Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Styrelsen

Styrelsen är ansvarigt förvaltningsorgan vid Ålands gymnasium. Ålands landskapsregering tillsätter styrelsen för den tid som landskapsregeringens mandatperiod varar.

Till styrelsens uppgifter hör:

  • lednings- och utvecklingsansvar för utbildningen och övriga verksamheter i Ålands gymnasium
  • att fatta de övergripande besluten om riktlinjerna för gymnasiets verksamhet samt för genomförandet av gymnasiets uppdrag
  • att utarbeta gymnasiets verksamhets- och ekonomiplan, uppgöra budget samt besluta om uppföljning och utvärdering av verksamheten
  • att besluta om antagning av studerande till Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium.

Styrelsens sammansättning

Styrelsemedlem E-post Ersättare
Jonas Eriksson, ordförande jonas.eriksson@ghs.ax Mikael Lindholm
Fredrik Häggblom, viceordförande fredrik.haggblom74@gmail.com Mattias Hendersson
Liz Mattsson liz.mattsson@lagtinget.ax Jill Fredrickson
Annika Karlsson annikama64@gmail.com Christina von Hertzen
Stellan Egeland stellan.egeland@lagtinget.ax Susann Eklund
Kerstin Renfors kerstinrenfors@hotmail.com Ted Häggblom
Andreas Häger andreas@hager.ax Kim Hansson

Personalrepresentant

Personal E-post Ersättare
Katarina Cederroos katarina.cederroos@gymnasium.ax Jennika Kullman

Lärarrepresentanter

Lärare E-post Ersättare
Jana Ekebom jana.ekebom@gymnasium.ax Michael Gunell
Eva Johansson eva.johansson@gymnasium.ax Cecilia Högback

Studeranderepresentanter

Studerande E-post Ersättare
ÅYG: Daniels Aleksejevs daniels.aleksejevs@gymnasium.ax Eman Moussa
ÅL: Samuel Dreyer samuel.dreyer@gymnasium.ax Matilda Guseff