Målet med utbildningen är att ge dig kunskap om hur du med enkla medel kan hjälpa en annan person om du hamnar i en situation där första hjälpen behövs. Kursen ger baskunskaper och färdigheter i hur man hjälper i en nödsituation och när en olycka eller sjukdomsattack inträffar.

Den som avlagt kursen och blivit godkänd i sluttenten får ett internationellt godkänt Första Hjälp-kort.

Obs!

Kortet är giltigt i två år, sedan behöver du förnya din behörighet med en Refresh - Första hjälp som omfattar 4 timmar och även ger KOD 95