Utbildningar för vuxna

Pågående ansökningar till utbildningar

Vi har för tillfället ingen pågående ansökningsperiod till utbildningar för vuxna.

Barnledare, start hösten 2023. Ansökan öppnar i januari 2023.

Integrationsutbildning  inom kök, start hösten 2023. Ansökan öppnar i januari 2023.

Olika sätt att studera på

Kontinuerlig ansökan 

Du kan ansöka kontinuerligt till Ålands yrkesgymnasiums utbildningar under hela läsåret. Vi antar nya studerande i mån av lediga studieplatser. 

Du kan ansöka kontinuerligt om du: 

  • Du är minst 18 år 
  • Har slutbetyg från grundskolan 
  • Inte har en examen från andra stadiet och saknar studieplats 
  • Är inskriven vid en läroanstalt för andra stadiet och önskar byta utbildning 

Alla sökande kontaktas för intervju och eventuellt en utbildningsprövning. I samband med kartläggningen fastställs tidpunkt för studiestart. 

Till din ansökan skall du bifoga betyg och eventuella arbetsintyg.  

Läroavtal 

Läroavtal är till för dig som har en arbetsplats och vill avlägga utbildning via läroavtalsutbildning. De flesta av skolans utbildningar kan genomföras som läroavtal. 

Du ska vara minst 15 år, ha ett slutbetyg från grundskolan, själv ordna arbetsgivare och handledare på arbetsplatsen. 

Validering 

Validering innebär att du får din kunskap bedömd utifrån den aktuella utbildningen. Det gäller både kunskaper som du har skaffat dig genom studier, i arbetslivet och i vardagen. 

Du ska vara minst 18 år, ha ett betyg från grundskolan, ha tidigare gymnasieutbildning och/eller ha arbetat flera år inom den aktuella branschen. 

Validering inte möjligt mot närvårdarutbildningen (VALVIRA) och sjöfartsutbildningarna (TRAFI).  

Sjöfartsbehörigheter 

Ålands yrkesgymnasium har ingen utbildning till fartygskock och kan inte utfärda ett sådant intyg. 

Har du en tidigare utbildning/betyg där examensdelarna nedan ingår, kan du söka behörighetsbrev från Traficom om du uppfyller myndighetens övriga kriterier. 

  • Att arbeta inom restaurangverksamhet 20 kp (kockutbildningen) 
  • Tillredning av lunchrätter 40 kp (kockutbildningen) 
  • Tillredning av mat i portioner 25 kp (kockutbildningen) 
  • Fartygsekonomi 20 kp (kockutbildningen) 
  • Säkerhets- och skyddsutbildning 6 kp (sjöfartsutbildning) 

Om inte, behöver du läsa/göra yrkesprov i dessa examensdelar. 

Här kan du läsa mer om innehållet i de aktuella examensdelarna. 

Detta  krävs för att söka behörighet som kocksteward eller fartygskock från Traficom. 

Till din ansökan skall du bifoga betyg och eventuella arbetsintyg. 

Eventuella kostnader kan uppstå i samband med ansökan/antagning. 

NTI 

I samarbete med NTI-skolan i Sverige erbjuder skolan webbaserade gymnasiekurser på distans enligt svenska ämnesplaner inom kommunal vuxenutbildning. 

AMS-kurser 

Du kan söka till skolans AMS-kurser om du är minst 18 år och inskriven som arbetssökande vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Ansökan via https://www.ams.ax/arbetssokande/utbilda-dig/kurser-och-utbildningar