Med vattenarbetskortet säkerställs att de som arbetar med hushålls- och bassängvatten har tillräcklig kunskap och kompetens om bland annat vattenrelaterad hygien och anläggningsteknik.

I testet för vattenarbetskort testas kunskaper om bland annat vattnets mikrobiologi, reningstekniker och lagstiftningen om vattnets kvalitet. Kompetenskraven presenteras närmare i social- och hälsovårdsministeriets förordningar 1350 och 1351/2006.