Vi anpassar vårt kursutbud enligt de behov som finns hos arbetsmarknaden. Det är också möjligt att skräddarsy kurser. Kontakta oss med dina önskemål.

Här presenterar vi de behörighetsgivande kurser och övriga kurser som vi kan erbjuda just nu. Kurserna som är markerade KOD95 ger en yrkeskompetensdag men är också öppna för allmänheten.

Alkopass (serveringspass)

Allmän information om AF och AFS finns på ÅMHM:s hemsidor:

http://www.amhm.ax/ansvarig-forestandare

Tel (018) 536600 eller e-post: kerstin.welander@gymnasium.ax

Lite om själva provtillfället:

 • Provet skriver du på Strandgatan 1 i Mariehamn (fd Ålands hotell-och restaurangskola). Anmäl dig i kansliet på våning 2
 • Ring före och boka en tid, tel (018)536600 eller maila kerstin.welander@gymnasium.ax 
 • Ta med ID-kort, körkort, pass eller motsvarande ID-handling så att din identitet kan verifieras.
 • Tentavgiften är 40 € som du skall ha med dig i kontanter.
 • Frågorna är rakt från kompendiet ”Instuderingsfrågor.” Exempel på provfrågor finns i ”Övningshäfte.” Se dokument till höger här på sidan.
 • Får du godkänt i provet så skriver vi ut ett intyg över detta. Intyget skall du ta en kopia på och ha med dig till arbetsplatsen.
 • Skall du jobba som AF eller AFS på en restaurang med Arättigheter (fulla rättigheter) måste du även ta kopior på dina arbetsintyg för att vid en inspektion kunna styrka att du har jobbat heltid minst 3 månader med servering av alkoholdrycker.

Frågorna i provet tas ur kompendiet:

Instuderingsfrågor - Alkopass

Ett bra studiehjälpmedel och modellfrågor finns i:

Övningskompendium - Alkopass

- OBS! Skall man jobba som ansvarig på en restaurang med fulla rättigheter måste man även ta kopior på dina arbetsintyg för att vid en inspektion kunna styrka att man har jobbat heltid minst 3 månader med servering av alkoholdrycker. Arbetsintyg behövs inte tas med till provtillfället, endast till arbetsplatsen.

- Arbetsintyg behövs inte om restaurangen endast serverar svaga alkoholdrycker med högst 22 vol%

- Ska du endast jobba som servitör? För att jobba som servitör krävs det endast att du fyllt 18 år, man behöver inte ett alkopass. Det räcker om det finns en anställd med alkopass på jobb samtidigt då du jobbar.

- Mera information kan du få: tel: (018) 536600 Mail: susanne.schutt@gymnasium.ax

 Länkar till höger i bifogat dokument med instuderingsfrågor och övningshäfte eller här

Här finns mer information

Alkopass(serveringspass) english edition

 

General INFORMATION

-    The test will take place at Strandgatan 1 in Mariehamn,

     (ex Ålands Hotell- och Restaurangskola)

-    The test can be written weekdays between 08.00 - 14.00 o´clock *)

-    Call ahead to reserve a time: 018) 536600

     or mail: kerstin.welander@gymnasium.ax

-    At arrival, register at the School Office on the second floor

-    The test charge is 40,- €. We accept cash and general payment cards

-    A valid ID document is required

-    After a passed test, you will get a certificate.

Reading and preparing:

-    The questions in the test are from the Questions & Answers Compendium: Here you find them

-    The Excercise Compendium contains model questions and is a good aid when preparing for the test: Here you find them

-     When working as an RM in a fully licensed restaurant, you will also need copies of work certificates verifying three months of full-time experience serving alcoholic beverages. The work certificates are not required in the test, and they are to be presented to your employer only

-     Prior work experience is not necessary when working as an RM in restaurants that serves alcoholic beverages up to 22 vol% ( e.g. wine and beer)

-     The alkopass is not necessarily needed if you only work as a waiter. You have to be 18, and an RM has to be on the premises when you are working

Contact

Phone: (018) 536600

Mail: susanne.schutt@gymnasium.ax

AMS-kurser läsåret 2023-2024

Vi erbjuder flera kurser under läsåret 2023-2024. Det gör vi i samarbete med Ålands landskapsregering och AMS. Kurserna är för dig som är anmäld som arbetssökande hos AMS.

Mer information om aktuella kurser och ansökan hittar du här. 

KOD95 ADR

ADR är ett gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg i Europa. Förare av fordon som transporterar farliga ämnen ska ha ett ADR-körtillstånd.

Du blir beviljad grundtillståndet efter genomgången ADR-grundkurs samt godkänt tillhörande prov. 

Du kan också bli beviljad körtillstånd för tanktransporter efter både avklarad ADR-grundkurs och specialkurs för ADR-tanktransport samt efter godkända prov i vardera kurs.

Första gången du ska ansöka om ADR-körtillstånd gäller följande:

Ett godkänt avlagt ADR-körtillståndsprov gäller i sex månader. Under den tiden ska man göra en ansökan till Fordonsmyndigheten. Körtillståndet gäller för både nationella och internationella transporter (ADR-avtalsstater). 

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

KOD95 ADR komplettering

ADR är ett gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg i Europa. Förare av fordon som transporterar farliga ämnen ska ha ett ADR-körtillstånd.

Giltighetstiden för ADR-tillstånd är fem år. För att hålla ditt tillstånd i kraft måste du delta i en ADR-kompletteringskurs. Ditt ADR-körkort blir då förlängt med fem år räknat från den dag giltighetsiden löpte ut förutsatt att du har deltagit i ADR kompletteringskurs och blivit godkänd i det tillhörande provet.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

KOD95 ADR 1.3

ADR är ett gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg i Europa. Förare av fordon som transporterar farliga ämnen ska ha ett ADR-körtillstånd. ADR 1.3 kortet är i kraft i tre år.

Denna utbildning vänder sig till personer som:

är delaktiga i transporter av farligt gods i någon form 

inte omfattas av kravet på ADR-intyg, till exempel vid transport med "värdeberäknad mängd".

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

KOD95 Arbetssäkerhet

Arbetssäkerhetskortet är framtaget med syfte att främja arbetssäkerheten vid gemensamma arbetsplatser. Kursen riktar sig främst till gemensamma arbetsplatser inom industrin, men lämpar sig också för bland annat byggnadsbranschen, varv och den offentliga sektorn.

Det är frivilligt att ta arbetssäkerhetskortet i bruk. I praktiken är det beställaren av ett arbete som avgör om kortet är obligatoriskt.

När du avlagt kursen får du ett arbetssäkerhetskort, som är giltigt i fem år. Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb 

KOD95 EFR 16 och Refresh 4h, Första-hjälpen utbildningar

På alla arbetsplatser bör det finnas personer som har fått utbildning i första hjälp. Målet med utbildningen är att ge dig kunskap om hur du med enkla medel kan hjälpa en annan person om du hamnar i en situation där första hjälpen behövs.

Efter avlagd kurs får du ett internationellt godkänt Förstahjälp-kort. Kortet är ikraft i två år.

Kurslängd: 16 timmar, 8 timmar eller 4 timmar.

Refresher-kurs i Första hjälp

Refreshkursen är en uppdatering av Förstahjälp-kortet. För att kunna gå kursen behöver du ha ett ikraftvarande första-hjälpen-kort. När du genomgått kursen får du ett personligt Förstahjälp-kort som är ikraft i två år.

Kurslängd: 4 timmar

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Elsäkerhetsexamen

Vi är arrangörer av elsäkerhetsexamen som myndigheten TUKES utfärdar. Här kan du läsa mer om detta

Tentamen hålls två gånger per år, nästa tillfälle är 16.11.2023 kl. 12:00-15:00 med anmälan senast 2.11.2023. 

Du får en extra timmes examenstid om ditt modersmål inte är svenska eller om du har intyg över läs- och skrivsvårigheter.

Detta meddelas i samband med anmälan. 

Anmäl dig här

Första hjälpen till psykisk hälsa - Ungdom

Ålands yrkesgymnasium startar en ny kurs i första hjälpen till psykisk hälsa och i första steget riktar sig kursen till vuxna som arbetar med ungdomar från 12 år. 

Kursen går igenom de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna med särskild inriktning på ungdom.

Denna kurs vänder sig till vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar exempelvis skolpersonal, lärare, socialtjänstpersonal eller förälder/vårdnadshavare. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns avsnitt om ungdomsutveckling, ätstörningar och  reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Kursen verkställs som 14h i olika moduler. Under dessa dagar varvar vi teori, gruppövningar, åskådliggörande filmer och diskussioner.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

KOD95 Heta arbeten

Heta arbeten är arbeten som du utför med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra heta arbeten måste du vara behörig samt ha kunskap om de stora brandrisker som heta arbeten medför.

Som hetarbetare ska du alltid ha ett giltigt certifikat för heta arbeten. Även brandvakten, det vill säga den person som bevakar att brand inte uppstår, ska ha ett giltigt certifikat.

Utbildningen för heta arbeten är sammanslagen med utbildningen för heta arbeten i tak- och vattenisoleringsbranschen. Därför behöver du bara gå en utbildning för att få tillstånd till bägge arbeten.

Fr.o.m 1.7.2023 är heta arbetenkort som är utfärdade av SPEK inte giltiga i Sverige. Kort som är utfärdade tidigare än det och inte passerat giltighetstiden (5 år) är fortfarande giltiga. Kortet är fortsättningsvis giltigt i övriga Norden. 

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

KOD95 Hygienkompetens (hygienpass)

Alla som arbetar med oförpackade och lättförskämbara livsmedel ska ha ett hygienkompetensintyg. Det gäller till exempel kockar, cafébiträden, fiskare samt alla som jobbar på gruppfamiljedaghem och inom hemvården.

Alla har möjlighet att ta hygienpasskortet. För aktuell och allmän information om hygienpass se Evira - Livsmedelssäkerhetsverket

Kursinnehåll

Kursen omfattar 6 timmar (inklusive tent). Föreläsningarna tar bland annat upp:

 • kunskaper i mikrobiologi och föroreningar av livsmedel
 • matförgiftningar och hygieniska arbetsmetoder
 • personlig hygien
 • renhållning och avfallshantering 
 • egenkontroll
 • lagstiftning.

Du kan antingen delta i en kurs i hygienkompetens och genomgå ett skriftligt test (tentamen) eller enbart genomgå det skriftliga testet. Gör du enbart det skriftliga testet ger det inte en yrkeskompetensdag (Kod95).

Du kan förbereda dig inför det skriftliga testet genom att bekanta dig med innehållet på utbildningsstyrelsens sida God hygien-säkra livsmedel samt Evira - Livsmedelssäkerhetsverket. Som litteratur inför kursen och tentamen kan du läsa häftet Grunderna i livsmedelshygien.

Enbart tentamen

Om du anser dig ha tillräckligt goda kunskaper om hygienkompetens kan du välja att inte gå kursen utan bara delta vid tentamen. Om du behöver göra en omtentamen vid samma tillfälle tillkommer det en kostnad för det. Gör du enbart det skriftliga testet ger det inte en yrkeskompetensdag (Kod95).

Boka skräddarsydda kurser

Det är möjligt att beställa hygienkompetenskursen för en enskild arbetsplats. Omfattning och tidpunkt utgår då från beställarens önskemål. 

Kursdatum och anmälan

Vi erbjuder tentamens- och kurstillfällen för hygienpass flera gånger per år. Om du vill tentera på engelska eller finska ska du anmäla dig senast 10 vardagar före tentamenstillfället.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Härdplaster

I Sverige ska alla som i sitt arbete kommer i kontakt med härdplaster vara utbildade enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Den här utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Klimatanläggningar (AC) inom fordonsbranschen

Kursen om klimatanläggningar inom fordonsbranschen gör dig behörig att arbeta med klimatanläggningar inom fordonsbranschen (enligt statsrådets förordning 452/2009 och EU-förordningen 842/2006).

Målsättningen med kursen är att ge dig kunskap i:

 • grundläggande kylteknik
 • mobila kylanläggningar.

Kursen ger dig också kunskaper om:

 • användandet av olika serviceaggregat
 • läcksökningsmetoder
 • kontroll efter ingrepp.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

KOD95 Grundkurs Kran/Travers

Kran/travers (grundkurs)

Kursen vänder sig till dig som använder:

 • traverser
 • pelarsvängkranar
 • telfrar på balk
 • telfrar på svängarm.

Du lär dig att jobba effektivt utan att sätta säkerheten på spel. På så sätt ökar produktiviteten samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Kursen bygger på standarderna SS-ISO 9926-1 och SS-ISO 23853 omfattar en dag närstudier. I kursen ingår även övningsuppgifter som måste vara gjorda och inlämnade till kursledaren senast två dagar innan kursstart. Efter godkända prov får du ett utbildningsintyg.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

KOD95 Grundkurs Lift/mobila arbetsplattsformar 

Kursen vänder sig till dig som använder eller kan komma att använda mobila arbetsplattformar eller skylift.

Du lär dig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. På så sätt ökar produktiviteten samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper:

 • saxlift
 • bomlift
 • pelarlift
 • vikarmslift

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

KOD95 Miljösäkerhetskurs- företagets miljösäkerhet och -ansvar

Att ta ansvar och stärka miljösäkerheten på företaget ger många vinster. Det gynnar inte bara vårt klimat, det gör också våra arbetsplatser säkrare. Dessutom kan det vara en god konkurrenskraft vid upphandlingar. En miljöansvarig verksamhet innebär också besparingar för företaget.

I denna kurs får du grunderna i:

 • lagar, förordningar
 • miljöansvarig verksamhet
 • miljöolyckor
 • hur man undviker miljöstörning
 • miljösäkerhetsobservationer
 • avfall och avfallshantering
 • hantering av kemikalier och agerande vid kemikalieolyckor
 • energieffektivitet
 • materialeffektivitet
 • inspektion och förebyggande underhåll

Under kursen arrangeras behörighetsprov, som både består av en teoretisk del och en praktisk del.

Efter godkänt prov kan du ansöka om behörighetsintyg från Suomen Ympäristöturvallisuuden kehittämiskeskus (SYMKE). Du behöver förnya din behörighet efter fem år.

Motorsågskort AB

Syftet med utbildningen är att ge de kunskaper och färdigheter som krävs utöver nivå A för att använda motorkedjesåg på ett säkert sätt vid normalt skogsarbete. Till exempel trädfällning, kvistning och kapning.
Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt.
 
Kurslängd: 32 timmar

Mer information om Motorsågskörkort AB

Se Säker Skog för mer information om innehållet i korten

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb 

KOD95 Nöd-förstahjälp 

Kursen vänder sig till dig som vill ha baskunskaper och färdigheter i hur du hjälper till i en nödsituation samt när en olycka eller sjukdomsattack inträffar. Detta är en bra kurs för dig som kör yrkesmässig trafik.

När du har avlagt kursen och blivit godkänd i sluttentamen får du ett internationellt godkänt Förstahjälp-kort. Kortet är ikraft i två år.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

KOD95- Persontransport av personer med nedsatt rörlighet

Enligt EU direktiv 181:2011 ska alla medlemsländer säkerställa att fordon för persontransport är tillgängliga för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap om:

bestämmelserna kring handikappanpassning ombord på fordon för persontransport 

korrekt bemötande av passagerare med fysiska eller sensoriska hinder.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

KOD95 Safety Up® –grundkurs i arbetssäkerhet

Safety Up-skolningarna stöder på ett äkta och förståeligt sätt individens beteende och utveckling av säkerhetskulturen istället för att fokusera på olika regler och direktiv.

Safety Up- skolningarna:

 • stöder sig på tidsenliga utvecklingslösningar vad gäller säkerhet
 • är pedagogiskt effektiva
 • företagsspecifika och anpassningsbara.
 • Det är möjligt att genomföra Safety Up-skolningarna på ett sätt som berättigar till arbetssäkerhetskortet™.

Efter slutförd utbildning ska du ha kännedom om:

 • grundkunskaper om samverkan på en gemensam arbetsplats och allmänna riskfaktorer
 • de allmänna principerna för arbetarskydd och goda praxis
 • grundfärdigheter att tillägna sig introduktion gällande arbetsplats och arbetsuppgifter.

Omfattning och innehåll

Kursen verkställs som 8 timmar närstudier.

Utbildningen innehåller:

 • innebörden av säkerhet
 • säkerhetskultur
 • en säker arbetsplats
 • utvecklingen av säkerhet
 • agerande i olycksfallssituationer
 • godkänd som arbetssäkerhetskort™ utbildning.
 • Utbildningen ersätter inte lagstadgad arbetsplatsorientering.

För genomförandet av kursen ansvarar en kursledare som genomgått utbildarutbildning.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

KOD95 Skolskjutsutbildning

För att förstå hur barn uppför sig i trafiken behöver du ha kunskap om vilka förutsättningar barn har för att klara sig i trafikmiljö. Därför måste du gå en utbildning som är godkänd av Ålands landskapsregering (2 § 3 mom. landskapsförordningen, 2008:140) för att få köra skolskjuts.

Ålands gymnasium erbjuder både skolskjutsutbildning (grundkurs) och skolskjutsfortbildning.

Ansvar för elever med olika ålder och förmåga

Elever som åker skolskjuts är en mycket blandad grupp med olika åldrar, mognad och förmåga. Det betyder att du har ansvar för att transportera allt från sjuåringar till femtonåringar, med eller utan funktionsnedsättning. Dessutom finns det många olika typer av funktionsnedsättningar, från rullstolsanvändare, synskadade och epileptiker till elever med språkstörning eller autism.

Kursen är godkänd som fortbildningsdag för yrkesförare

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap om bestämmelserna kring skolskjutsning. För att kursen ska bli godkänd som fortbildningsdag för yrkesförare (kod 95) behöver du dock komplettera med godkänd trafiksäkerhetsutbildning i Ålands yrkesgymnasiums simulator eller från Gillingebanan (intyg krävs).

Fortbildningen sker vart femte år.

Kursinnehåll:

Landskapsförordningen om skolskjutsning (ÅFS 2008:140)

Förarens roll och attityd

Krishantering

Praktisk Första hjälp-utbildning

Säkerhetsgenomgång

Information om bromssituationer och bromssträckor

Praktisk genomgång av fordon

Trafiksäkerhetsutbildning (i simulator eller på Gillingebanan)

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Ställningsbyggande

Enligt gällande föreskrifter ska alla som uppför, river eller förändrar en byggnadsställning ha genomgått en utbildning eller fått motsvarande information. Den som arbetar med ställningshöjder på 2-9 meter ska ha genomgått allmän utbildning. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildning. 

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb 

KOD95- Säkerheten vid elarbeten SFS6002 fordonsbranschen

Elarbetssäkerhetskortet SFS 6002

elsäkerhetsutbildning är utbildning om yrkessäkerhet som krävs av bilmekaniker som servar eller reparerar el- eller hybridfordon. Utbildning krävs också av ledning och experter om verkstaden arbetar med ett högspänningssystem för el- eller hybridfordon.

Kursen omfattar innehållet i standard SFS 6002 och viktiga föreskrifter för reparation av elfordon. Utbildningen täcker också strukturen för den elektriska växellådan och elfordonets teknik ur verkstadens synvinkel. Utbildningen är en illustrativ teoretisk utbildning som ger möjlighet att arbeta med el- och hybridfordon utan att äventyra sig själv eller göra bilen farlig för andra. Utbildningen omfattar tydligt vad som krävs av verkstaden och vilka typer av arbete som kan utföras på verkstaden med högspänningsfordonet. Att utföra arbete relaterat till bilens högspänningssystem kräver separat utbildning. I slutet av kursdagen hålls en tentamen. Efter godkänd tentamen erhåller deltagarna ett kursintyg samt elarbetssäkerhetskortet. Kortet är ikraft tillsammans med en genomgången förstahjälpen kurs. Elarbetssäkerhetskortet ska förnyas vart femte år.

Omfattning och innehåll

Kursen verkställs som 8 h.

Innehållet är följande:

 • Lagar, författningar och standarder  
 • Elektricitetens farlighet
 • Första hjälpen, kommunikation och arbetsområde
 • Ritningar och skyltar
 • Driftsåtgärder och funktionskontroller
 • Arbetsmetoder

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb  

Säkerhet vid elarbeten SFS6002

Alla som arbetar inom elbranschen behöver utbildning i elarbetssäkerhet. Här ingår även personer med arbetsuppgifter inom tillsyn, drift, planering, utbildning och andra uppdrag som kräver fackkunskap.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Säkerthet vid elarbeten FFF6002 - betoning på hållbar energi

Alla som arbetar inom elbranschen, inklusive sådana med arbetsuppgifter inom tillsyn, drift, planering, utbildning och andra uppdrag som kräver fackkunskap behöver utbildning i elarbetssäkerhet .
Kursen vänder sig till de som är intresserade av hållbar energi. Eventuellt ordnas studiebesök vid ett vindkraftverk. Vid studiebesök bör egna säkerhetsskor användas, hjälm och västar finns att låna 

Mer info i vår kurswebb

KOD95 Truck AB (grundkurs)

Alla som kör truck måste ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap om truckhantering. Målet med att utbilda truckförare är att de ska tillägna sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att framföra truckar på en arbetsplats på ett säkert och resurseffektivt sätt.

Utbildningen ska ge dig som är truckförare en höjd kompetens. Målet är att: 

 • öka säkerheten
 • minska på person och materiella skador
 • förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

Efter avlagd grundkurs för AB-truckar kan du utöka med klass C och D.

Omfattning och innehåll

Kursen verkställs som 16 timmar närstudier och 4 timmar distansstudier. Studierna på distans genomför du innan närstudierna börjar.

Närstudierna indelas i 8 timmar teoretiska studier och 8 timmar praktiska körövningar med både A- och B-truck. 

Kursen innehåller:

 • trucktyper
 • truckens konstruktion
 • truckens stabilitet
 • materialhantering och emballage
 • godshantering med truck
 • daglig tillsyn
 • trafik och säkerhet
 • lagar och arbetarskydd
 • farligt gods.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb  

KOD95-Truck C (fortsättningskurs)

Utbildningen ger dig behörighet att framföra hjullastare och liknande arbetsutrustningar på plana och hårdgjorda underlag när du använder maskinerna med:

 • gaffellarmar
 • annat lyftaggregat med liknande funktion.

Utbildningen ger dig truckförarbevis som gäller inom EU.
Förkunskapskrav: Grundkurs för truckförare.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb 

Kod95-Trucksäkerhet

Alla som kör truck måste ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap. I kursen ingår säkerhet, riskbedömningar och ansvarsfrågor rörande användning av truck. Som utbildad förare i trucksäkerhet är du lönsam för ditt företag eftersom du hjälper till att öka säkerheten, minska antalet personskador och förbättra effektiviteten med hjälp av din kompetens. På så sätt bidrar du till att sänka kostnaderna.

Efter godkänd truckförarutbildning har du grundläggande färdigheter och kunskaper i hur du säkert och resurseffektivt kör truck i typ A och B. Du kan använda trucken för materialhantering med hög säkerhet för både förare och omkringpersonal.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Fortbildningar yrkeschaufförer

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Kursanmälan

Du anmäler dig digitalt till kurser vid Ålands gymnasium genom vårt elektroniska anmälningsformulär:

Här kan du anmäla dig och se aktuella kursdatum

Du kan också anmäla dig direkt till studiekoordinator Ylva Wallin, tfn 536 505.

Samtliga kurspriser vid Ålands yrkesgymnasium anges exklusive moms.

Allmänt om kurser vid Ålands gymnasium:

 • för sista anmälningsdag se respektive kurs
 • avbokning ska ske fem dagar före kursstart. För icke annullerad plats faktureras 50€
 • för att kurserna ska starta behövs 8 anmälningar