Styrelsen

Styrelsen är ansvarigt förvaltningsorgan vid Ålands gymnasium. Ålands landskapsregering tillsätter styrelsen för den tid som landskapsregeringens mandatperiod varar.

Till styrelsens uppgifter hör:

  • lednings- och utvecklingsansvar för utbildningen och övriga verksamheter i Ålands gymnasium
  • att fatta de övergripande besluten om riktlinjerna för gymnasiets verksamhet samt för genomförandet av gymnasiets uppdrag
  • att utarbeta gymnasiets verksamhets- och ekonomiplan, uppgöra budget samt besluta om uppföljning och utvärdering av verksamheten
  • att besluta om antagning av studerande till Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium.

Styrelsens sammansättning

Styrelsemedlem E-post Ersättare
John Holmberg, ordförande john.holmberg@lagtinget.ax Elias Lindström
Sara Kemetter, viceordförande sara.kemetter@lagtinget.ax Göte Winé
Siv Fogelström siv.fogelstrom@foglo.ax Ulla-Karin Newton
Annika Karlsson annikama64@gmail.com Tom Björkman
Ronny Eriksson ronny.eriksson@langnashamn.ax Sven Schauman

Personalrepresentant

Personal E-post Ersättare
Susann Råstedt susann.rastedt@gymnasium.ax Katarina Cederroos

Lärarrepresentanter

Lärare E-post Ersättare
Kimmo Mattsson kimmo.mattsson@gymnasium.ax Jonas Gripenberg
Dan Nordman dan.nordman@gymnasium.ax Cecilia Högback

Studeranderepresentanter

Studerande E-post Ersättare
ÅYG: Daniela Öhman daniela.ohman@gymnasium.ax Jenna Boedecker
ÅYG: Tia Holmberg tia.holmberg@gymnasium.ax Alicia Sundvik
ÅL: Albin Jansson albin.jansson@gymnasium.ax Viggo Kalman