Ansökan pågår fram till den 6 april. Välkommen till oss!

Operativt stöd Multiprimus Åland

Jag är anställd av landskapsregeringen att hjälpa och stödja alla skolor på Åland att få Primus, Kurre och Wilma att fungera.

Mitt uppdrag är att:

  • Stöd för att Starta upp nya skolor
  • Fungera som kompetensstöd.
  • Skapa utskrifter och blanketter
  • Starta samarbetsforum
  • Fortbildningar
  • utbildningar
  • Stödja skolornas huvudanvändare
  • statistik
  • kompetensstöd för schemaläggningsverktyget Kurre
  • Skapa ett MultiPrimus för hela Åland (framtid)

Kontakta mig för ett möte, utbildning eller stöd.

 

På YouTube lägger jag ut handledningar i programmen.