Kursen omfattar innehållet i standard SFS 6002 och viktiga föreskrifter för reparation av elfordon. Utbildningen täcker också strukturen för den elektriska växellådan och elfordonets teknik ur verkstadens synvinkel.

Utbildningen är en illustrativ teoretisk utbildning som ger möjlighet att arbeta med el- och hybridfordon utan att äventyra sig själv eller göra bilen farlig för andra. Utbildningen omfattar tydligt vad som krävs av verkstaden och vilka typer av arbete som kan utföras på verkstaden med högspänningsfordonet.

Att utföra arbete relaterat till bilens högspänningssystem kräver separat utbildning.

Innehållet är följande:

  • Lagar, författningar och standarder
  • Elektricitetens farlighet
  • Första hjälpen, kommunikation och arbetsområde
  • Ritningar och skyltar
  • Driftsåtgärder och funktionskontroller
  • Arbetsmetoder

I slutet av kursdagen hålls en tentamen. Efter godkänd tentamen erhåller deltagarna ett kursintyg samt elarbetssäkerhetskort.

Obs!

Elarbetssäkerhetskortet måste förnyas vart femte år. Kortet är i kraft tillsammans med en genomgången Första Hjälpen-kurs.