Läroplan för Ålands lyceum (2021)

Godkänd av Ålands gymnasiums styrelse 10.6.2021.