Merkonomutbildningen resulterar i en gymnasieexamen inom affärsverksamhet. Utbildningen passar dig som tycker om projektbaserade studier, teamwork och undervisning där datorer ofta ingår.

Du lär dig grunderna i ekonomi och vad som behövs för att driva en lönsam verksamhet. Du lär dig hur det är att arbeta i en arbetsgemenskap och kan följa arbetslivets spelregler. Du kan ge service och vet betydelsen av en positiv kundupplevelse. Du kan kommunicera via flera kanaler och kan arbeta i digitala affärsmiljöer. Alla tre år präglas av entreprenörskap i olika former. Du förstår betydelsen av hållbar utveckling.

Lärande i verklighetsbaserade projekt

I merkonomutbildningen ingår ofta riktiga projekt med företag och organisationer från näringslivet som uppdragsgivare. I projekten får du kombinera undervisningen med praktiska arbetsuppgifter ute i samhället. Du kan till exempel delta i marknadsundersökningar, kampanjer, events, demonstrationer, mässor och andra aktiviteter. I årskurs 2 startar du ett riktigt företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF).

Handels café

Som studerande på merkonomutbildningen är du dessutom med och sköter Handels café. Du får också ta hygienpasset.

Arbetsmöjligheter

Att studera affärsverksamhet betyder att du utvecklar kompetenser som är användbara och mycket eftertraktade på arbetsmarknaden, oberoende av vad du vill syssla med i framtiden. Efter examen kan du arbeta inom handeln, bank- och försäkringsbranschen, rederi- och sjöfartsnäringen, turismen och den offentliga sektorn. Du kan också arbeta inom media och industrin. Utbildningen ger dig dessutom goda förutsättningar för att starta eget. Därför arbetar många merkonomer idag som egenföretagare inom olika branscher.

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet. Till exempel Högskolan på Åland eller vidarestudier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i både Sverige och Finland.

Många utbildningar i Sverige kräver särskild behörighet. För att möta kraven hos dessa utbildningar kan du välja att komplettera dina yrkesstudier med HUTH, den högskoleförberedande utbildningshelheten. Det betyder att du läser 30 kurser teoretiska ämnen enligt Ålands lyceums läroplan.
Mer information om HUTH-studier

 

 

Från 2024 ingår i studierna till merkonom:

  • Arbete i en affärsmiljö
  • Kundservice
  • Arbete i butik
  • Försäljningsarbete
  • Praktisk bokföring
  • Periodisering
  • Planering av företagsverksamhet (UF)
  • Projektarbete
  • Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter