Målet med kursen är att:

  • öka dina kunskaper om trafiksäkerhet
  • standardisera trafikledningen på de arbeten som görs på väg.

Kursen ger dig kunskap om de risker som förekommer när man arbetar på väg och hur du identifierar och kontrollerar faror. Godkänd kurs berättigar till ett personligt vägskyddskort.