Gör en riskbedömning i samarbete med Ålands yrkesgymnasium

Ålands yrkesgymnasium utför riskbedömningar på arbetsplatsen.

Hur det går till kan du läsa om här

Ålands yrkesgymnasium riskbedömning hos Holmbergs Ab, mars 2023 

Företaget Holmbergs Ab har valt att ge Ålands yrkesgymnasium i uppdrag att göra en riskbedömning av arbetsplatsen. 

- Vi behöver veta vad som ska åtgärdas. I grunden handlar det om att säkra arbetsplatsen och att förhindra att anställda råkar ut för olyckor, säger Anna Sievers, administrativ chef. 

För 1,5 år sedan deltog flera anställda vid teknikföretaget Holmbergs i Norrböle i en arbetssäkerhetskurs. Efter att kursen var genomförd insåg man att det skulle vara bra att även göra en ordentlig riskbedömning av själva arbetsplatsen. Då tiden inte fanns kontaktades utbildningsplanerare Marica Eliasson och utbildare Christian Böhlström vid Ålands yrkesgymnasium. 

-Vi kände att tiden för att genomföra detta på egen hand inte riktigt räckte till och att det därför lätt skulle resultera i att arbetet skulle kunna bli både spretigt och ineffektivt. Det är till stor hjälp för oss att ha Ålands yrkesgymnasium här och vi kan nu engagera olika avdelningar och få anställda involverade i riskbedömningen på ett annat sätt, säger Anna Sievers. 

Varför är det viktigt att göra en riskbedömning? 

- Kort sagt så minimerar vi risken för att något ska hända våra anställda i verksamheten. Vi har en systematisk genomgång av dokumenten som ligger till grund för en riskbedömning och åtgärdar direkt eventuella brister. Det handlar om allt från att säkra arbetsmiljön från riskmoment till vikten av att använda rätt skyddsutrustning, säger Anna Sievers. 

Hur går det till? 

Christian Böhlström och Marica Eliasson har under vintern besökt Holmbergs flera gånger. Tillsammans med anställda så görs en genomgång av bland annat uppmärkning av verktyg, fallskydd och varningsskyltar. Riskbedömningen är heltäckande och mellan besöken får ansvariga på avdelningarna olika typer av uppgifter till nästa gång. 

-Det är bra att detta görs och att proffsen är här, man blir lite hemmablind, säger inköpschef Jan Leander. 

-Vi har inte hittat något alarmerande hos Holmbergs, det är små justeringar som behöver göras. Holmbergs visar att de tar detta på allvar och har bland annat köpt in digital utrustning för att lättare kunna uppdatera. Vi har fått ett bra bemötande och de är väldigt engagerade, säger Marica Eliasson. 

Målet är att riskbedömningen ska vara klar i april 2023. 

-Sedan är det mycket lättare för oss att uppdatera nästa gång det ska göras eftersom vi har en ordentlig grund att stå på, säger Anna Sievers. Vi är tacksamma att Ålands yrkesgymnasium har varit så hjälpsamma!

Varför riskbedömning?

Arbetsgivaren har enligt lagen en skyldighet att göra en riskbedömning på arbetsplatsen. Bedömningen ska utföras systematiskt. Riskbedömningen ska göras i samarbete med personalrepresentanterna. Arbetsmiljön ska planeras så att den är så säker och trygg som möjligt, också om det sker ett mänskligt misstag under arbetets gång. Riskmomenten ska avlägsnas eller minimeras för att se till att de inte utgör en fara för arbetstagarens hälsa. Riskmoment och faror bedöms genom att göra en riskbedömning på arbetsplatsen. Källa jhl.fi 

Kontakta Marica Eliasson för mer information om riskbedömning, kontaktuppgifter till höger på sidan.