På alla arbetsplatser bör det finnas personer som har fått utbildning i Första hjälp. Målet med utbildningen är att ge dig kunskap om hur du med enkla medel kan hjälpa en annan person om du hamnar i en situation där Första hjälpen behövs.

Efter avlagd kurs får du ett internationellt godkänt Första hjälp-kort.

Obs!

Kortet är giltigt i två år, sedan behöver du förnya din behörighet.