Operativt stöd Multiprimus Åland

Jag är anställd av landskapsregeringen att hjälpa och stödja alla skolor på Åland att få Primus, Kurre och Wilma att fungera.

Mitt uppdrag är att:

  • Stöd för att Starta upp nya skolor
  • Fungera som kompetensstöd.
  • Skapa utskrifter och blanketter
  • Starta samarbetsforum
  • Fortbildningar
  • utbildningar
  • Stödja skolornas huvudanvändare
  • statistik
  • kompetensstöd för schemaläggningsverktyget Kurre
  • Skapa ett MultiPrimus för hela Åland (framtid)

Kontakta mig för ett möte, utbildning eller stöd.

 

På YouTube lägger jag ut handledningar i programmen.