Ålands yrkesgymnasium ordnar sysselsättningsfrämjande utbildning för att möta arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft och samtidigt motverka arbetslöshet. Ibland leder utbildningen till en yrkesexamen eller till en delexamen.

Vem kan söka?

Sysselsättningsutbildning är främst till för dig som är anmäld som arbetslös arbetssökande vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Även personer som fyllt 20 år och är hotade av arbetslöshet eller i behov av utbildning för att upprätthålla och öka sin yrkesskicklighet kan söka sysselsättningsutbildningar.

Hur söker jag?

Du ska vända dig till AMS om du vill söka till en sysselsättningsfrämjande utbildning. Det är också AMS som antar studerande till utbildningen.

Arbetslöshetsförmån

Under utbildningstiden får du som är arbetssökande och deltar i sysselsättningsutbildning:

  • den arbetslöshetsförmån som du har rätt till vid arbetslöshet
  • kostnadsersättning.

Vägledande kurser i samarbete med AMS

Förutom sysselsättningsfrämjande utbildningar erbjuder Ålands yrkesgymnasium också vägledande kurser för arbetslösa i samarbete med AMS.

Planerade sysselsättningsfrämjande kurser och utbildningar hösten 2021 och våren 2022:

Vi erbjuder flera kurser under läsåret 2021-2022. Det gör vi i samarbete med Ålands landskapsregering och AMS. Kurserna är för dig som är anmäld som arbetssökande hos AMS.

Kurserna hålls vid Ålands yrkesgymnasium. Veckan innan varje kurs startar erbjuder vi branschsvenska inom det specifika området. Du får du lära dig ord och uttryck som används inom branschen.

Bokföring 27.9-1.10.21 (branschsvenska), 4.10-22.12.21
Försäljning och butiksservice 11-15.10.21 (branschsvenska), 18.10-5.11.21
Matlagning och köksarbete  25-29.10.21 (branschsvenska), 1-26.11.21
E-handel och digital marknadsföring 8-12.11.21 (branschsvenska), 15.11-10.12.21
Affärsverksamhet, två examensdelar 10-14.1.22 (branschsvenska), 17.1-29.4.22
Försäljning och logistik 17-21.1.22 (branschsvenska), 24.1-11.2.22
Servering och kassatjänst 7-11.3.22 (branschsvenska), 14.3-8.4.22

Läs mer och ansök om plats hos AMS