Ålands yrkesgymnasium ordnar sysselsättningsfrämjande utbildning för att möta arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft och samtidigt motverka arbetslöshet. Ibland leder utbildningen till en yrkesexamen eller till en delexamen.

Vem kan söka?

Sysselsättningsutbildning är främst till för dig som är anmäld som arbetslös arbetssökande vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Även personer som fyllt 20 år och är hotade av arbetslöshet eller i behov av utbildning för att upprätthålla och öka sin yrkesskicklighet kan söka sysselsättningsutbildningar.

Hur söker jag?

Du ska vända dig till AMS om du vill söka till en sysselsättningsfrämjande utbildning. Det är också AMS som antar studerande till utbildningen.

Arbetslöshetsförmån

Under utbildningstiden får du som är arbetssökande och deltar i sysselsättningsutbildning:

  • den arbetslöshetsförmån som du har rätt till vid arbetslöshet
  • kostnadsersättning.

Vägledande kurser i samarbete med AMS

Förutom sysselsättningsfrämjande utbildningar erbjuder Ålands yrkesgymnasium också vägledande kurser för arbetslösa i samarbete med AMS.

Planerade sysselsättningsfrämjande kurser HT 2023 och VT 2024:

Vi erbjuder flera kurser under läsåret 2023-2024. Det gör vi i samarbete med Ålands landskapsregering och AMS. Kurserna är för dig som är anmäld som arbetssökande hos AMS.

Kurserna hålls vid Ålands yrkesgymnasium.

 
  Kursnummer Sista ansökningsdag  Startdatum  Slutdatum  Adress Länk 
Handel och försäljning 714869 9.10.2023 23.10.2023 17.11.2023 Strandgatan 1  Handel och försäljning - kursnummer 714869 | AMS Åland
Digitala färdigheter 714863 13.11.2023 27.11.2023 22.12.2023 Strandgatan 1  Digitala färdigheter - kursnummer 714863 | AMS Åland
Kurs i byggnadsarbete 714868 22.01.2024 05.02.2024 05.04.2024 Neptunigatan 19  Kurs i byggnadsarbete - kursnummer 714868 | AMS Åland
Karriärvägledande kurs över 25 714871 12.02.2024 26.02.2024 22.03.2024 Strandgatan 1  Karriärvägledande kurs (för vuxna) - kursnummer 714871 | AMS Åland
Karriärvägledande kurs under 25 714872 27.03.2024 02.04.2024 17.05.2024 Strandgatan 1 Karriärvägledande kurs (för ungdomar) - kursnummer 714872 | AMS Åland
Lager och logistik 714870 18.03.2024 02.04.2024 26.04.2024 Strandgatan 1  Lager och logistik - kursnummer 714870 | AMS Åland

Läs mer och ansök om plats hos AMS