Internationell verksamhet i Ålands gymnasium

Att verka och fungera internationellt är en viktig del i vårt globaliserade samhälle. Internationalisering innebär kompetenshöjning för alla som berörs, både de som åker iväg och de som stannar hemma.  Internationalisering och internationell verksamhet sker och uppnås genom samarbete, nätverk och utbyten. 

Ålands gymnasiums vision är att internationell verksamhet är ett naturligt, systematiskt återkommande inslag i verksamheten i Ålands gymnasiums skolor.  

Målet med Ålands gymnasiums internationella verksamhet är att åstadkomma kontinuerlig mobilitet och internationalisering för både studerande och anställda genom språkutbyten, ämnesövergripande temakurser, utlands-LIA och jobbskuggning samt att ta emot besökare från utlandet. Vi stärker svåra nyckelkompetenser, vidgar våra vyer och lära oss om inkludering, diversitet och tolerans.

Välkomna att ta kontakt med förslag på gemensamt utvecklingsarbete i projekt eller mobilitet. Ålands gymnasium har ackreditering för skola, yrkes- och vuxenutbildning.

Ålands lyceums internationella verksamhet

Ålands yrkesgymnasiums internationella verksamhet

På kommande:

Bloggar där våra deltagare redogör för sina aktiviteter utomlands.