För att säkerställa att alla yrkeschaufförer har den kompetens som är nödvändig för yrket införde Ålands landskapsregering en ny lag den 1 augusti 2008. Den nya lagen innebär att lastbils- och busschaufförer måste ha en grundläggande yrkeskompetens, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis.

Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Under den perioden behöver du delta i kurser om minst 35h för att få ditt kompetensbevis förnyat.

De yrkesförare som lagen berör är:

 • bussförare som är beviljade körrätt efter den 10.9.2008
 • lastbilsförare som är beviljade körrätt efter den 10.9.2009

Vem har körrätt?

Den 19 januari 2013 trädde den nya körkortslagen i kraft. 

Det innebär att körrätt för:

 • lastbil beviljas till personer som fyllt 21 år
 • buss beviljas till personer som fyllt 23 år och har genomgått grundläggande yrkeskompetens
 • buss för persontransport i lokaltrafik på regelbundna och högst 50 km långa rutter beviljas för personer som fyllt 21 år och har genomgått grundläggande yrkeskompetens.

Undantaget är personer som genomgått grundläggande yrkeskompetensutbildning, som kan bli beviljade körrätt för lastbil när de fyller 18 år.

För dig som vill utvidga din yrkeskompetens

Om du redan har yrkeskompetens avsedd för godstransporter, men planerar att arbeta som bussförare måste du utvidga din yrkeskompetens till att även gälla persontransporter. Det gör du genom att delta i en tilläggsutbildning på 70 timmar. Om du är 23 år och äldre räcker det dock om du genomgår en utbildning på 35 timmar.

Samma regler gäller om du planerar att utvidga eller ändra din verksamhet från persontransporter till godstransporter.

Utbildningens innehåll

Hela grundutbildningen består av 280 timmar och omfattar:

 • säkerhetsbestämmelser
 • avancerad träning i rationell körning
 • tillämpning av lagar och regler för yrkestrafiken
 • trafiksäkerhet
 • miljö
 • hälsa
 • service
 • transportlogistik.

Om du är 21 år eller äldre räcker det om du genomgår en kortare utbildning på 140 timmar. Ämnesinnehållet i utbildningen är ändå det samma som i grundutbildningen. Denna går en gång per år (under höstterminen).