Enligt gällande lag ska alla som uppför, river eller väsentligen förändrar en byggnadsställning ha fått kunnande i detta. Den som arbetar med ställningshöjder på 2 - 9 meter ska ha genomgått allmän utbildning. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma kunskapsnivå.

Denna kurs bygger på Finlex 26.3.2009/2005 samt monteringsanvisningar som lagstiftningen ständigt hänvisar till men även en del från svenska arbetsmiljöverkets AFS 2013:04.

  Innehållet är följande:

  • Lag och regelverk
  • Planering
  • Dimensionering
  • Material
  • Utförande
  • Tillsyn
  • Personligt skydd
  • Monteringsanvisningar