NTI-skolan - gymnasiekurser på distans

I samarbete med NTI-skolan i Sverige erbjuder Ålands yrkesgymnasium webbaserade gymnasiekurser på distans enligt svenska ämnesplaner inom kommunal vuxenutbildning.

För gymnasiestudier på distans via NTI Åland gäller:

  • att man är skriven eller bosatt på Åland
  • du har fyllt 20 år och har avgångsbetyg från grundskola eller du har fyllt 18 år och har slutfört en nationell gymnasieutbildning
  • att man kan främst läsa behörighetsgivande kurser för ansökan till högskola eller universitet i Sverige
  • kursstart varje måndag
  • att man kan välja studietakt mellan antingen hel-, halv- eller kvartsfart
  • 80 euro i terminsavgift

Innan anmälan, boka ett möte på info-nti@gymnasium.ax

NTI har anmälningsstopp från och med den 29 april till 1 augusti 2024. 

Vad är NTI?

NTI är svenska Komvux (kommunal vuxenutbildning) på distans. Alla kurser/utbildningar är på gymnasienivå och enligt svenska ämnesplaner. NTI Åland har ett avtal med Kils kommun gällande anmälan till NTI-kurser.

Anmälan

Du söker alla NTI-kurser via Ålands yrkesgymnasium. Har du frågor eller vill anmäla dig, vänligen kontakta oss på adress info-nti@gymnasium.ax.

Vi bokar alltid ett första informationsmöte med alla nya NTI-studerande. Efter informationsmötet sker kursanmälan per e-post till adressen ovan. I e-postmeddelandet bör framgå kursnamn, startdatum och studietakt. Observera att man måste vara skriven/bosatt på Åland för att kunna anmäla sig till NTI-kurser via Ålands yrkesgymnasium.

Kursanmälan är bindande.

Vad betyder bindande anmälan?

Bindande anmälan betyder att du blir betalningsskyldig för den eller de terminer du anmält dig till även om du avbryter eller väljer att inte börja en kurs. Om en kurs pågår över ett terminsbyte, innebär det två terminsavgifter.

Kurser

Man kan främst läsa behörighetsgivande kurser, så kallade särskilda behörigheter, för ansökan till högskolor och universitet i Sverige, totalt högst 800 poäng/elev. 

Alternativt kan man läsa övriga/yrkesinriktade kurser i begränsad omfattning, högst 400 poäng/elev eller högst 800 poäng/elev om man läser någon av de så kallade yrkesutbildningarna nätverkstekniker (800 poäng), handel bas (500 poäng) eller administration bas (500 poäng). Observera att vi inte anmäler till utbildningar till barnskötare/elevassistent, vårdbiträde eller undersköterska på grund av att dessa är reglerade yrken.

När startar kurserna?

Kurser startar i regel alla måndagar. Anmälan kan dock inte ske till kurser med studietid i juni eller juli. De återkommande terminsvisa anmälningsstoppen påverkar anmälningar under maj respektive november och december månad.

Anmälningsstopp två gånger i året

Två gånger i året, i slutet av varje termin, har NTI anmälningsstopp för kursstarter under resterande tid av terminen. Stoppet gäller i regel under november-december på höstterminen och maj-juni på vårterminen. NTI-Åland har stängt från mitten av juni till början av augusti. Vårterminens kurser behöver vara avslutade senast i början av juni. 

Vad kostar kurserna?

Du betalar en terminsavgift om 80€, faktura skickas hem per post. Därtill betalar du själv för din kurslitteratur. Vårterminen pågår 1.1 till 31.5 och 1.8 till 31.12. Observera att vi inte anmäler till eller kan förlänga studier under juni och juli månad. Om en kurs pågår över ett terminsbyte (december-januari), innebär det två terminsavgifter för samma kurs. Du har rätt att läsa max 400 gymnasiepoäng per termin, se även rubriken Kurser

Vem är behörig att anmäla sig via NTI Åland?

Du är behörig att anmäla dig till NTI:s gymnasiala vuxenutbildning om du har fyllt 20 år och har avgångsbetyg från grundskola.

Om du inte har fyllt 20 men har slutfört en nationell gymnasieutbildning eller annan likvärdig gymnasial utbildning är du också behörig att anmäla dig till NTI.

Om det finns särskilda förkunskapskrav eller avvikelser från de allmänna förkunskapskraven anges detta för respektive kurs.

Du måste därutöver vara skriven och bosatt på Åland för att kunna anmäla dig via NTI Åland.

Hur många kurser kan jag anmäla mig till?

Man kan läsa totalt högst 800 poäng/elev (läs mera under rubriken Kurser). Vi anmäler studerande till endast en kurs i taget i enlighet med NTI:s regelverk. För studerande som ansöker om eller har beviljats studiestöd kan vi anmäla i enlighet med AMS regelverk. Om studerande har fått underkänt betyg eller upprepade F-varningar i tidigare NTI-kurser, är det inte möjligt att anmäla till fler än en kurs i taget.

Kan jag arbeta och studera samtidigt?

Ja, du kan läsa på NTI-skolan fast du jobbar. Vi rekommenderar i så fall att du studerar på antingen halvfart eller kvartsfart.

Studietakt

Hur lång tid tar kursen?
Det beror på vilken studietakt man väljer att studera och hur många poäng kursen motsvarar.

Kurser på 200 poäng: 100% = 10 veckor, 50% = 20 veckor, 25% = 40 veckor
Kurser på 150 poäng: 100% = 7 veckor, 50% = 15 veckor, 25% = 30 veckor
Kurser på 100 poäng: 100 %= 5 veckor, 50 %= 10 veckor, 25 % = 20 veckor
Kurser på 50 poäng: 100 % = 3 veckor, 50 %= 5 veckor, 25 % = 10 veckor

Hur många timmar motsvarar respektive studietakt?

Heltid (100%) motsvarar i snitt 8 timmar studier per dag eller 40 timmar studier per vecka, halvtid (50%) motsvarar i snitt 4 timmar per dag eller 20 timmar per vecka och kvartstid (25%) i snitt 2 timmar per dag eller 10 timmar per vecka.

Kan jag ändra min studietakt?

Ja, man kan sänka studietakten för en kurs som har startat. Anhållan om att sänka studietakt görs per e-post till info-nti@gymnasium.ax.

Tänk på att en ändring av studietakten kan påverka ditt studiemedel. Om du har ansökt om studiemedel på heltid och ändrar studietakten till halvtid kan du bli återbetalningsskyldig till AMS. Om du ändrar studietakt till 25%, är du inte berättigad studiemedel. Ta alltid kontakt med AMS innan du ändrar din studietakt för att få besked om hur en ändrad studietakt påverkar dina utbetalningar.

Inför kursstart

Vad behöver jag ha inför kursstarten?

Du behöver en dator med internetuppkoppling och kurslitteratur. I matematikkurserna behövs även grafräknare.

Vilken kurslitteratur behöver jag och var kan jag köpa den?

Information om kurslitteratur finns på www.nti.se under fliken ”Vanliga frågor och svar”. Närmare information skickas efter kursanmälan.

Vad krävs för fortsatta studier vid NTI?

För fortsatta studier vid NTI krävs god progression. Underkänd kurs, upprepade F-varningar och/eller avbrott på grund av frånvaro eller bristande progression behöver utredas och kan innebära ett studieavbrott.

Vad händer om jag är frånvarande från kursen?

Om du får förhinder att bedriva dina studier är det viktigt att du meddelar detta. Om du är frånvarande från kursen utan att ha meddelat giltigt skäl, blir du avregistrerad efter 2 ½ vecka. Om du är underkänd i en kurs och/eller har registrerade avbrott på grund av frånvaro, stoppas du från att anmäla dig till fler kurser.

Vad händer om jag blir underkänd i kursen?

Om en studerande riskerar att bli underkänd, ges en så kallad F-varning i kursen. Studerande ska då snarast diskutera med läraren i kursen och sedan ta kontakt med NTI Åland på adress info-nti@gymnasium.ax för att diskutera eventuella åtgärder. Man kan sänka studietakten för pågående kurs, tillfälligt pausa kursen eller eventuellt förlänga studietiden. Man kan även avbryta kursen om slutbetyg inte har registrerats.

För studerande som beviljats studiestöd innebär en underkänd kurs att eventuella kommande kurser avbryts. Studiestödet påverkas och studerande kan bli återbetalningsskyldig till AMS.

Underkända betyg

Vid underkänt betyg ska studerande kontakta berörd lärare och be om en s.k. prövning. Läraren tar då ställning till om studerande kan komplettera kursen. Studerande har ett år på sig från och med det datum betyget har registrerats att söka prövning/särskild prövning.

Observera! Man kan inte gå om en underkänd NTI-kurs.

Gå om en NTI-kurs

Man får inte gå om en betygsgiven NTI-kurs. Enda möjligheten att gå om en kurs är om studerande själv har avbrutit kursen före slutbetyg har registrerats.

Observera! Man kan inte gå om en underkänd NTI-kurs.

Avbryta en NTI-kurs

För att avbryta, skicka ett e-postmeddelande till NTI Åland på adress info-nti@gymnasium.ax.

Betyg

NTI använder sig av den svenska betygsskalan A-F. Betygen A-E är godkända, F är underkänt.

Betyg kan skickas hem till dig på posten efter avklarad kurs men du måste själv lägga en betygsbeställning på din sida på NTI:s lärplattform. Välj det dokument som heter ”Utdrag ur betygskatalog”. NTI Åland har inte rätt att utfärda betyg.

Vid frågor gällande betyg, vänligen kontakta admin.umea@nti.se.

Studiestöd

Ansökningsblankett kan hämtas från AMS dit du även ska lämna din ansökan.

NTI Åland kan skicka studieintyg till AMS på begäran från studerande. Intyg skickas i så fall efter att ansökan inlämnats till AMS.

Observera att eftersom studiestöd betalas ut i förskott kan du bli återbetalningsskyldig om du själv avbryter eller tvingas avbryta dina studier. Meddela därför alltid AMS genast vid avbrott. Studerande ansvarar själv för att AMS har rätt information.