NTI-skolan - gymnasiekurser på distans

I samarbete med NTI-skolan i Sverige erbjuder vi webbaserade gymnasiekurser på distans enligt svenska ämnesplaner inom kommunal vuxenutbildning.
 

För gymnasiestudier på distans via NTI Åland gäller:

  • kursstart varje måndag
  • välj mellan hel-, halv- eller kvartsfart
  • det maximala antalet poäng du kan läsa under en termin är 400 poäng
  • 80 euro i terminsavgift.

Innan anmälan, boka ett möte på info-nti@gymnasium.ax

Vårterminens anmälningsstopp är 1 maj - 30 juni 2023. Semesterstängt i juli. Anmälningar till höstterminen kan ske fr.o.m den 1 augusti. 

Vad är NTI?

NTI är svenska Komvux (kommunal vuxenutbildning) på distans.
Alla kurser/utbildningar är på gymnasienivå och enligt svenska läroplaner.
NTI Åland har ett avtal med Kils kommun gällande anmälan till NTI-kurser.

Hur anmäler man sig?

Du söker alla NTI-kurser via Ålands yrkesgymnasium. Har du frågor eller vill anmäla dig, vänligen kontakta oss på adress info-nti@gymnasium.ax.

Vi bokar alltid ett första informationsmöte med alla nya NTI-studerande. Efter informationsmötet sker kursanmälan per e-post till adressen ovan. I e-postmeddelandet bör framgå kursnamn, startdatum och studietakt. Observera att man måste vara skriven/bosatt på Åland för att kunna anmäla sig till NTI-kurser via Ålands yrkesgymnasium.

Kursanmälan är bindande.

Vad betyder bindande anmälan?

Bindande anmälan betyder att du blir betalningsskyldig för den eller de terminer du anmält dig till även om du avbryter eller väljer att inte börja en kurs. Om en kurs pågår över ett terminsbyte, innebär det två terminsavgifter.

Vad kan man läsa via NTI-Åland?

Du kan läsa behörighetsgivande kurser för ansökan till högskolor och universitet i Sverige.

När startar kurserna?

Kurser startar i regel alla måndagar. Anmälan kan dock inte ske till kurser med startdatum i juni eller juli. De återkommande terminsvisa anmälningsstoppen påverkar anmälningar under maj respektive november och december månad.

Anmälningsstopp

Anmälningsstopp Två gånger i året, i slutet av varje termin, har NTI anmälningsstopp för kursstarter under resterande tid av terminen. Stoppet gäller i regel under november-december på höstterminen och maj-juni på vårterminen.

För mer information om aktuella datum, se vår hemsida och vår Facebooksida.

Vad kostar kurserna?

Du betalar en terminsavgift om 80€, faktura skickas hem per post. Därtill betalar du själv för din kurslitteratur. Vårterminen börjar den 1 januari och höstterminen den 1 augusti. Om en kurs pågår över ett terminsbyte, innebär det två terminsavgifter för samma kurs. Du har rätt att läsa max 400 gymnasiepoäng per termin.

Vem är behörig att anmäla sig via NTI Åland?

Du är behörig att anmäla dig till NTI:s gymnasiala vuxenutbildning om du har fyllt 20 år och har avgångsbetyg från grundskola.

Om du inte har fyllt 20 men har slutfört en nationell gymnasieutbildning eller annan likvärdig gymnasial utbildning är du också behörig att anmäla dig till NTI.

Om det finns särskilda förkunskapskrav eller avvikelser från de allmänna förkunskapskraven anges detta för respektive kurs.

Du måste därutöver vara skriven och bosatt på Åland för att kunna anmäla dig via NTI Åland.

Hur många kurser kan jag anmäla mig till?

Vi anmäler studerande till endast en kurs i taget i enlighet med NTI:s regelverk. För studerande som ansöker om eller har beviljats studiestöd kan vi anmäla i enlighet med Ams regelverk. Om studerande har fått underkänt betyg eller upprepade F-varningar i tidigare NTI-kurser, är det inte möjligt att anmäla till fler än en kurs i taget.

Kan jag arbeta och studera samtidigt?

Ja, du kan läsa på NTI-skolan fast du jobbar. Vi rekommenderar i så fall att du studerar på antingen halvfart eller kvartsfart.

Hur lång tid tar kursen?

Det beror på vilken studietakt man väljer att studera och hur många poäng kursen motsvarar.

Kurser på 200 poäng: 100% = 10 veckor, 50% = 20 veckor, 25% = 40 veckor
Kurser på 150 poäng: 100% = 7 veckor, 50% = 15 veckor, 25% = 30 veckor
Kurser på 100 poäng: 100 %= 5 veckor, 50 %= 10 veckor, 25 % = 20 veckor
Kurser på 50 poäng: 100 % = 3 veckor, 50 %= 5 veckor, 25 % = 10 veckor

Hur många timmar motsvarar respektive studietakt?

Heltid (100%) motsvarar i snitt 8 timmar studier per dag eller 40 timmar studier per vecka, halvtid (50%) motsvarar i snitt 4 timmar per dag eller 20 timmar per vecka och kvartstid (25%) i snitt 2 timmar per dag eller 10 timmar per vecka.

Kan jag ändra mina studietakt?

Ja, man kan sänka studietakten för en kurs som har startat. Anhållan om att sänka studietakt görs per e-post till info-nti@gymnasium.ax.

Tänk på att en ändring av studietakten kan påverka ditt studiemedel. Om du har ansökt om studiemedel på heltid och ändrar studietakten till halvtid kan du bli återbetalningsskyldig till AMS. Om du ändrar studietakt till 25%, är du inte berättigad studiemedel. Ta alltid kontakt med AMS innan du ändrar din studietakt för att få besked om hur en ändrad studietakt påverkar dina utbetalningar.

Vad behöver jag ha inför kursstarten?

Du behöver en dator med Internetuppkoppling och kurslitteratur. I matematikkurserna behövs även grafräknare.

Vilken kurslitteratur behöver jag och var kan jag köpa den?

Information om kurslitteratur finns på www.nti.se under fliken ”Vanliga frågor och svar”. Närmare information skickas efter kursanmälan.

Vad krävs för fortsatta studier vid NTI?

För fortsatta studier vid NTI krävs god progression. Underkänd kurs, upprepade F-varningar och/eller avbrott p.g.a frånvaro eller bristande progression behöver utredas och kan innebära ett studieavbrott.

Vad händer om jag är frånvarande från kursen?

Om du får förhinder att bedriva dina studier är det viktigt att du meddelar detta. Om du är frånvarande från kursen utan att ha meddelat giltigt skäl, blir du avregistrerad efter 2 ½ vecka. Om du är underkänd i en kurs och/eller har registrerade avbrott p.g.a frånvaro, stoppas du från att anmäla dig till fler kurser.

Vad händer om jag blir underkänd i kursen?

Om en studerande riskerar att bli underkänd, ges en s.k. F-varning i kursen. Studerande ska då snarast diskutera med läraren i kursen och sedan ta kontakt med NTI Åland på adress info-nti@gymnasium.ax för att diskutera eventuella åtgärder. Man kan sänka studietakten för pågående kurs, tillfälligt pausa kursen eller eventuellt förlänga studietiden. Man kan även avbryta kursen om slutbetyg inte har registrerats.

För studerande som beviljats studiestöd innebär en underkänd kurs att eventuella kommande kurser avbryts. Studiestödet påverkas och studerande kan bli återbetalningsskyldig till AMS.

Underkända betyg

Vid underkänt betyg ska studerande kontakta berörd lärare och be om en s.k. prövning. Läraren tar då ställning till om studerande kan komplettera kursen. Studerande har ett år på sig fr.o.m. det datum betyget har registrerats att söka prövning/särskild prövning.

Observera! Man kan inte gå om en underkänd NTI-kurs.

Gå om en NTI-kurs

Man får inte gå om en betygsgiven NTI-kurs. Enda möjligheten att gå om en kurs är om studerande själv har avbrutit kursen före slutbetyg har registrerats.

För att avbryta, skicka ett e-postmeddelande till NTI Åland på adress info-nti@gymnasium.ax.

Betygsskala

NTI använder sig av den svenska betygsskalan A-F. Betygen A-E är godkända, F är underkänt.

Betyg

Betyg kan skickas hem till dig på posten efter avklarad kurs men du måste själv lägga en betygsbeställning på din sida på NTI:s lärplattform. Välj det dokument som heter ”Utdrag ur betygskatalog”. NTI Åland har inte rätt att utfärda betyg.

Vid frågor gällande betyg, vänligen kontakta admin.umea@nti.se.

Studiestöd

Ansökningsblankett kan hämtas från AMS dit du även ska lämna din ansökan.
NTI Åland kan skicka studieintyg till AMS på begäran från studerande. Intyg skickas i så fall efter att ansökan inlämnats till AMS.

Observera att eftersom studiestöd betalas ut i förskott kan du bli återbetalningsskyldig om du själv avbryter eller tvingas avbryta dina studier. Meddela därför alltid AMS genast vid avbrott. Studerande ansvarar själv för att AMS har rätt information.