Glad påsk!

Styrelsen

Styrelsen är ansvarigt förvaltningsorgan vid Ålands gymnasium. Ålands landskapsregering tillsätter styrelsen för den tid som landskapsregeringens mandatperiod varar.

Till styrelsens uppgifter hör:

  • lednings- och utvecklingsansvar för utbildningen och övriga verksamheter i Ålands gymnasium
  • att fatta de övergripande besluten om riktlinjerna för gymnasiets verksamhet samt för genomförandet av gymnasiets uppdrag
  • att utarbeta gymnasiets verksamhets- och ekonomiplan, uppgöra budget samt besluta om uppföljning och utvärdering av verksamheten
  • att besluta om antagning av studerande till Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium.

Styrelsens sammansättning

Styrelsemedlem E-post Ersättare
John Holmberg, ordförande john.holmberg@lagtinget.ax Elias Lindström
Sara Kemetter, viceordförande sara.kemetter@lagtinget.ax Göte Winé
Siv Fogelström siv.fogelstrom@foglo.ax Ulla-Karin Newton
Annika Karlsson annikama64@gmail.com Tom Björkman
Ronny Eriksson ronny.eriksson@langnashamn.ax Sven Schauman

Personalrepresentant

Personal E-post Ersättare
Katarina Cederroos katarina.cederroos@gymnasium.ax Jennika Kullman

Lärarrepresentanter

Lärare E-post Ersättare
Jana Ekebom jana.ekebom@gymnasium.ax Michael Gunell
Eva Johansson eva.johansson@gymnasium.ax Cecilia Högback

Studeranderepresentanter

Studerande E-post Ersättare
ÅYG: Diana Stenberg diana.stenberg@gymnasium.ax Moa Ström
ÅYG: Haley Lindholm hailey.lindholm@gymnasium.ax Leonard Andersson
ÅL: Mats Welander mats.welander@gymnasium.ax Amanda Karlsson