Programmet leder till en gymnasieexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Du som studerande uppnår en mångsidig kompetens som behövs i uppgifter inom handledning, pedagogik och kommunikation. I branschen behövs det goda färdigheter i interaktiv kommunikation och förmåga att beakta behoven av handledning hos barn och ungdomar med olika bakgrund och i olika åldrar. 

I utbildningen lär du dig att:

  • främja barns utveckling, välbefinnande och lärande
  • utföra pedagogiskt arbete
  • handleda barn och ungdomar i olika verksamheter
  • samarbeta med familjer
  • beakta individers olika behov av stöd

Arbetsmöjligheter 

Barnledare arbetar med uppgifter inom småbarnspedagogiken och har hand om barnets helhetsmässiga välbefinnande. De kan även arbeta med olika slag av familjer och med barn i skolåldern. Barnledare arbetar med pedagogisk verksamhet, vård och omsorg.

Under utbildningen förbereds den studerande också på arbete med ungdomar samt arbete med personer med stödbehov av olika slag (sistnämnda ej för de som väljer HUTH). Tänkbara arbetsplatser är till exempel daghem, grundskola, fritidshem och eftermiddagsverksamhet.

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet. Till exempel Högskolan på Åland eller vidarestudier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i både Sverige och Finland.

Många utbildningar i Sverige kräver särskild behörighet. För att möta kraven hos dessa utbildningar kan du välja att komplettera dina yrkesstudier med HUTH, den högskoleförberedande utbildningshelheten. Det betyder att du läser 30 kurser teoretiska ämnen enligt Ålands lyceums läroplan.

Straffregisterutdrag

Studerande som antagits till utbildning inom pedagogisk verksamhet och handledning ska visa upp ett utdrag ur straffregistret inför lärande i arbete-perioder.

Beställ straffregisterutdrag med bankkoder

Beställ straffregisterutdrag med posten

Information om HUTH-studier

 

I studierna ingår: 

Att främja barns utveckling, välbefinnande och lärande 40 kp

Handledning av personer som behöver stöd (ej för studerande som valt HUTH) 20 kp

Genomförande av pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogik 30 kp

Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter (ej för studerande som valt HUTH) 5 kp

Arbete med familjer och sektorsövergripande samarbete 20 kp

Professionellt bemötande inom pedagogisk verksamhet och handledning 15 kp

Handledning av ungdomar 15 kp

Gemensamma ämnen  35 kp