Handledning för lärande i arbete (LIA)

Information till arbetsplatsen

Verksamheten vid Ålands yrkesgymnasium sker i samarbete med näringslivet. Vi arbetar för att våra utbildningar ska följa med i tiden och att utvecklingen sker i linje med de branscher som är aktuella för utbildningsprogrammen. Kontakta gärna våra programansvariga med tankar, idéer – eller hör av dig om du har frågor!

Nedan har vi samlat information om lärande i arbete och läroavtal. Informationen rör dig som är handledare och arbetsgivare.

Tillsammans bygger vi framtidens arbetstagare!

Lärande i arbete

Lärande i arbete (LIA) är en viktig del av utbildningen för skolans studerande. Det betyder mycket för de studerande att få komma ut i arbetslivet och träna sina nyförvärvade kunskaper.

Många fördelar med att ta emot studerande

LIA är till nytta för de arbetsplatser och arbetsgivare där lärandet sker. Att ta emot studerande är utvecklande för både arbetsplatsen och för den som blir handledare. Ofta skapar frågor från studerande nya perspektiv på arbetet.

Under det arbetsplatsförlagda lärandet får du som är arbetsgivare också lära känna olika studerande inom yrket. På så sätt får du bekanta dig med dina eventuella framtida anställda.

När du samarbetar med Ålands yrkesgymnasium kring lärande i arbete får du dessutom möjlighet att vara med och påverka innehållet i utbildningsprogrammen för de studerande. På så sätt är du med och påverkar kompetensen och kunnandet hos dina framtida anställda.

Vi uppmuntrar studerande att själva ta kontakt

I våra yrkesutbildningar ingår kundkontakt. På de utbildningsprogram där det är möjligt låter vi våra studerande själva söka LIA-plats. Då får de öva sig i kundkontakt samtidigt som de får övning i att ta eget ansvar, vilket är en viktig del av utbildningen.

Läroavtal

Vi har samlat all information om läroavtal via länken nedan. Det gäller både den information som riktar sig till lärlingar och det som rör dig som är arbetsgivare eller arbetsplatshandledare.

Läs mer om läroavtalsutbildningar

Information för dig som är handledare

Hur gör jag om jag vill ta emot studerande?

Börja med att kontakta den LIA- koordinator som ansvarar för branschen du tillhör. Vid Ålands yrkesgymnasium finns fyra LIA- koordinatorer:

 • Yana Jahrén – LIA-koordinator för IT-stödperson, restaurang-och cateringbranschen och Affärsverksamhet
 • Gabriella Nordlund – LIA-samordnare för Närvårdare, Barnledare och Assistenter
 • Heidi Rosenkvist – LIA-koordinator Bilbranschen, Husbyggare, Husteknik (VVS), Elteknik, Frisör, Maskin och metallbranschen
 • Saara Eriksson – Administratör (landbaserad LIA) sjöfartsprogrammen

Vart ska jag vända mig om jag har frågor om LIA?

Vänd dig till någon av yrkesgymnasiets LIA-koordinatorer om du har generella frågor om LIA, det vill säga vid alla frågor utom de som rör innehållet.

Frågor om innehållet i LIA svarar berörd lärare på. Berörd lärare hittar du på studerandeavtalet som studerande har med sig när hen kommer till er på LIA.

Hur lång är LIA?

Omfattningen på LIA varierar, men målet är att alla studerande ska ha 20 veckors LIA under sin utbildning.

Ramavtal, ersättning och handledarutbildning

Innan du blir samarbetspartner med ÅYG ska du underteckna ett så kallat ramavtal som är ett avtal mellan skolan och företaget. I avtalet gör vi upp en generell plan för vad som ska gälla under inlärning i arbete. Vi gör också en riskidentifiering eftersom en stor del av våra studerande är under 18 år.

I avtalet finns också en fråga om det finns möjlighet för den studerande att göra yrkesprov hos er samt om du som arbetsgivare kan ställa upp som bedömare vid yrkesprovet. Om du tackar ja får du en skolning i bedömning samt en ersättning för bedömarinsatsen.

Handledarutbildningar på gång med aktuella tider och anmälningsuppgifter

Neptunigatan (alla teknikutbildningar inklusive sjöfart land)

Vårterminen 2024: måndag 20.05, kl. 15:00-18:30. Ålands yrkesgymnasium, Strandgatan 1
Anmälan senast 13.05.2024 kl. 16:00.
Kontaktperson Heidi Rosenkvist, heidi.rosenkvist@gymnasium.ax

Du kan även anmäla dig till handledarutbildningen via forms här.

Inbjudan finns även som bild längst ner på sidan.

 

Strandgatan (IT-stödperson, merkonom, kock och servitör och frisör)

Vårterminen 2024: måndag 20.05, kl. 15:00-18:30. Ålands yrkesgymnasium, Strandgatan 1
Anmälan senast 13.05.2024 kl. 16:00.
Kontaktperson Yana Jahrén, yana.jahren@gymnasium.ax

Du kan även anmäla dig till handledarutbildningen via forms här.

Inbjudan finns även som bild längst ner på sidan.

 

Östra Skolgatan 2 (närvårdare, barnledare och omsorgsassistenter)

Vårterminen 2024: -
Anmälan senast - (max 20 personer)
Kontaktperson: Gabriella Nordlund, gabriella.nordlund@gymnasium.ax 

 

Här hittar du material till:

 • Utbildningarna vid Neptunigatan 19 (husbyggare, elmontör, rörmontör, verkstadsmekaniker, fordonsmekaniker, frisör och yrkesinriktad specialundervisning)
 • Utbildningarna vid Östra Skolgatan 2 (närvårdare, barnledare, omsorgsassistenter)
 • Utbildningarna vid Strandgatan 1 (merkonom, IT-stödperson, servitör, kock)
 • Utbildningarna vid sjöfartsprogrammen (vaktstyrman, vaktmaskinmästare, fartygselektriker, däcks-och maskinreparatör)

Allmänna tips och råd för handledare

 • Introduktion på arbetsplatsen: tips att tänka på när LIA inleds eller man tar emot nya på jobbet.
 • Använd mall för checklista (se nedan)
 • Ge respons: PP och material från handledarutbildningar
 • Branschvisa dokument för säkerhet m.m.
 • Att handleda studerande med annat språk
 • Jämlikhet under lärande i arbete