Enligt lagstiftning skall alla som arbetar med oförpackade, lättförskämbara livsmedel ha ett kompetensintyg, vilket i praktiken betyder att man skall genomgå ett skriftligt test.

Du kan antingen delta i en kurs i hygienkompetens och genomgå ett skriftligt test (tentamen) eller enbart genomgå det skriftliga testet.

Du kan förbereda dig inför det skriftliga testet genom att bekanta dig med innehållet på utbildningsstyrelsens sida God hygien-säkra livsmedel samt Evira - Livsmedelssäkerhetsverket. Som litteratur inför kursen och tentamen kan du läsa häftet Grunderna i livsmedelshygien.

Innehållet är följande:

  • kunskaper i mikrobiologi och förorening av livsmedel
  • matförgiftningar och hygieniska arbetsmetoder
  • personlig hygien
  • renhållning och avfallshantering
  • egenkontroll och lagstiftning

Alla har möjlighet att ta hygienpasskortet. För aktuell och allmän information om hygienpass se Evira - Livsmedelssäkerhetsverket

Tentamen

Tentamen hålls på Strandgatan 1. Du behöver ha med dig giltig ID-handling med fotografi samt kulspetspenna, ej svart färg.

Enbart tentamen

Om du anser dig ha tillräckligt goda kunskaper om hygienkompetens kan du välja att inte gå kursen utan bara delta vid tentamen. Om du behöver göra en omtentamen vid samma tillfälle tillkommer det en kostnad för det. Gör du enbart det skriftliga testet ger det inte en yrkeskompetensdag [KOD95].

Boka skräddarsydda kurser

Det är möjligt att beställa hygienkompetenskursen för en enskild arbetsplats. Omfattning och tidpunkt utgår då från beställarens önskemål. 

Obs!

Om du vill tentera på engelska eller finska ska du anmäla det vid anmälan.