Utbildningar för vuxna

Pågående ansökningar till utbildningar

Yrkesexamen inom maskinmontering och underhåll (vindkraftsteknik). Ansökan öppen 24.05-08.06.2023.

Integrationsutbildning inom kök. Start i september. Ansökan är öppen fram till den 7.8.2023

Närvårdare start januari 2024. Ansökan öppen 17.5-7.8.2023

Kommande utbildningar för vuxna

Examensdel inom matservice; "tillredning av specialdietmåltider" start våren 2024

Olika sätt att studera på

Kontinuerlig ansökan 

Du kan ansöka kontinuerligt till Ålands yrkesgymnasiums utbildningar under hela läsåret. Vi antar nya studerande i mån av lediga studieplatser. 

Du kan ansöka kontinuerligt om du: 

  • har fyllt 18 år 
  • har slutbetyg från grundskolan 
  • saknar en gymnasieexamen och vill studera
  • har ett intyg på svenska på B1-nivå eller högre

Alla sökande kontaktas för intervju och eventuellt en utbildningsprövning. I samband med kartläggningen fastställs tidpunkt för studiestart. 

Till din ansökan skall du bifoga betyg och eventuella arbetsintyg. 

Pris: 80 euro för validering innan eventuell antagning och 80 euro i terminsavgift  (om du är antagen till en hel examen är det kostnadsfritt)

För frågor om kontinuerlig ansökan: vuxen@gymnasium.ax

Läroavtal 

Läroavtal är till för dig som har en arbetsplats och vill avlägga utbildning via läroavtalsutbildning. De flesta av skolans utbildningar kan genomföras som läroavtal. 

Du ska vara minst 15 år, ha ett slutbetyg från grundskolan, själv ordna arbetsgivare och handledare på arbetsplatsen. För frågor om läroavtal: vuxen@gymnasium.ax

Validering 

Validering innebär att du får din kunskap bedömd utifrån den aktuella utbildningen. Det gäller både kunskaper som du har skaffat dig genom studier, i arbetslivet och i vardagen. 

Du ska ha fyllt 18 år, ha ett betyg från grundskolan, ha tidigare gymnasieutbildning och/eller ha arbetat flera år inom den aktuella branschen. 

Validering mot närvårdarutbildningen och sjöfartsutbildningarna görs efter antagning.

Om du utomlands har avlagt en examen motsvarande närvårdare, ska du ansöka direkt till VALVIRA om rätt att utöva yrket i Finland.

https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/yrkesrattigheter

Om du utomlands har avlagt en examen inom en sjöfarsutbildning ska du ansöka direkt till TRAFICOM om rätt att utöva yrket i Finland.

https://www.traficom.fi/sv/vara-tjanster/ansok-om-behorighetsbrev

För frågor om validering: vuxen@gymnasium.ax

Sjöfartsbehörigheter för fartygskockar

Detta  krävs för att söka behörighetsbrev som fartygskock från Traficom. 

Har du en tidigare utbildning/betyg där examensdelarna nedan ingår, kan du söka behörighetsbrev för fartygskock från Traficom om du uppfyller myndighetens övriga kriterier. 

Om inte, behöver du läsa/göra yrkesprov i dessa examensdelar. 

  • Att arbeta inom restaurangverksamhet 20 kp (kockutbildningen) 
  • Tillredning av lunchrätter 40 kp (kockutbildningen) 
  • Tillredning av mat i portioner 25 kp (kockutbildningen) 
  • Fartygsekonomi 20 kp (kockutbildningen) 

Här kan du läsa mer om innehållet i de aktuella examensdelarna. 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ammatillinen/6095800/tutkinnonosat/6095752

Till din ansökan skall du bifoga betyg och eventuella arbetsintyg. 

Pris: 80 € för validering och 80 € terminsavgift.

För frågor om sjöfartsbehörigheter: vuxen@gymnasium.ax

Ansök här

Om du saknar säkerhets- och skyddsutbildning 6 kp (sjöfartsutbildning, extra avgiftsbelagd) Kontakta ASA .

NTI 

I samarbete med NTI-skolan i Sverige erbjuder skolan webbaserade gymnasiekurser på distans enligt svenska ämnesplaner inom kommunal vuxenutbildning. Du behöver ha fyllt 20 år eller ha en gymnasieexamen sedan tidigare för att ansöka.

Vårterminens anmälningsstopp är 1 maj - 30 juni 2023. Semesterstängt i juli. Anmälningar till höstterminen kan ske fr.o.m den 1 augusti. 

För frågor om NTI: info-nti@gymnasium.ax

AMS-kurser 

Du kan söka till skolans AMS-kurser om du är minst 18 år och inskriven som arbetssökande vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Ansökan via https://www.ams.ax/arbetssokande/utbilda-dig/kurser-och-utbildningar

För frågor om AMS-kurser: vuxen@gymnasium.ax