Ålands lyceum är ett studieförberedande gymnasium som öppnar dörrarna till dina kommande studier på universitet, högskolor och andra gymnasiebaserade utbildningar. Både nationellt och internationellt.

Utbildningen ger dig en bred allmänbildning och helhetsmässiga kunskaper och färdigheter. Efter din examen har du en allmänbildande gymnasieexamen. I den ingår både ett gymnasieexamensbetyg och ett studentexamensbetyg.

Individuella studieprogram

Utöver de obligatoriska studieavsnitten erbjuder lyceet ett stort utbud av valfria studier. De valfria studieavsnitten ger dig möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper. Du kan välja studieavsnitt inom svenska och litteratur, främmande språk, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper, hälsa och idrott, estetiska ämnen samt IT. Genom att kombinera olika ämnen kan du skapa en egen tvärvetenskaplig profil utifrån dina intressen och planer för framtiden. 

Högskolor, universitet och arbetslivet i framtiden ställer också krav på att du har egen drivkraft, ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att kommunicera. Därför ser vi även till att träna och utveckla dessa färdigheter under din studietid.

Vanliga frågor om gymnasieutbildningen

Väljer jag en inriktning?

Gymnasieutbildningen vid Ålands lyceum har fr.o.m. hösten 2021 inga inriktningar. Då införs en ny läroplan och alla studerande väljer istället ett individuellt studieupplägg med såväl obligatoriska som valfria studieavsnitt. När du söker till Ålands lyceum söker du alltså bara till den allmänbildande gymnasieutbildningen.

Studieavsnitt och studietid

Den allmänbildande gymnasieutbildningen ordnas i studieavsnitt. Ett studieavsnitt kan bestå av ett eller flera ämnen och kan variera i omfattning. Vanligen omfattar ett studieavsnitt tre 75 minuters lektioner i veckan under ca 8 veckor. Läsåret består av 5 perioder och ditt schema ändrar från period till period. I varje period läser du 4-6 studieavsnitt inom olika ämnen.

Totalt läser du minst 150 studiepoäng fördelade på obligatoriska och valfria studieavsnitt under din utbildning. Det betyder en studietid på tre år, men du kan förlänga tiden till fyra år om du behöver.

 Valfria och obligatoriska studieavsnitt  

En del studieavsnitt är obligatoriska, andra är valfria. Syftet med de obligatoriska studieavsnitten är att ge dig en bred allmänbildning. De valfria studieavsnitten ger dig möjlighet att fördjupa dig inom olika ämnesområden och t.ex. förbereda dig för studentexamen eller erhålla behörigheter som krävs för vidare studier.

Vad innebär studentexamen?

Innan du får din gymnasieexamen ska du skriva studentexamen. Du som inleder dina studier hösten 2021 deltar i minst fem studentexamensprov. Provet i modersmål är alltid obligatoriskt och därutöver väljer du minst 4 prov till.

Mer information om studentexamen hittar du på Studnet - vårt intranät för studerande.

Möjligheter till vidareutbildning efter examen

En allmänbildande gymnasieexamen ger dig en god grund för vidare studier. Du har behörighet för akademiska och yrkesinriktade studier, både nationellt och internationellt.

Behöver jag en bärbar dator?

Undervisningen vid Ålands lyceeum blir allt mer digital och alla studentexamensprov är digitala. Därför måste alla studerande som blir antagna till skolan medta bärbar dator. 

Skolan kan också vid behov låna ut dator under studietiden - vänligen kontakta i så fall rektor senast i samband med skolstart.

Här kan du läsa mer om val av dator.