Innehållet är följande:

  • lagar, författningar och standarder
  • elektricitetens farlighet
  • första hjälpen, kommunikation och arbetsområde
  • ritningar och skyltar
  • driftsåtgärder och funktionskontroller
  • arbetsmetoder

Eventuellt ordnas studiebesök vid ett vindkraftverk. Vid studiebesök bör egna säkerhetsskor användas, hjälm och västar finns att låna.