Merkonomutbildningen och resulterar i en gymnasieexamen inom affärsverksamhet. Utbildningen passar dig som tycker om projektbaserade studier och undervisning där datorer ofta ingår. Programmet förbereder dig för att självständigt sköta löpande administrativa arbetsuppgifter på kontor och kanslier. 

Under utbildningen lär du dig hantera uppgifter som rör:

 • ekonomi
 • försäljning
 • inköp
 • marknadsföring
 • produktutveckling.

Lärande i verklighetsbaserade projekt

I merkonomutbildningen ingår ofta riktiga projekt med företag och organisationer från näringslivet som uppdragsgivare. I projekten får du kombinera undervisningen med praktiska arbetsuppgifter ute i samhället. Du kan till exempel delta i marknadsundersökningar, kampanjer, events, demonstrationer, mässor och andra aktiviteter.

Under det tredje året får du arbeta med ett eget projekt inom ungt företagande.

Handels café

Som studerande på merkonomutbildningen är du dessutom med och sköter Handels café. Du får också ta hygienpasset.

Arbetsmöjligheter

Efter examen kan du arbeta inom handeln, bank- och försäkringsbranschen, rederi- och sjöfartsnäringen, turismen och den offentliga sektorn. Du kan också arbeta inom media och industrin. Utbildningen ger dig dessutom goda förutsättningar för att starta eget. Därför arbetar många merkonomer idag som egenföretagare inom olika branscher.

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet. Till exempel Högskolan på Åland eller vidarestudier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i både Sverige och Finland.

Många utbildningar i Sverige kräver särskild behörighet. För att möta kraven hos dessa utbildningar kan du välja att komplettera dina yrkesstudier med HUTH, den högskoleförberedande utbildningshelheten. Det betyder att du läser 30 kurser teoretiska ämnen enligt Ålands lyceums läroplan.
Mer information om HUTH-studier

 

 

I studierna till merkonom ingår:

 • kundservice
 • resultatinriktad verksamhet
 • arbete i en arbetsgemenskap
 • bokföring
 • arbete som kräver spetskompetens
 • företagsadministration (eller HUTH)
 • projektarbete (eller HUTH)
 • planering av företagsverksamhet
 • förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter