Yrkesträningsprogrammet

När du ansöker till yrkesträningsprogrammet så väljer du "ansökan via individuell kvot".

Yrkesträningsprogrammet (YTP)

Yrkesträningsprogrammet är en utbildning för dig som gått grundskolan med 11-årig läroplikt, men även övriga har möjlighet att söka. Studierna omfattar 180 kompetenspoäng uppdelade på 3 år.

Du arbetar utgående inom olika yrkesområdena till exempel kök, underhållsarbete, kreativt skapande, textilvård och rengöring, trädgård och utomhusmiljöer.

Inom yrkesämnena är teorin till stor del integrerad i det praktiska arbetet.

Studerande får även undervisning i matematik, svenska, engelska, studieteknik och gymnastik.

Arbetsmöjligheter och lärande i arbete

Möjligheten till lärande i arbete (LIA) finns. Då får du jobba ute på riktiga arbetsplatser med stöd av lärare eller assistent.

Målsättningen efter examen är att du ska klara enkla arbetsuppgifter. Även arbete i daglig verksamhet inom specialomsorgen kan komma i fråga.

Du ansöker om studieplats enligt prövning.

I studierna inom yrkesträningsprogrammet ingår:

  • gemensamma ämnen, såsom svenska och kommunikation, matematik, samhällskunskap, IKT, motion och fritid.
  • yrkesämnen och valbara ämnen enligt din individuella plan.