Servitör

Är du social och intresserad av mat och dryck? Vill du lära dig mer om olika typer av servering? Gillar du att erbjuda service och småprata med kunder?

Servitörutbildningen tillhör utbildningsprogrammet för hotell- och restaurangbranschen och resulterar i en gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och catering. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för arbete på hotell, i restauranger och storkök eller ute till sjöss. Inom hotell- och restaurangbranschen är möjligheterna många och som servitör har du hela världen som arbetsfält.

Första årets grundstudier är samma som för de studerande på kocklinjen.

Under utbildningen lär du dig:

  • hotell- och restaurangverksamhet
  • servering
  • kundservice.

Övningsrestaurang Hjorten

I utbildningen ingår praktik på övningsrestaurang Hjorten. I restaurangen arbetar studerande i årskurs 2 och 3 vissa helger enligt schema. Restaurangen är även öppet för allmänheten vissa kvällar under läsåret.

Arbetsmöjligheter

Arbetsmarknaden för servitörer är stor. Du kan jobba som servitör på restauranger eller inom färj- och kryssningstrafiken.

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet. Till exempel Högskolan på Åland eller vidarestudier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i både Sverige och Finland.

Många utbildningar i Sverige kräver särskild behörighet. För att möta kraven hos dessa utbildningar kan du välja att komplettera dina yrkesstudier med HUTH, den högskoleförberedande utbildningshelheten. Det betyder att du läser 30 kurser teoretiska ämnen enligt Ålands lyceums läroplan.
Mer information om HUTH-studier

I studierna till servitör ingår:

  • kundservice och försäljning
  • servering av mat i portioner och drycker
  • à la carte-servering
  • kaféservice
  • fördjupad branschkunskap.