I dont know

Innovative Development Of New Training for Knowledge of Navigating Options of Wealthmanagement

“I don’t know” (IDK)

Projekt start 1.9.2020

Projekt slut 31.8.2022

Projektkoordinator: Malta Stock Exchange Institute Ltd Malta

Projektpartners:                         

  • Trenner Ingrid, Österrike
  • International business college, Danmark
  • Obrtna tehnicka skola, Kroatien Croatia
  • Poljoprivredno sumarska skola Vinkovci, Kroatien
  • Ålands yrkesgymnasium

I don’t know är ett utvecklingsprojekt (Erasmus KA2) med målsättningen att stärka ungdomars möjlighet att kunna och förstå privatekonomi och kunna hantera och planera sina finanser. Detta uppnås genom att sammanställa material som stöder lärare inom yrkesutbildningen att undervisa ungdomar i privatekonomi. Resultaten blir en online databas med exempel på hur man kan göra samt verktyg och resurser för undervisning i ekonomi, en modell för tränings curriculum samt en träningsplattform för lärande via APPs för ekonomisk undervisning. Dessutom tas en pedagogisk handbok fram.

Kontaktpersoner:

Sofie Norrlund, sofie.norrlund@gymnasium.ax
Anna-Lena Groos, anna-lena.groos@ha.ax