Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Yrkesträning

Vill du ha undervisning som är anpassad efter dig och dina förutsättningar? Är du intresserad av att utveckla dina unika färdigheter i en mindre grupp? 

När du ansöker till yrkesträningsprogrammet så väljer du "ansökan via individuell kvot".

Yrkesträningsprogrammet

Detta är ett yrkesförberedande program, som ger dig vissa yrkesfärdigheter inom ett eller flera yrkesområden.

När du ansöker till yrkesträningsprogrammet så väljer du "ansökan via individuell kvot".

Yrkesträningsprogrammet (YTP)

Yrkesträningsprogrammet är en utbildning för dig som gått grundskolan med 11-årig läroplikt, men även övriga har möjlighet att söka. Studierna omfattar 180 kompetenspoäng uppdelade på 3 år.

YTP är ett yrkesförberedande program som ger dig vissa yrkesfärdigheter inom ett eller flera yrkesområden.

Ungefär hälften av studietiden är praktiskt yrkesförberedande arbete. Under första året (basåret) får du pröva på olika uppgifter, främst i skolans utrymmen. Under de två följande åren arbetar du sedan utgående från din individuella plan inom de olika yrkesområdena.

Inom yrkesämnena är teorin till stor del integrerad i det praktiska arbetet.

Arbetsmöjligheter och lärande i arbete

I utbildningen ingår lärande i arbete (LIA). Då får du jobba ute på riktiga arbetsplatser med stöd av lärare eller assistent.

Målsättningen efter examen är att du ska klara arbetsuppgifter på den öppna arbetsmarknaden. Även arbete i daglig verksamhet inom specialomsorgen kan komma i fråga.

Du ansöker om studieplats enligt prövning.

I studierna inom yrkesträningsprogrammet ingår:

  • allmänna ämnen, såsom svenska och kommunikation, matematik, samhällskunskap, livskunskap, IKT, idrott och hälsa.
  • yrkesämnen och valbara ämnen enligt din individuella plan.