Gör en riskbedömning i samarbete med Ålands yrkesgymnasium

Ålands yrkesgymnasium utför riskbedömningar på arbetsplatsen.

Hur det går till kan du läsa om här

Varför riskbedömning?

Arbetsgivaren har enligt lagen en skyldighet att göra en riskbedömning på arbetsplatsen. Bedömningen ska utföras systematiskt. Riskbedömningen ska göras i samarbete med personalrepresentanterna. Arbetsmiljön ska planeras så att den är så säker och trygg som möjligt, också om det sker ett mänskligt misstag under arbetets gång. Riskmomenten ska avlägsnas eller minimeras för att se till att de inte utgör en fara för arbetstagarens hälsa. Riskmoment och faror bedöms genom att göra en riskbedömning på arbetsplatsen. Källa jhl.fi 

Kontakta Marica Eliasson för mer information om riskbedömning