Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Glada studerande och lärare i klassrum

Allmänbildande gymnasieutbildning

Ålands lyceum är ett studieförberedande gymnasium som öppnar dörrarna till dina kommande studier på universitet, högskolor och andra gymnasiebaserade utbildningar. Både nationellt och internationellt.

Utbildningen ger dig en bred allmänbildning och helhetsmässiga kunskaper och färdigheter. Efter din examen har du en allmänbildande gymnasieexamen. I den ingår både ett gymnasieexamensbetyg och ett studentexamensbetyg.

Individuella studieprogram

Utöver de obligatoriska studieavsnitten erbjuder lyceet ett stort utbud av valfria studier. De valfria studieavsnitten ger dig möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper. Du kan välja studieavsnitt inom svenska och litteratur, främmande språk, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper, hälsa och idrott, estetiska ämnen samt IT. Genom att kombinera olika ämnen kan du skapa en egen tvärvetenskaplig profil utifrån dina intressen och planer för framtiden. 

Högskolor, universitet och arbetslivet i framtiden ställer också krav på att du har egen drivkraft, ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att kommunicera. Därför ser vi även till att träna och utveckla dessa färdigheter under din studietid.

Vanliga frågor om gymnasieutbildningen

Väljer jag en inriktning?

Gymnasieutbildningen vid Ålands lyceum har fr.o.m. hösten 2021 inga inriktningar. Då införs en ny läroplan och alla studerande väljer istället ett individuellt studieupplägg med såväl obligatoriska som valfria studieavsnitt. När du söker till Ålands lyceum söker du alltså bara till den allmänbildande gymnasieutbildningen.

Antal kurser och studietid

Den allmänbildande gymnasieutbildningen sker i kursform. Varje kurs är cirka åtta veckor lång och innehåller tre 75 minuters lektioner per vecka.

Totalt läser du minst 75 kurser under din utbildning. Det betyder en studietid på tre år, men du kan förlänga tiden till fyra år om du behöver.

Vilka kurser är valfria och vilka är obligatoriska?

En del kurser är obligatoriska, andra är valfria. Antalet obligatoriska och valfria kurser varierar beroende på vilken inriktning du har valt. 

Syftet med de obligatoriska kurserna är att ge dig en bred allmänbildning.

På alla inriktningar förutom hälsa och idrott har du dessutom möjlighet att välja ett antal fördjupade inriktningskurser. De valfria kurserna ger dig möjlighet att fördjupa dig inom olika ämnesområden. Valfria kurser är utformade enligt de behov och intressen som finns hos dem som studerar på skolan.

Vad innebär studentexamen?

Innan du får din examen ska du skriva studentexamen. Du som inleder dina studier hösten 2020 och inleder din examen våren 2022 eller senare deltar i minst fem studentexamensproven. För studerande som inleder sin examen tidigare gäller fyra obligatoriska prov. Provet i modersmål är alltid obligatoriskt.

Mer information om studentexamen hittar du i Studnet - vårt intranät för studerande

Möjligheter till vidareutbildning efter examen

En allmänbildande gymnasieexamen ger dig en god grund för vidare studier. Du har behörighet för akademiska och yrkesinriktade studier, både nationellt och internationellt.

Behöver jag en bärbar dator?

Undervisningen vid Ålands lyceeum blir allt mer digital och från och med våren 2019 är alla studentexamensprov digitala. Därför måste alla studerande som blir antagna till skolan medta bärbar dator. 

Mer information om en eventuell subventionering av datorkostnaden för nya studerande hösten 2020 kommer så småningom

Skolan kan också vid behov låna ut dator under studietiden. Vänligen kontakta rektor senast i samband med skolstarten. 

Här kan du läsa mer om val av dator.