Styrelsen

Styrelsen är ansvarigt förvaltningsorgan vid Ålands gymnasium. Ålands landskapsregering tillsätter styrelsen för den tid som landskapsregeringens mandatperiod varar.

Till styrelsens uppgifter hör:

  • lednings- och utvecklingsansvar för utbildningen och övriga verksamheter i Ålands gymnasium
  • att fatta de övergripande besluten om riktlinjerna för gymnasiets verksamhet samt för genomförandet av gymnasiets uppdrag
  • att utarbeta gymnasiets verksamhets- och ekonomiplan, uppgöra budget samt besluta om uppföljning och utvärdering av verksamheten
  • att besluta om antagning av studerande till Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium.

Styrelsens sammansättning

Styrelsemedlem E-post Ersättare
Anna Holmström, ordförande anna.h@aland.net Conny Eklund
Björn-Erik Zetterman, viceordförande bjorn@zetterman.ax Simon Påvals
Henrik Löthman henrik.lothman@lagtinget.ax Maria Svensson
Katarina Fellman katarina.fellman@asub.ax Mathias Johansson
Joel Bergman joel@winter.ax Marika Fagerlund
Viveca Lindberg viveca@living.ax Linda Adolfsson

Personalrepresentant

Personal E-post Ersättare
Marika Kvarnström marika.kvarnstrom@gymnasium.ax Penilla Eriksson

Lärarrepresentanter

Lärare E-post Ersättare
Michael Gunell michael.gunell@gymnasium.ax Christian Henriksson
Eva Johansson eva.johansson@gymnasium.ax Cecilia Högback

Studeranderepresentanter

Studerande E-post Ersättare
ÅL: Mateo Gunell samuel.dreyer@gymnasium.ax Neo Melén