Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Sysselsättningsfrämjande utbildningar och kurser

Är du arbetslös? Då kan du studera vid våra sysselsättningsfrämjande utbildningar och kurser. Samtidigt får du utveckla dina kunskaper eller skaffa dig ett yrke.

Ålands yrkesgymnasium ordnar sysselsättningsfrämjande utbildning för att möta arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft och samtidigt motverka arbetslöshet. Ibland leder utbildningen till en yrkesexamen eller till en delexamen.

Vem kan söka?

Sysselsättningsutbildning är främst till för dig som är anmäld som arbetslös arbetssökande vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Även personer som fyllt 20 år och är hotade av arbetslöshet eller i behov av utbildning för att upprätthålla och öka sin yrkesskicklighet kan söka sysselsättningsutbildningar.

Hur söker jag?

Du ska vända dig till AMS om du vill söka till en sysselsättningsfrämjande utbildning. Det är också AMS som antar studerande till utbildningen.

Arbetslöshetsförmån

Under utbildningstiden får du som är arbetssökande och deltar i sysselsättningsutbildning:

  • den arbetslöshetsförmån som du har rätt till vid arbetslöshet
  • kostnadsersättning.

Vägledande kurser i samarbete med AMS

Förutom sysselsättningsfrämjande utbildningar erbjuder Ålands yrkesgymnasiuem också vägledande kurser för arbetslösa i samarbete med AMS.

Planerade sysselsättningsfrämjande kurser och utbildningar hösten 2019 och våren 2020:

Utbildning inom maskin- och metallbranschen

Kursperiod

3.10.2019-31.3.2020

Ansökan senast:17.9.2019 kl. 15:00.

Läs mer om kursen på AMS webbplats

 

Branschsvenska inom kök

Kursperiod

21.10-25.10.2019

Ansökan senast: 7.10.2019 kl 12

Läs mer om kursen på AMS webbplats

Kurs inom matlagning och köksarbete

Kursperiod

28.10-22.11.2019

Ansökan senast: 11.10 kl 12

Läs mer om kursen på AMS webbplats

Utbildning inom byggbranschen/examensdelen plattsättning

Kursperiod

3.2-31.3.2020

Läs mer om kursen på AMS webbplats

Kassa-och serveringssvenska
Jobbsökningskurs för inflyttade