Utbildningen ska ge dig som är truckförare en höjd kompetens.

Målet är att: 

 • öka säkerheten
 • minska på person och materiella skador
 • förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

Efter avlagd grundkurs för AB-truckar kan du utöka med klass C och D.

Kursen innehåller:

 • trucktyper
 • truckens konstruktion
 • truckens stabilitet
 • materialhantering och emballage
 • godshantering med truck
 • daglig tillsyn
 • trafik och säkerhet
 • lagar och arbetarskydd
 • farligt gods.

Obs!

Förkrav: minst 18 år, minst moped-/traktorkort, ingen truck-erfarenhet behövs.