HUTH - högskoleförberedande utbildningshelhet

 

  Utbildningshelheten omfattar 30 kurser. Läroämnen som ingår i HUTH är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, fysik, kemi och geografi. Samtliga kurser följer Ålands lyceums läroplan och ersätter delar av de gemensamma och valbara examensdelarna inom yrkesprogrammen.

  Alla yrkesprogram erbjuder HUTH med undantag av programmet inom social- och hälsoområdet och sjöfartsprogrammet.

  Vem kan söka till HUTH?

  För att kunna välja HUTH inom yrkesprogrammen måste du ha minst 7,0 i medeltal i svenska, engelska, matematik, historia och samhällskunskap på ditt avgångsbetyg från grundskolan.

  Om du studerar till närvårdare eller vid sjöfartsprogrammet kan du inte välja HUTH.

  Hur söker jag till HUTH?

  Du söker till HUTH när du gör din ansökan om studieplats. Välj ditt yrkesprogram och kryssa sedan i rutan för HUTH-studier.

  Behöver jag en bärbar dator?
  Vilka behörigheter får jag genom HUTH?

  HUTH ger dig en gedigen kunskapsgrund och ökar dina möjligheter och beredskap för vidare studier oavsett utbildningsland.

  Studentexamen: Alla som läser HUTH kan välja att avlägga studentexamen. Antagning till internationella högskolestudier baseras i regel på resultaten i studentexamensproven.

  Om du har planer på att studera i Sverige i framtiden uppfyller HUTH-studierna de vanligast förekommande särskilda behörigheterna, se tabellen nedan. Utbildningar inom naturvetenskap, teknik och medicin kräver ofta att du läst lång matematik, lång fysik och lång kemi. Dessa särskilda behörigheter ryms inte inom ramen för HUTH. Kurserna som ingår i HUTH justeras vid behov om det sker ändringar i behörighetskraven.

  Särskilda behörigheter som HUTH ger:      
  Svenska Sv1 Sv2 Sv3
  Engelska En5 En6  
  Matematik Ma1 Ma2 Ma3b
  Naturkunskap Nk1 Nk2  
  Samhällskunskap Sh1 Sh2  
  Läsår, perioder och kurser

  HUTH omfattas av totalt 30 kurser fördelat på totalt 5 perioder under studietiden.

  • Läsår 1: Två perioder HUTH-studier
  • Läsår 2: Två perioder HUTH-studier
  • Läsår 3: En period HUTH-studier

  I varje HUTH-period läser du sex kurser. En kurs omfattar tre 75 minuters lektioner per vecka i cirka 7 veckor. I flera HUTH-perioder läses två kurser i ett och samma ämne (svenska, engelska eller matematik). Detta innebär att kursen omfattar sex lektioner i veckan i cirka 7 veckor. Den åttonde veckan avslutas HUTH-perioden med en provvecka.

  I HUTH-studierna ingår:

  • Svenska, 7 kurser
  • Engelska, 7 kurser
  • Matematik, 8 kurser
  • Samhällskunskap, 4 kurser
  • Fysik, 2 kurser
  • Kemi, 1 kurs
  • Geografi, 1 kurs.

  Den som läser HUTH vid Ålands lyceum kommer även att läsa följande gemensamma ämnen vid Ålands yrkesgymnasium: informations- och kommunikationsteknik, arbetslivsfärdighet, företagsamhet och företagsverksamhet samt upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och idrott.

  Möjlighet att avlägga studentexamen

  I slutskedet av dina HUTH-studier kan du välja att delta i studentexamensproven. För att få studentexamen ska du skriva minst fyra studentexamensprov. Baserat på dina HUTH-studier kan du avlägga studentexamen i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Även andra studentexamensprov kan komma ifråga beroende på dina förkunskaper.