Styrdokument

Lagar, förordningar och reglementen

Verksamheten vid Ålands gymnasium är reglerad enligt följande styrdokument:

Landskapslag om gymnasieutbildning (ÅFS 2011:13 )
Landskapsförordning om gymnasieutbildning (ÅFS 2011:75)
Landskapsförordning om läroavtalsutbildning (ÅFS 2011:76)
Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om gymnasieutbildning (ÅFS 2016:24)
Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om gymnasieutbildning (ÅFS 2014:40)
Landskapslag om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning (ÅFS 2014:39)
Landskapsförordning om ändring av 7§ i landskapsförordningen om gymnasieutbildning (ÅFS 2013:115)
Landskapslag om ändring av 65§ i landskapslagen om gymnasieutbildning (ÅFS 2013:51)
Landskapslag om ändring av landskapslagen om läroavtalsutbildning (ÅFS 2011:14)
Reglemente för Ålands gymnasium (ÅLR 2018/1498)

 

Handlingsplaner

Krisplan
Alkohol- och drogförebyggande program för landskapets skolor

Läroplansgrunder vid Ålands gymnasium

Läroplansgrund Läroplansgrunden fastställd
Allmänna läroplansgrunder för utbildningar 2019
Allmänna läroplansgrunder för utbildningar 2016
Läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning 2012
  Utbildningsprogram Läroplanen fastställd
  Allmänbildande gymnasieutbildning 2016
  Läroplan Läroplanen fastställd
  Läroplan i allmänna ämnen för den yrkesinriktade utbildningen på gymnasialstadiet 2016
  Läroplan för Ålands yrkesgymnasium, allmän del 2016
  Läroplan för gemensamma ämnen med anpassade mål 2017

  Läroplaner för utbildningsprogrammen

  Utbildningsprogram Läroplanen fastställd
  Datanom 2016
  Elmontör 2016
  Fordonsmekaniker 2016
  Frisör 2016
  Husbyggare 2017
  Kock och servitör 2016
  Merkonom 2017
  Närvårdare 2016
  Rörmontör 2016
  Sociokant 2016
  Verkstadsmekaniker 2016
  YST fastighetsservice 2017
  YSK hotell, restaurang, catering 2017
  YSH hemarbets- och rengöringsservice 2017
  Yrkesträningsundervisning 2017