Enligt lag ska alla som befinner sig i ett utrymme där det kan finnas ett el- eller hybridfordon under reparation eller service, ha tillräcklig kunskap om farorna med el.

Innehållet är följande:

  • Lagar, författningar och standarder
  • Elektricitetens farlighet
  • Första hjälpen, kommunikation och arbetsområde
  • Ritningar och skyltar
  • Driftsåtgärder och funktionskontroller
  • Arbetsmetoder

I slutet av kursdagen hålls en tentamen. Efter godkänd tentamen erhåller deltagarna ett kursintyg samt elarbetssäkerhetskort.

Obs!

Elarbetssäkerhetskortet måste förnyas vart femte år. Kortet är i kraft tillsammans med en genomgången Första Hjälpen-kurs.