In English below

Alkopass (serveringspass)

Så går det till:

 • Kontakta skolan före och boka en tid hos kerstin.welander@gymnasium.ax eller tel. 018-536 600
 • Ta med ID-kort, körkort, pass eller motsvarande ID-handling så att din identitet kan verifieras
 • Provet kan skrivas vardagar klockan 08:00-14:00
 • Anmäl dig i kansliet på våning 2
 • Tentavgiften är 40 €
 • Provet skriver du på Strandgatan 1 i Mariehamn
 • Efter att du blivit godkänd skriver vi ut ett intyg över detta

Förberedelser:

 • Frågorna är rakt från kompendiet Instuderingsfrågor
 • Ett bra studiehjälpmedel och modellfrågor finns i Övningskompendiet

Notera:

 • Intyget ska du ta en kopia på och ha med dig till arbetsplatsen. Skall du jobba som AF eller AFS på en restaurang med A-rättigheter (fulla rättigheter) måste du även ta kopior på dina arbetsintyg för att vid en inspektion kunna styrka att du har jobbat heltid minst 3 månader med servering av alkoholdrycker.
 • OBS! Skall du jobba som ansvarig på en restaurang med fulla rättigheter måste du även ta kopior på dina arbetsintyg för att vid en inspektion kunna styrka att du har jobbat heltid minst 3 månader med servering av alkoholdrycker
 • Arbetsintyg behövs inte tas med till provtillfället, endast till arbetsplatsen
 • Arbetsintyg behövs inte om restaurangen endast serverar svaga alkoholdrycker med högst 22 vol%
 • Ska du endast jobba som servitör? För att jobba som servitör krävs det endast att du fyllt 18 år, man behöver inte ett alkopass. Det räcker om det finns en anställd med alkopass på jobb samtidigt då du jobbar

Hösten 2024:s tillfällen att skriva tentamen:

Fördjupa dina kunskaper:

Alkopass (English edition) - Alcohol Passport

General information:

 • Contact the school in advance to make an appointment, to kerstin.welander@gymnasium.ax or call at 018-536 600
 • A valid ID is required
 • The test can be written weekdays between 08 AM and 02 PM
 • When you arrive, register at the school office on the second floor
 • The test charge is 40 €
 • The test will take place at Strandgatan 1 in Mariehamn
 • When you have passed the test, you will get your certificate

Preparations

 • The questions in the test are from the Questions & Answers Compendium
 • The Excercise Compendium contains model questions and is a good aid when preparing for the test

Note

 • When working as an RM in a fully licensed restaurant, you will also need copies of work certificates verifying three months of full-time experience serving alcoholic beverages. The work certificates are not required in the test, and they are to be presented to your employer only
 • Prior work experience is not necessary when working as an RM in restaurants that serves alcoholic beverages up to 22 vol% ( e.g. wine and beer)
 • The alkopass is not necessarily needed if you only work as a waiter. You have to be 18, and an RM has to be on the premises when you are working

Test dates autumn 2024: