Sysselsättningsfrämjande utbildningar och kurser

Är du arbetslös? Då kan du studera vid våra sysselsättningsfrämjande utbildningar och kurser. Samtidigt får du utveckla dina kunskaper eller skaffa dig ett yrke.

Ålands yrkesgymnasium ordnar sysselsättningsfrämjande utbildning för att möta arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft och samtidigt motverka arbetslöshet. Ibland leder utbildningen till en yrkesexamen eller till en delexamen.

Vem kan söka?

Sysselsättningsutbildning är främst till för dig som är anmäld som arbetslös arbetssökande vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Även personer som fyllt 20 år och är hotade av arbetslöshet eller i behov av utbildning för att upprätthålla och öka sin yrkesskicklighet kan söka sysselsättningsutbildningar.

Hur söker jag?

Du ska vända dig till AMS om du vill söka till en sysselsättningsfrämjande utbildning. Det är också AMS som antar studerande till utbildningen.

Arbetslöshetsförmån

Under utbildningstiden får du som är arbetssökande och deltar i sysselsättningsutbildning:

  • den arbetslöshetsförmån som du har rätt till vid arbetslöshet
  • kostnadsersättning.

Vägledande kurser i samarbete med AMS

Förutom sysselsättningsfrämjande utbildningar erbjuder Ålands yrkesgymnasiuem också vägledande kurser för arbetslösa i samarbete med AMS.

Planerade sysselsättningsfrämjande utbildningar hösten 2018 och våren 2019:

Utbildning i att assistera klienter

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är inskriven som arbetslös arbetssökande hos Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS).

Innehåll

  • ger grundkunskaper för att arbeta som assistent till personer med funktionsnedsättning
  • innehåller examensdelen Assisterande av klienter som ingår i grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice
  • ger kompetens för hygienpass

Kursperiod

Oktober-december 2018.

Ansökan

Sista ansökningsdag:
september 2018.

Ansökningsblankett:
ansökningsblankett finns på www.ams.ax. Du kan också hämta den från AMS på Nygatan 5 i Mariehamn.

Inlämning av ansökan:
lämna in din ansökan till AMS.

Vid frågor kontakta:
Ålands gymnasiums utbildningssamordnare. Du hittar kontaktuppgifter på denna sida.

 

Planerade vägledningskurser hösten 2018 och våren 2019:

Digitalt arbetssökande

Kursperiod

29.10-2.11.2018

Ansökan senast 15.10.2018 kl 15:00

Jobbsökningens ABC
Vägledande kurs för vuxna

Kursperiod

26.11-14.12.2018

Ansökan senast 12.11.2018

Vägledande kurs för inflyttade
Det åländska samhället och arbetsmarknaden för inflyttade