Yrkesutbildningar - gymnasieexamen

När du studerar vid Ålands yrkesgymnasium får du en grundläggande yrkesutbildning (180 kp) som leder till en gymnasieexamen med yrkesinriktning. Det betyder att du antingen kan arbeta inom ett yrke eller studera vidare på en högskola efter din examen.

Ålands yrkesgymnasium passar dig som är intresserad av ett visst yrkesområde. Vi erbjuder utbildningsprogram för dig som vill bli elmontör, husbyggare, fordonsmekaniker, rörmontör, frisör, merkonom, kock, servitör, närvårdare, barnledare, IT-stödperson, fartygselektriker, reparatör, vakthavande styrman eller maskinmästare.

Ett yrke och en grund för vidare studier

Våra utbildningsprogram är både praktiska och teoretiska och förbereder dig för att självständigt utöva ett yrke direkt efter din examen. I din gymnasieexamen ingår både ett gymnasieexamensbetyg och ett yrkesprovsbetyg. Det betyder att du dessutom har möjlighet att studera vidare på yrkesinriktade högskoleutbildningar eller andra utbildningar som är baserade på gymnasiestudier.

Vad innebär en treårig yrkesutbildning? (180 kp)

Omfattningen för alla yrkesutbildningar anger vi i kompetenspoäng (kp). En treårig grundläggande yrkesutbildning omfattar 180 kp, vilket du normalt klarar av att läsa på 3 år. Då räknar vi med att din genomsnittliga arbetsinsats är 40 timmar per vecka. 

I arbetstiden ingår:

 • schemalagd undervisning
 • lärande i arbete (LIA)
 • ditt eget självständiga arbete.
Vad är yrkesämnen?

Yrkesinriktade examensdelar (yrkesämnen) är de ”karaktärsämnen” som ger de olika utbildningsprogrammen dess särskilda yrkeskaraktär.

Skolans styrelse, rektor och biträdande rektorer ansvarar tillsammans med lärarkåren för att innehållet i utbildningarna uppfyller kraven på yrkeskunnande och att ämnesinnehållet utvecklas och förändras i takt med tiden.

Vilka ämnen är gemensamma?

I de gemensamma examensdelarna ingår de ämnen som finns i alla program. De gemensamma ämnena ska stödja yrkeskunnandet och samtidigt bilda en bas för dina fortsatta studier.

Dessa ämnen är:

 • matematik
 • fysik
 • kemi
 • svenska
 • engelska
 • samhällskunskap
 • upprätthållande av arbetsförmåga
 • informations- och kommunikationsteknik
 • finska/spanska
 • arbetslivsfärdighet
 • företagsamhet och företagsverksamhet
 • studie- och karriärplanering
 • hållbar utveckling.
Finns det valbara ämnen?

Ja, skolan erbjuder valbara examensdelar/kurspaket och på vissa utbildningsprogram har du möjlighet att välja yrkesinriktade examensdelar. Det är skolan som planerar innehållet i de valbara kurspaketen. Tanken med de valbara examensdelarna är att du kan välja ämnen som gör det möjligt för dig att bredda ditt yrkeskunnande samtidigt som det gynnar din personliga utveckling. Inom de gemensamma examensdelarna har du möjlighet att välja ett valbart språk, i nuläget kan du välja att läsa antingen finska eller spanska på nybörjarnivå. För den som är HUTH-studerande utgår alla möjligheter till val inom yrkesgymnasiet, dina val är gjorda i och med att du har valt HUTH-paketet.

Vad är lärande i arbete (LIA) och yrkesprov?

Inom den yrkesinriktade utbildningen ingår både lärande i arbete (LIA, inlärning i arbete) och yrkesprov.

Lärande i arbete innebär målinriktade studier på en arbetsplats i enlighet med läroplanen. Studierna är både handledda och bedömda.

Yrkesprov utför du i nära samarbete med arbetslivet. Syftet är att höja utbildningens kvalitet och kontrollera att utbildningen motsvarar arbetslivets krav. Representanter för arbetslivet deltar i bedömningen, där vi betonar praktisk kompetens.
Yrkesprovet består av olika delar som måste vara godkända innan examen.

Kan jag välja ett språkprogram?

Inom Ålands yrkesgymnasium kan du läsa finska och spanska som B3-språk (nybörjarspråk).

Tänk på att du inte kan välja finska och/eller spanska enligt språkprogrammet om du väljer HUTH-studier.

Vad är HUTH-studier?
 

Förkortningen HUTH står för den högskoleförberedande utbildningshelheten. Utbildningshelheten riktar sig till dig som är intresserad av teoretiska studier och som parallellt med dina yrkesstudier vill bredda din behörighet inför kommande studier på universitets- och högskolenivå. Studietakten är hög och förutsätter goda studievanor och läxläsningsrutiner. Studierna i den högskoleförberedande utbildningshelheten följer Ålands lyceums läroplan.

I praktiken betyder det att du kommer att läsa dina yrkesämnen inom ditt utbildningsprogram samt vissa gemensamma ämnen vid Ålands yrkesgymnasium och HUTH-studierna vid Ålands lyceum. Väljer du att skriva studentexamensprov i slutskedet av dina studier kommer du att avlägga både yrkesexamen och studentexamen.

I dagsläget är det inte möjligt att välja HUTH om du studerar vid ett utbildningsprogram inom sjöfart.

Läs mer om HUTH-studier

Vilka möjligheter har jag att studera vidare efter examen?

Utbildningen på gymnasienivå är jämförbar med nordisk utbildning på motsvarande nivå. Det betyder att din åländska examen på gymnasienivå ger dig rätt att söka till en utbildning som förutsätter genomgången utbildning på gymnasienivå. Men eftersom behörighetskraven varierar är det alltid bra att ta reda på vad som gäller för varje enskild utbildning.