Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Vad vill du göra i framtiden?

Ålands lyceum är en studieförberedande gymnasieskola som ger allmänbildning och bred behörighet för högskole- och universitetsstudier.

Interiör Ålands lyceums bibliotek

Vår utbildning

Vårt utbildningsutbud ger möjlighet till såväl bredd som fördjupning inom flera ämnesområden.

Om studentexamen

De obligatoriska studentexamensproven avslutar dina studier vid Ålands lyceum.

Studerande berättar

Vad säger våra studerande om sin utbildning och sitt yrkesval?

Nyheter

Närundervisning från 6.4.2021 - välkommen tillbaka!

30 mar 2021

Distansundervisningen avslutas efter påsk och vi är tillbaka i skolan tisdag den 6 april.

Distansundervisningen fortsätter till påsk

23 Feb 2021

Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium har distansundervisning och landskapsregeringen har beslutat att förlänga den t.o.m. 01.04.2021 .

Närstudier från måndag 18 januari 2021

14 jan 2021

Ålands landskapsregering har meddelat att skolorna kan återgå till närstudier måndag 18 januari. Det betyder att alla klasser följer sitt schema i Wilma....