Kontaktpersoner

Filtrera kontaktpersoner
+
Enhet
Ålands yrkesgymnasium

Studiehandledare Ålands yrkesgymnasium

Utbildningar för vuxna

Telefon: 018-536 209
Ålands yrkesgymnasium

Anne-Marie Alavainio

Specialklasslärare

Marsida Alla

Personal
Ålands yrkesgymnasium

Guy Alm

Tf lektor i maskinämnen
Ålands yrkesgymnasium

Göta Alm-Ellingsworth

Lektor i köksämnen
Ålands lyceum

Anne Almkvist

Lektor i svenska och litteratur
Ålands gymnasium

Benny Andersson

Vaktmästare, centrallagret
Ålands yrkesgymnasium

Mathias Andersson

Timlärare, fordon
Ålands lyceum

Ulrika Back

Lektor i svenska och litteatur
Ålands yrkesgymnasium

Caroline Bergman

Lektor i matematik, fysik och kemi
Ålands lyceum

Hilda Bergroth

Timlärare i biologi
Ålands lyceum

Gisela Bergroth

Lektor i filosofi, historia, religion och psykolog
Ålands gymnasium

Nicklas Bertell

vik. IKT-handledare
Ålands gymnasium

Maria Björklöf

Utbildningsplanerare