Styrelsemöte 2018-02

§ 15. Inledning
§ 16. Kallelse och beslutförhet
§ 17. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 18. Hyra av bygghall
§ 19. GDPR
§ 20. Ekonomisk genomgång
§ 21. Ersättning till studerande i arbetsgrupper
§ 22. Priser för uthyrning av utrymmen inom Ålands gymnasium
§ 23. Förvaltningsberättelse 2017
§ 24. Reglemente
§ 25. Reform 2018
§ 26. Gemensamma examensdelar – utbildningar inom social- och hälsovård samt sjöfart
§ 27. Från LR
§ 28. Förvaltningschefens beslut
§ 29. Nästa möte
§ 30. Avslutning