EPIG - Educating Professionals on Islands in GastroTourism

Information på svenska hittar ni lite längre ner.

LINKS

Drafts:

The final version can be found under heading Dokument

Facebook:

https://www.facebook.com/GastroTourism-Education-104104197992424/?view_…

Instagram: 

https://www.instagram.com/gastrotourism2020/

Interview, Ålands Radio:

https://alandsradio.ax/gomorron/gastronomisk-turism-ska-lyfta-alandska-…

INFORMATION ABOUT EPIG - Educating Professionals on Islands in GastroTourism

Educating Professions on Islands in GastroTourism is a project aimed at students, teachers and people working in gastronomy and tourism. 

The aim of the project is to improve the level of knowledge in the sectors of tourism and gastronomy, by creating a course of 10 ECTS in gastronomic tourism. The course will be avaiable to both students and employees in the sectors and is both flexible and useful. 

The basis for the course is determined based on what the sectors want or need, the staff's knowledge and development are in focus. To gater information, we will use interviews and questionnaires. Everyone is welcome to contact us with imput! 

Some of the topics we hope to include in the course is sustainability, staycation, collaboration and how to prolong the peak season. 

The project is a collaboration between Åland Vocational School, Kuressaare Training Center on Saaremaa, and Gutegymnasiet on Gotland. Three islands, three vocational schools and many common challenges - all in the Baltic Sea. We hope to exchange many experiences and together create a course that will benefit the gastronomic tourism on our islands! 

The final version of a joint curriculum,  suitable for both adult learners and young students in the fields of gastronomy and tourism, was approved by EPIGs steering group in December 2021 and is implemented at Ålands Yrkesgymnasium (ÅYG) , in the study plans for students starting their education 2022. Different modules were implemented in Kuressaare Ametikool  (KAK)  2021/2022. From 2022 KAK offers modules from the joint curriculum through their adult education departement. 

The final version of this joint curriculum also includes the teachers manual. The combined documents are available on ÅYG and KAK websites, delivered to CB 13.01.2023, by the name EPIG Teacher´s manual general 28.12.2022. Here named EPIG Curriculum general and Teacher manual 28.12.2022.

Educating Professionals on Islands in GastroTourism

Period: 01.04.2020 - 31.12.2022

Lead Partner: Åland Vocational School

Total budget: 325.726€

Total budget, Åland Vocational School: 217.106€

ERDF, Åland Vocational School: 162.829,50€

 

CONTACT

Åland, lead partner

Yana Jahrén

Namn och titel: Yana Jahrén, Projektledare och Coach Kontaktuppgifter: Yana.Jahren@gymnasium.ax Ålands Yrkesgymnasium Strandgatan 1 +358-(0)18 536 626 +358- (0) 457 345 25 29

Saaremaa, project partner

Ave Paaskivi

ave.paaskivi@ametikool.ee

 

INFO OM PROJEKTET

Educating Professionals on Islands in GastroTourism är ett projekt som riktar sig till elever, lärare och personer som arbetar med gastronomi och turism. 

Målet med projektet är att höja nivån på kunskap inom branschen, detta genom att skapa en kurs på 10 ECTS(motsvarar 10kp) inom gastronomisk turism. Kursen ska finnas tillgänglig för både studerande och anställda inom branschen samt vara både flexibel och användbar. 

Grunden för examensdelen bestäms utgående från vad branschen önskar, personalens kunskap och utveckling ligger i fokus. För att samla information kommer intervjuer och frågeformulär att användas. Alla är välkomna att höra av sig med input!

Kunskap, hållbarhet, hemestrande, samarbete och hur vi ska förlänga högsäsongen är några av de ämnen som vi hoppas kunna inkludera i kursen. 

Projektet är ett samarbete mellan Ålands Yrkesgymnasium, Kuressaare Training Center på Ösel, och Gutegymnasiet på Gotland. Tre öar, tre yrkesskolor och många gemensamma utmaningar - alla i Östersjön. Vi hoppas kunna utbyta mycket erfatenheter och tillsammans skapa en kurs som ska gynna våra öars gastronomiska turism! 

 

Educating Professionals on Islands in GastroTourism

Period: 01.04.2020 - 31.12.2022

Lead Partner: Ålands Yrkesgymnasium

Total budget: 325.726€

Total budget, Ålands Yrkesgymnasium: 217.106€

ERDF:s andel för Ålands Yrkesymnasium: 162.829,50€