Den vanligaste typen av olyckor på en byggarbetsplats är fallskador. I den här utbildningen går vi genom kunskapen som behövs för att kunna använda fallskyddsutrustning för att förhindra att olyckor inträffar.

I kursen behandlar vi dels de teoretiska kapitlen om fallskydd, riskbedömningar och ansvar men vi övar också praktiskt med att arbeta med fallskyddsutrustning på rätt sätt. Vi övar oss också på scenarion där olyckan redan inträffat.

Du lär dig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. På så sätt ökar produktiviteten samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper:

  • saxlift
  • bomlift
  • pelarlift
  • vikarmslift