Styrelsen

Styrelsen är ansvarigt förvaltningsorgan vid Ålands gymnasium. Ålands landskapsregering tillsätter styrelsen för den tid som landskapsregeringens mandatperiod varar.

Till styrelsens uppgifter hör:

  • lednings- och utvecklingsansvar för utbildningen och övriga verksamheter i Ålands gymnasium
  • att fatta de övergripande besluten om riktlinjerna för gymnasiets verksamhet samt för genomförandet av gymnasiets uppdrag
  • att utarbeta gymnasiets verksamhets- och ekonomiplan, uppgöra budget samt besluta om uppföljning och utvärdering av verksamheten
  • att besluta om antagning av studerande till Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium.

Styrelsens sammansättning

Styrelsemedlem E-post Ersättare
Jonas Eriksson, ordförande jonas.eriksson@lagtinget.ax Mikael Lindholm
Fredrik Häggblom, viceordförande fredrik.haggblom74@gmail.com Tobias Styrström
Liz Mattsson liz.mattsson@lagtinget.ax Jill Fredrickson
Annika Karlsson annikama64@gmail.com Christina von Hertzen
Stellan Egeland stellan.egeland@lagtinget.ax Susann Eklund
Kerstin Renfors kerstinrenfors@hotmail.com Ted Häggblom

Personalrepresentant

Personal E-post Ersättare
Katarina Cederroos katarina.cederroos@gymnasium.ax Jennika Kullman

Lärarrepresentanter

Lärare E-post Ersättare
Jana Ekebom jana.ekebom@gymnasium.ax Michael Gunell
Eva Johansson eva.johansson@gymnasium.ax Cecilia Högback

Studeranderepresentanter

Studerande E-post Ersättare
ÅL: Samuel Dreyer samuel.dreyer@gymnasium.ax Neo Melén