Myndigheten Ålands gymnasium

Välkommen till Ålands gymnasium – vi är en förvaltningsmyndighet med ansvar för verksamheten vid två skolor:

  • Ålands lyceum, som erbjuder studieförberedande utbildning
  • Ålands yrkesgymnasium, som erbjuder yrkesförberedande utbildning inom ett tiotal olika program samt annan kompletteringsutbildning med vuxna som målgrupp.

Ålands gymnasium leds av en förvaltningschef som också är föredragande i Ålands gymnasiums styrelse. Skolorna leds av varsin rektor.

Sammanlagt studerar cirka 1.000 personer vid båda skolorna. Det totala antalet anställda inom Ålands gymnasium är cirka 200 personer.

Inom Ålands gymnasium följer vi ett kvalitetsledningssystem som är inspirerat av principerna i den internationella standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9001. Vi utvärderar och förbättrar kontinuerligt verksamheten för att förverkliga vårt uppdrag och tillfredsställa våra intressenters behov.

Vår värdegrund

Verksamheten vid Ålands gymnasium utgår från en gemensam värdegrund. I den ingår:

  • Demokrati: Alla har möjlighet att göra sin röst hörd. Vi lyssnar på den som har något att framföra med intresse och respekt. Vi är öppna för varandra och för nya människor, nya idéer och ny kunskap.
  • Ansvar: Vi tar alla ansvar för vår utveckling och för hur vi bemöter varandra. Vi har också ett gemensamt ansvar för att göra Ålands gymnasium till en mötesplats där alla trivs och är respekterade.
  • Respekt: Vi behandlar alla jämlikt och respekterar varandras olikheter. Vänlighet och gott bemötande genomsyra våra möten med varandra.
  • Arbetsglädje: Vi visar uppskattning för allas arbete. Vi inser att alla är värdefulla och behövs för att skapa vår gemensamma trivsel. Vi känner att Ålands gymnasium är en trygg arbetsmiljö.
  • Utveckling: Vi jobbar hela tiden för att utvecklas och fokuserar på vad framtiden kräver av oss, av de studerande och av samhället. Vi vill se möjligheter istället för hinder.

 

Här hittar du våra kontaktuppgifter.