E-grunder, utbildningsprogrammet rörmontör LIA

Installation av bruksvattensystem, 30 kp

Krav på yrkesskicklighet

Förberedelse av installationsarbeten i bruksvattensystem

Den studerande

 • bekantar sig med rutterna på arbetsplatsen och tar reda på var första hjälpen-punkten och primärsläckningsutrustningen finns
 • gör för sitt arbete upp en tidtabell som framskrider stegvist
 • skyddar arbetsområdet och ser till att det är säkert
 • väljer redskap, material och arbetsmetoder som är lämpliga för installationsarbetet
 • gör material- och arbetstidskalkyler för installationsarbetet

Installation av rörsystem i bruksvattensystem

Den studerande

 • hämtar de material som enligt den uppgjorda materialförteckningen behövs för att installera rörsystemet
 • planerar rörsystemets rutter enligt planeringsdokumenten
 • monterar rörklamrar för rörsystemet
 • gör de hål som behövs för genomföringarna
 • böjer och förgrenar rör samt fäster rören i klamrarna
 • ansluter bruksvattensystemets rör med kompressionskoppling, presskoppling och lödfog

Installation av anordningar och utrustning i bruksvattensystemet

Den studerande

 • hämtar anordningar och utrustning enligt den uppgjorda materialförteckningen
 • planerar arbetsmomenten för koppling av anordningar och utrustning
 • installerar anordningar och utrustning med hjälp av installationsanvisningar
 • gör nödvändiga fästningar i konstruktionerna
 • kopplar anordningar och utrustning till rörsystemet

Kvalitetssäkring av slutresultatet för installationsarbetet

Den studerande

 • kontrollerar rörsystemets mekaniska fästen och att de är orörliga
 • kontrollerar anordningarnas och utrustningens fästen och placeringen
 • utför ett tryckprov för systemet enligt planeringsdokumenten
 • rapporterar och dokumenterar sitt arbete på det sätt som situationen kräver

Tryggande av säkerheten och hållbar utveckling under arbetets gång

Den studerande

 • försäkrar sig om innan arbetsuppgifterna inleds att det är säkert att arbeta
 • säkerställer innan arbetet inleds att hen har de tillstånd och behörigheter som behövs i arbetet
 • använder den personliga skyddsutrustning som arbetet kräver
 • ger vid behov första hjälpen och ordnar hjälp till offer för olycksfall eller en person som drabbats av en sjukdomsattack
 • upptäcker och identifierar faror i arbetet
 • arbetar ergonomiskt och använder hjälpmedel som lämpar sig för arbetet
 • skyddar omgivningen mot spridning av det damm och buller som uppstår i arbetet
 • använder naturresurser enligt arbetets behov
 • sorterar det avfall som uppkommer i arbetet och följer avfallshanteringsplanen

Installation av värmesystem, 40 kp

Krav på yrkesskicklighet

Förberedelse av installationsarbeten i värmesystem

Den studerande

 • bekantar sig med rutterna på arbetsplatsen och tar reda på var första hjälpen-punkten och primärsläckningsutrustningen finns
 • gör för sitt arbete upp en tidtabell som framskrider stegvist
 • skyddar arbetsområdet och ser till att det är säkert
 • väljer redskap, material och arbetsmetoder som är lämpliga för installationsarbetet
 • gör material- och arbetstidskalkyler för installationsarbetet

Installation av rörsystem i värmesystem

Den studerande

 • hämtar de material som enligt den uppgjorda materialförteckningen behövs för att installera rörsystemet
 • planerar rörsystemets rutter enligt planeringsdokumenten
 • monterar rörklamrar för rörsystemet
 • gör de hål som behövs för genomföringarna
 • böjer och förgrenar rör samt fäster rören i klamrarna
 • kopplar rören med gäng- och presskopplingar

Svetsning av rörsystem i värmesystem

Den studerande

 • använder handverktyg och andra arbetsredskap för svetsarbeten på ett säkert sätt
 • gör vid rörsvetsning i samband med VS-installationer godtagbara lägessvetsningsfogar
 • använder material och tillsatsämnen på ett ekonomiskt sätt
 • följer brand- och arbetarskyddsbestämmelserna

Installation av anordningar och utrustning i värmesystem

Den studerande

 • kontrollerar rörsystemets mekaniska fästen och att de är orörliga
 • kontrollerar anordningarnas och utrustningens fästen och position
 • utför ett tryckprov för systemet enligt planeringsdokumenten
 • gör en testanvändning av systemet enligt planeringsdokumenten
 • rapporterar och dokumenterar sitt arbete på det sätt som situationen kräver

Kvalitetssäkring av slutresultatet av installationsarbetet

Den studerande

 • kontrollerar rörsystemets mekaniska fästen och att de är orörliga
 • kontrollerar anordningarnas och utrustningens fästen och position
 • utför ett tryckprov för systemet enligt planeringsdokumenten
 • gör en testanvändning av systemet enligt planeringsdokumenten
 • rapporterar och dokumenterar sitt arbete på det sätt som situationen kräver

Tryggande av säkerheten och hållbar utveckling under arbetets gång

Den studerande

 • försäkrar sig om innan arbetsuppgifterna inleds att det är säkert att arbeta
 • säkerställer innan arbetet inleds att hen har de tillstånd och behörigheter som behövs i arbetet
 • använder den personliga skyddsutrustning som arbetet kräver
 • ger vid behov första hjälpen och ordnar hjälp till offer för olycksfall eller en person som drabbats av en sjukdomsattack
 • upptäcker och identifierar faror i arbetet
 • arbetar ergonomiskt och använder hjälpmedel som lämpar sig för arbetet
 • skyddar omgivningen mot spridning av det damm och buller som uppstår i arbetet
 • använder naturresurser enligt arbetets behov
 • sorterar det avfall som uppkommer i arbetet och följer avfallshanteringsplanen

Installation av ventilationskanalsystem, 45 kp

Krav på yrkesskicklighet

Förberedelse av installationsarbeten i ventilationskanalsystem

Den studerande

 • bekantar sig med rutterna på arbetsplatsen och tar reda på var första hjälpen-punkten och primärsläckningsutrustningen finns
 • gör för sitt arbete upp en tidtabell som framskrider stegvist
 • skyddar arbetsområdet och ser till att det är säkert
 • väljer redskap, material och arbetsmetoder som är lämpliga för installationsarbetet
 • gör material- och arbetstidskalkyler för installationsarbetet

Installation ventilationskanalsystemets delar

Den studerande

 • hämtar de material som behövs för att installera kanalsystemet enligt den uppgjorda materialförteckningen
 • planerar kanalsystemets rutter enligt planeringsdokumenten
 • monterar fästen för kanalsystemet
 • markerar de hål som behövs för genomföringarna
 • kopplar, förgrenar och ändrar kanalernas riktning samt fäster kanalerna

Installation av utrustning i ventilationskanalsystem

Den studerande

 • hämtar utrustning enligt den uppgjorda materialförteckningen
 • planerar arbetsmomenten för installationen av utrustningen
 • installerar utrustningen med hjälp av installationsanvisningar
 • gör nödvändiga fästningar i konstruktionerna
 • kopplar utrustningen till kanalsystemet

Kvalitetssäkring av slutresultatet för installationsarbetet

Den studerande

 • kontrollerar kanalsystemets mekaniska fästen och att de är orörliga
 • kontrollerar utrustningens fästen och placeringen
 • utför ett täthetsprov för kanalsystemet enligt planeringsdokumenten
 • rapporterar och dokumenterar sitt arbete på det sätt som situationen kräver

Tryggande av säkerheten och hållbar utveckling under arbetets gång

Den studerande

 • försäkrar sig om innan arbetsuppgifterna inleds att det är säkert att arbeta
 • säkerställer innan arbetet inleds att hen har de tillstånd och behörigheter som behövs i arbetet
 • använder den personliga skyddsutrustning som arbetet kräver
 • ger vid behov första hjälpen och ordnar hjälp till offer för olycksfall eller en person som drabbats av en sjukdomsattack
 • upptäcker och identifierar faror i arbetet
 • arbetar ergonomiskt och använder hjälpmedel som lämpar sig för arbetet
 • skyddar omgivningen mot spridning av det damm och buller som uppstår i arbetet
 • använder naturresurser enligt arbetets behov
 • sorterar det avfall som uppkommer i arbetet och följer avfallshanteringsplanen

Installation av avloppssystem, 15 kp

Krav på yrkesskicklighet

Förberedelse av installationsarbeten i avloppssystem

Den studerande

 • bekantar sig med rutterna på arbetsplatsen och tar reda på var första hjälpen-punkten och primärsläckningsutrustningen finns
 • gör för sitt arbete upp en tidtabell som framskrider stegvist
 • skyddar arbetsområdet och ser till att det är säkert
 • väljer redskap, material och arbetsmetoder som är lämpliga för installationsarbetet
 • gör material- och arbetstidskalkyler för installationsarbetet

Installation av rörsystem i avloppssystem

Den studerande

 • hämtar de material som enligt den uppgjorda materialförteckningen behövs för att installera rörsystemet
 • planerar rörsystemets rutter enligt planeringsdokumenten
 • monterar rörsystemets rörklamrar och stödkonstruktioner
 • gör de hål som behövs för genomföringarna
 • förgrenar och ändrar rörens riktning och fäster rören.
 • kopplar avloppssystemets rör med muff- och övergångskopplingar

Installation av anordningar och utrustning i avloppssystem

Den studerande

 • hämtar anordningar och utrustning enligt den uppgjorda materialförteckningen
 • planerar arbetsmomenten för installationen av anordningar och utrustning
 • installerar anordningar och utrustning med hjälp av installationsanvisningar
 • gör nödvändiga fästningar i konstruktionerna

Kvalitetssäkring av slutresultatet för installationsarbetet

Den studerande

 • kontrollerar rörsystemets mekaniska fästen och att de är orörliga
 • kontrollerar anordningarnas och utrustningens fästen och placeringen
 • utför ett täthetsprov för systemet enligt planeringsdokumenten
 • rapporterar och dokumenterar sitt arbete på det sätt som situationen kräver

Tryggande av säkerheten och hållbar utveckling under arbetets gång

Den studerande

 • försäkrar sig om innan arbetsuppgifterna inleds att det är säkert att arbeta
 • säkerställer innan arbetet inleds att hen har de tillstånd och behörigheter som behövs i arbetet
 • använder den personliga skyddsutrustning som arbetet kräver
 • ger vid behov första hjälpen och ordnar hjälp till offer för olycksfall eller en person som drabbats av en sjukdomsattack
 • upptäcker och identifierar faror i arbetet
 • arbetar ergonomiskt och använder hjälpmedel som lämpar sig för arbetet
 • skyddar omgivningen mot spridning av det damm och buller som uppstår i arbetet
 • använder naturresurser enligt arbetets behov
 • sorterar det avfall som uppkommer i arbetet och följer avfallshanteringsplanen