Att gå en läroavtalsutbildning innebär att du är anställd och att den största delen av undervisningen sker på din arbetsplats. Utbildningen kombineras också med teoretiska studier på en skola. Studiernas omfattning bestäms av hur mycket du redan kan och hur mycket du kan lära dig på ditt arbete.

Läroavtal passar både ungdomar och vuxna, men du måste ha fyllt 15 år och ha godkänt betyg från grundskolan. Någon övre åldersgräns finns inte.

 

Många möjliga yrken

Via läroavtal kan du utbilda dig till de allra flesta yrken på gymnasienivå. Det viktigaste är att du har en arbetsgivare som är villig att anställa och utbilda dig. Eller så är du redan anställd, men vill bygga på din kompetens eller se till att du får en examen inom din bransch.

En grundläggande yrkesutbildning tar 1–4 år. I praktiken blir utbildningstiden kortare om du har en tidigare yrkesutbildning eller arbetserfarenhet. Vid fortbildning är utbildningens längd 4–12 månader.

Vad innebär läroavtalet?

Läroavtalet är ett tidsbundet arbetsavtal mellan dig som är lärling och arbetsplatsen. I arbetsavtalet står bland annat vad som gäller för arbetstid, semester, arbetarskydd och övrigt skydd. Allt enligt aktuell lagstiftning.

Som lärling har du rätt till lön enligt kollektivavtal. Lönen betalas av din arbetsgivare, som också står för utgifter och försäkringar som anknyter till lönen. När du är på teori eller annan praktik har du rätt till studiesociala förmåner om du inte får lön. Du kan också ansöka om reseersättning när du åker till skolan eller en praktikplats.

Studieplan och handledare

Till läroavtalet får du också en personlig studieplan. Den ska du och arbetsgivaren följa både i dina teoretiska studier och i lärandet på arbetsplatsen.

Som lärling har du en ansvarig handledare på arbetsplatsen. Handledaren har till uppgift att introducera dig i arbetsmiljön och vägleda dig i arbetet. Din handledare ska också återkommande bedöma ditt lärande under läroavtalstiden.

Även arbetsgivaren kan få ersättning

Vid nyanställningar kan du som är arbetsgivare få en utbildningsersättning under läroavtalstiden. Om din lärling är arbetssökande kan du även ansöka om sysselsättningsstöd via Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS).

Intresserad? Så här gör du:

 1. Ta kontakt med oss på Ålands yrkesgymnasium om du vill veta mer om läroavtalsutbildning.
   
 2. För att du ska kunna få läroavtal måste du själv ordna en arbetsplats. Du kan antingen kontakta arbetsgivare direkt för att få en arbetsplats, eller så går du via AMS.
   
 3. Ålands yrkesgymnasium ansvarar för kontakten med lämplig teoriarrangör, vanligtvis den egna skolan eller en annan skola på gymnasienivå/andra stadiet.
   
 4. När allt är överenskommet med arbetsplats och skola skrivs ett läroavtal mellan dig som är lärling samt arbetsgivaren och Ålands yrkesgymnasium. En studieplan upprättas.
   
 5. Utbildningen startar enligt överenskommelse.