Styrdokument

Lagar, förordningar och reglementen

Verksamheten vid Ålands gymnasium är reglerad enligt följande styrdokument:

Landskapslag om gymnasieutbildning (ÅFS 2011:13 )
Landskapsförordning om gymnasieutbildning (ÅFS 2011:75)
Landskapslag om läroavtal (ÅFS 1998:59)
Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om gymnasieutbildning (AFS 2019:41)
Landskapsförordning om läroavtalsutbildning (ÅFS 2011:76)
Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om gymnasieutbildning (ÅFS 2016:24)
Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om gymnasieutbildning (ÅFS 2014:40)
Landskapslag om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning (ÅFS 2014:39)
Landskapsförordning om ändring av 7§ i landskapsförordningen om gymnasieutbildning (ÅFS 2013:115)
Landskapslag om ändring av 65§ i landskapslagen om gymnasieutbildning (ÅFS 2013:51)
Landskapslag om ändring av landskapslagen om läroavtalsutbildning (ÅFS 2011:14)
Landskapsförordning om studiesociala förmåner för studerande på gymnasienivå (1997:60)
Landskapsförordning om ändring av 9 § landskapsförordningen om studiesociala förmåner för studerande på gymnasialstadienivå (ÅFS 2021:59)
Reglemente för Ålands gymnasium (ÅLR 2019/4874)

Handlingsplaner

Krisplan

Läroplansgrunder vid Ålands gymnasium

Läroplansgrund Läroplansgrunden fastställd
Allmänna läroplansgrunder för utbildningar 2021
Allmänna läroplansgrunder för utbildningar 2019
Läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning 2012

  Läroplan för Ålands lyceum

  Utbildningsprogram Läroplanen fastställd
  Allmänbildande gymnasieutbildning 2016
  Alllmänbildande gymnasieutbildning 2021
  Allmänbildande gymnasieutbildning för vuxna  2022

  Läroplaner för Ålands yrkesgymnasium

  Läroplan Läroplanen fastställd
  Läroplan i allmänna ämnen för den yrkesinriktade utbildningen på gymnasialstadiet 2016
  Läroplan för Ålands yrkesgymnasium, allmän del 2016
  Läroplan för gemensamma ämnen med anpassade mål 2017
  Allmänna examensstadgar för ÅYG 2019
  Examensplan för gemensamma examensdelar 2019
  Examensplan för gemensamma examensdelar för grundexamen i sjöfart 2022

  Läroplaner för utbildningsprogrammen

  Utbildningsprogram Läroplanen fastställd
  Datanom 2016
  IT-stödperson 2019
  IT-stödperson 2020
  IT-stödperson 2022
  IT-stödperson (vuxna) 2021
  Elmontör 2019
  Elmontör 2020
  Fordonsmekaniker 2016
  Fordonsmekaniker 2019
  Fordonsmekaniker 2022
  Frisör 2019
  Frisör 2020
  Husbyggare 2019
  Husbyggare 2020
  Husbyggare 2021
  Kock och servitör 2016
  Kock 2019
  Servitör 2019
  Servitör 2022
  Sjöfart 2022
  Sjöfart 2020
  Sjöfart, Däck- och maskinreparationer 2016
  Sjöfart, Eldrift 2016
  Sjöfart, Maskinbefäl 2016
  Sjöfart, Däcksbefäl 2016
  Merkonom 2017
  Merkonom 2019
  Närvårdare 2016
  Närvårdare 2019
  Närvårdare 2021
  Närvårdare (äldre) 2021
  Rörmontör 2020
  Rörmontör 2021
  Sociokant 2016
  Barnledare 2019
  Verkstadsmekaniker 2016
  Verkstadsmekaniker 2019
  YST fastighetsservice 2017
  YST fastighetsservice 2019
  YSK hotell, restaurang, catering 2017
  YSK restaurang och catering 2019
  YSH hemarbets- och rengöringsservice 2017
  Yrkesträningsundervisning 2017
  Yrkesträningsundervisning 2019
  Yrkesträningsundervisning 2020