Utbildningen till IT-stödperson tillhör utbildningsprogrammet för informations- och kommunikationsteknik och resulterar i en gymnasieexamen inom informations- och kommunikationsteknik. Utbildningsprogrammet har inriktningen programmering med en vinkling mot webbutveckling. Utbildningen passar dig som är driven, pålitlig, kreativ och gillar att arbeta i grupp och med projekt. 

Under utbildningen lär du dig:

  • programmera
  • bygga nätverk och hemsida
  • marknadsföra via multimedia.

Du får använda datorns olika funktioner och arbeta med många varierande program. Du får också kunskaper i grundläggande företagsämnen.

Arbetsmöjligheter

Databranschen växer snabbt och det finns behov av datakunniga personer i alla branscher. Som datanom kan du till exempel arbeta på renodlade IT-företag med kundkontakt, applikationsutveckling eller –support. En examen inom IT och företagsekonomi ger dig också goda möjligheter både i arbetslivet och när du vill fortsätta studera på högskola eller universitet.

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet. Till exempel Högskolan på Åland eller vidarestudier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i både Sverige och Finland.

Många utbildningar i Sverige kräver särskild behörighet. För att möta kraven hos dessa utbildningar kan du välja att komplettera dina yrkesstudier med HUTH, den högskoleförberedande utbildningshelheten. Det betyder att du läser 30 kurser teoretiska ämnen enligt Ålands lyceums läroplan.
Mer information om HUTH-studier

 

 

I studierna till datanom/IT-stödperson ingår:

  • grundläggande uppgifter inom IKT
  • arbete med teknisk support
  • programmering
  • sociala medier och webbpublicering 1 och 2/2 ej HUTH
  • teknisk implementering av en nättjänst/HUTH