Frisörutbildningen tillhör utbildningsprogrammet för frisörer och resulterar i en gymnasieexamen inom hår-och skönhetsbranschen. Utbildningen passar dig som vill ha ett självständigt och kreativt arbete där helhetstänk, planering och social kompetens ingår. Som frisör arbetar du alltid för och med människor, varje kund är lika intressant.

Under utbildningen lär du dig:

 •  tekniker och metoder i hårbranschen
 • kundkontakt
 • affärsidkande.

Du inleder oftast ett nytt studieavsnitt med yrkesteori som du sedan får använda praktiskt i utbildningsprogrammets egen salong. I utbildningen ingår också lärande i arbete (LIA) ute i arbetslivet. Du har möjlighet att läsa grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen som valbart ämne.

Arbetsmöjligheter

Avståndet mellan skola och arbetsliv är kort tack vare praktikperioder med lärande i arbete på olika salonger. Utbildningen till frisör är dessutom baserad på ett internationellt undervisningsmaterial, vilket ger dig stora möjligheter att jobba var som helst ute i världen. Efter din examen väntar därför anställning på en salong på Åland eller utomlands. En vanlig väg är att börja som anställd för att sedan hyra en egen stol inom ett etablerat företag. Du har också möjlighet att bli egen företagare.

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet. Till exempel Högskolan på Åland eller vidarestudier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i både Sverige och Finland.
Många utbildningar i Sverige kräver särskild behörighet. För att möta kraven hos dessa utbildningar kan du välja att komplettera dina yrkesstudier med HUTH, den högskoleförberedande utbildningshelheten. Det betyder att du läser 30 kurser teoretiska ämnen enligt Ålands lyceums läroplan.
Mer information om HUTH-studier

 

 

 

 

I studierna till frisör ingår:

 • frisörtjänster
 • försäljningsarbete och kundfokuserade tjänster inom hår- och skönhetsbranschen
 • strukturbehandling
 • färgningstjänster
 • tjänster för fest-och temafrisyrer
 • vård av hår och hårbotten
 • specialfärgning
 • planering av företagsverksamhet
 • barberartjänster