Yrkesträning (YTP) - läroplan för utbildningsprogrammet

Yrkesträningsundervisning
LÄROPLAN FÖR DE YRKESINRIKTADE EXAMENSDELARNA

Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium 2.2.2022