kunder service i olika kundservicesituationer och sälja företagets produkter och tjänster
 • kan ordna ett kundevenemang
 • arbetar i olika kundservicesituationer och i ett arbetslag
 • beaktar arbetarskyddet och kundsäkerheten i sitt arbete
 • utvärderar sitt eget arbete

 

Strukturbehandlingar, 15 kp

Krav på yrkesskicklighet

Den studerande

 • gör strukturbehandlingar på kunder
 • arbetar i olika kundservicesituationer och i ett arbetslag
 • beaktar arbetarskyddet och kundsäkerheten i sitt arbete
 • utvärderar sitt eget arbete

Frisörtjänster, 25 kp

Krav på yrkesskicklighet

Den studerande

 • klipper håret på kunder med de tekniker som används i frisörarbete
 • kan göra frisyrer åt kunden med fönings-, tång-, rull- och flätningstekniker
 • arbetar i olika kundservicesituationer och i ett arbetslag
 • beaktar arbetarskyddet och kundsäkerheten i sitt arbete
 • utvärderar sitt eget arbete

Tjänster för fest- och temafrisyrer, 15 kp

Krav på yrkesskicklighet

Den studerande

 • kan göra fest- och temafrisyrer på kunder för olika evenemang
 • arbetar i olika kundservicesituationer och i ett arbetslag
 • beaktar arbetarskyddet och kundsäkerheten i sitt arbete
 • utvärderar sitt eget arbete

Arbete som kräver spetskompetens, 15 kp

Krav på yrkesskicklighet

Utveckling av kunnandet

Den studerande

 • utvärderar sitt eget kunnande och identifierar sina styrkor och utvecklingsområden samt ger motiveringar
 • utarbetar en utvecklingsplan för sin egen del, så att den stöder utvecklingen till spetskompetens inom branschen
 • utvecklar sitt kunnande och sitt sätt arbeta utifrån respons
 • arbetar i föränderliga situationer
 • arbetar långsiktigt genom att utveckla sitt arbete
 • arbetar som en del av teamet och delar med sig av sitt kunnande till de andra

Arbete med uppgifter som kräver spetskompetens inom branschen

Den studerande

 • väljer arbetsmetoder, arbetsredskap och material samt använder dem i förändringssituationer
 • provar nya arbetsmetoder i sitt arbete
 • inhämtar och tillämpar den information som behövs i arbetet
 • arbetar kostnadseffektivt och så att det främjar företagets resultat
 • främjar användningen av nya arbetssätt och -metoder i arbetsgemenskapen
 • stärker och skapar nya kundkontakter
 • följer arbetarskyddsbestämmelserna och -anvisningarna i sitt arbete.
 • förutser risker och meddelar om riskfaktorer i arbetet
 • säkerställer kundsäkerheten
 • arbetar ergonomiskt riktigt och ser till sin arbetsförmåga
 • håller sin arbetsmiljö ren och snygg

Att beakta kvalitetskraven

Den studerande

 • sätter upp sina mål och planerar sitt eget arbete och sin tidsplan på ett realistiskt sätt
 • arbetar enligt företagets eller organisationens kvalitetskrav
 • upptäcker avvikelser i kvaliteten och söker lösningar till dem
 • arbetar enligt företagets och organistaionens principer för hållbar utveckling

Arbete i nätverk inom branschen

Den studerande

 • kommunicerar med kunderna och i arbetsgemenskapen på svenska eller finska och på minst ett främmande språk
 • känner till de centrala nationella och internationella nätverken inom branschen
 • använder sig av nätverken i sitt arbete